Webinar: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) - jak w praktyce będzie wyglądał proces fakturowania wedłu

Artykuł

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) - jak w praktyce będzie wyglądał proces fakturowania według nowych zasad?

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników

W styczniu 2022 roku czekają podatników bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania – wprowadzony zostanie nowy rodzaj faktur tj. faktury ustrukturyzowane, które będą wystawiane według określonego wzorca za pośrednictwem dedykowanej platformy Ministerstwa Finansów - Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”). Dla wielu podatników wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych będzie stanowiło duże wyzwanie i oznacza konieczność czasochłonnych przygotowań oraz implementacji nowych rozwiązań m.in. po stronie IT.

Aby ułatwić Państwu zrozumienie nowych przepisów, przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości, które zgłaszali nam Państwo podczas webinaru Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF), w sesji Q&A.

Tak. Uchwalona ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń podmiotowych, jeśli chodzi o możliwość wystawiania u-faktur. Na ten moment, nie ma powodów, by przypuszczać, że obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych od 2023 r. nie będzie miał charakteru powszechnego.

Rejestracja na nagranie webinaru

Szczegóły:
Nagranie spotkania
(19 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Tak. Uchwalona ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Tak. Uchwalona ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Jak dotąd Ministerstwo Finansów opublikowało wyłącznie dokumentację sposobu komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur przy użyciu API. Oznacza to, że podatnik musi dysponować własnym oprogramowaniem, zdolnym korzystać z tego API. Jednakże planowane jest także opublikowanie platformy KSeF do wystawiania, przeglądania i pobierania faktur oraz aktualizacja narzędzia e-Mikrofirma, która pozwoli przygotować u-fakturę w tym narzędziu ręcznie.

W przypadku, gdy odbiorca nie wyraził pełnej akceptacji otrzymywania faktur przez KSeF, to wysyłka faktury będzie musiała się odbyć w inny uzgodniony sposób, np. mailowo. W naszej ocenie prawdopodobnie będzie wtedy konieczna wysyłka faktury z własnego systemu wystawcy. Jednocześnie, jeśli chodzi o pobieranie faktur z KSeF na tym etapie nie ma jeszcze szczegółów technicznych jak takie pobieranie faktur będzie wyglądało.

Schema faktur ustrukturyzowanych na ten moment nie pozwała na dołączenie załączników do u-faktury. W naszej ocenie, powoduje to, iż w przypadku jakichkolwiek załączników konieczna będzie ich wysyłka pozasystemowa, według ustaleń z poszczególnymi kontrahentami.

Nie. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez dziesięć lat. Jeżeli z przepisów prawa będzie wynikał dla podatnika obowiązek dalszego przechowywania faktury, to wszystko wskazuje, iż będzie musiał on to zapewnić po tym okresie ich przechowanie we własnym zakresie. W dalszym ciągu istnieć będzie konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Na ten moment Ministerstwo Finansów przewiduje pobieranie faktur ustrukturyzowanych poprzez zaproponowane metody uwierzytelnienia poprzez platformę KSeF. Automatyczne połączenie teleinformatyczne jest przewidywane, natomiast na ten moment nie znamy szczegółów tego rozwiązania.

Na ten moment nie jest jasne czy platforma KSef będzie generować takie powiadomienia, czy też będzie czynił to wystawca faktury, czy nabywca będzie musiał sprawdzać samodzielnie KSeF i wpływ nowych faktur.

Podatnik może nadać dostęp do swoich faktur podmiotom trzecim. Jednakże, na ten moment wydaje się że będzie to oznaczać przyznanie dostępu do wszystkich faktur sprzedażowych/zakupowych. W przypadku niektórych podmiotów trzecich (np. faktor), w celu udostępniania faktur biznesowo bardziej zasadny może być zatem inny sposób udostępniania faktur aniżeli dostęp do KSeF.

Konta użytkownika będą tworzone dla poszczególnych osób upoważnionych, z możliwością różnicowania ich uprawnień w stosunku do profilu podatnika.

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Tak. Rozwiązanie przewiduje możliwość wystawiania faktur w ramach samofakturowania, czyli do wystawiania przez nabywcę faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

Z perspektywy schemy faktury ustrukturyzowanej część pól będzie polami opcjonalnymi. Niemniej jednak wymogi biznesowe mogą przesądzać o konieczności ich wypełnienia.

Zobacz także:

Szkolenie on-line: Zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r. – faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Nowy rodzaj faktur, których stosowanie ma być obligatoryjne już w 2023 r.

Szkolenie on-line: 13 stycznia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

W razie dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?