WHT jako nowy kluczowy obszar kontroli podatkowych

Artykuł

WHT jako nowy kluczowy obszar kontroli podatkowych

Oczekiwany koniec zawieszenia raportowania MDR

Biuletyn Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych | Komentarz eksperta 3/2022 | 1 kwietnia 2022 r.

Pomimo początkowych problemów wynikających z zaistniałej sytuacji epidemicznej można stwierdzić, że w niektórych przypadkach stan epidemii pozytywnie wpłynął na współpracę z organami podatkowymi.

Pozytywne zmiany obserwujemy m.in. w zakresie przekazywania informacji, udzielania wyjaśnień i wymiany dokumentów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Trzeba jednak pamiętać, iż organy podatkowe cały czas przeprowadzają kontrole rozliczeń podatkowych podatników, a także planują obszary przyszłych kontroli. Co ciekawe z cząstkowych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż mimo pandemii w 2021 roku zwiększyła się sama liczba przeprowadzonych kontroli celno-skarbowych, które jednak wykryły mniej nieprawidłowości niż w latach poprzednich.

 

WHT – kluczowy obszar kontroli podatkowych

U osób prawnych kontrole podatkowe od lat skupiają się w zasadzie na podatku VAT i CIT (w tym ceny transferowe), a podatek VAT stanowi znakomitą większość prowadzonych kontroli. Jednak mając na uwadze zmiany wprowadzone na początku 2021 roku, które ustanowiły dedykowany urząd do spraw podatku u źródła (Lubelski Urząd Skarbowy) obserwujemy coraz częstsze kontrole w zakresie tego podatku, sięgające 5 lat wstecz. Co więcej, zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF na 2022 rok planowane jest zwiększenie kontroli w zakresie podatku CIT, w szczególności w zakresie podatku u źródła (WHT). Obszar podatku u źródła staje się zatem coraz bardziej istotny z perspektywy zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Jednocześnie, regulacje podatkowe przewidują narzędzia do zarządzania ryzykiem podatkowym, jednym z nich jest opinia o stosowaniu preferencji.

Opinia o stosowaniu preferencji

Zawirowania w zakresie podatku u źródła spowodowały, że podatnicy zaczęli chętniej korzystać z nowej instytucji tj. opinii o stosowaniu preferencji (dawniej opinia o stosowaniu zwolnienia), która daje możliwość zastosowania np. zwolnienia z podatku u źródła płatności pomimo przekroczenia progu ustawowego lub zastosowania niższej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znane nam działania w tym zakresie wskazują na dużą specjalizację dedykowanego organu w Lublinie, a z drugiej strony otwartość i dość dobrą współpracę z pełnomocnikami i podatnikami. Warto więc naszym zdaniem to narzędzie rozważyć i wystąpić o przedmiotową opinię.

 

Raportowanie MDR

W zakresie raportowania MDR można stwierdzić, iż współpraca z urzędnikami odbywa się w dużej mierze w sposób elektroniczny, co w wielu wypadkach pozwala uniknąć dodatkowej działań (np. wezwań) i przebiega coraz sprawniej. Co prawda niektóre zgłoszenia nie doczekały się swoich numerów, a obiecywany katalog schematów w dalszym ciągu nie został opublikowany, to jednak doświadczenia ze współpracy w tym obszarze są w większości pozytywne.

W stosunku do obecnie raportowanych zgłoszeń można powiedzieć, że w dużej mierze odbywają się one na bieżąco, a wątpliwości i ewentualne uzupełnienia są wyjaśniane bez dodatkowych opóźnień. Z naszych doświadczeń również wynika, iż pracownicy organów starają się aktywnie wspierać podatników w procesie raportowania i przekazywania informacji. Co więcej coraz częściej zdarzają się przypadki pomocy przy unikaniu niepotrzebnego nadraportowania schematów podatkowych np. informując o możliwości oznaczenia niektórych schematów jako standaryzowane. Powyższe może wynikać oczywiście z mniejszej ilości pracy spowodowanej zawieszeniem niektórych terminów raportowania schematów podatkowych.

W tym kontekście zwracamy uwagę na zmniejszanie się liczby restrykcji związanych z pandemią. Gdy stan pandemii zostanie zniesiony podatnicy będą zobligowani do zaraportowania wszystkich zaległych schematów w terminie 30 dni od momentu ustania pandemii. W tej sytuacji może wystąpić opóźnienie w nadawaniu numerów schematom podatkowym oraz ograniczenie czasu pracowników organów na aktywne wsparcie podatników.

Warto zatem przygotować się do nadchodzącego raportowania m.in. poprzez weryfikację metodyki stosowania przepisów MDR, w szczególności w zakresie identyfikacji schematów podatkowych i roli podatników w tym obszarze.

Otwarte szkolenie on-line: Ulgi podatkowe w praktyce

Stare ulgi i nowe szanse, jakie stworzył Polski Ład

Szkolenie on-line: 21 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-14:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?