Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 1 października 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Wyposażenie szpitalne z preferencją
Dostawa części zamiennych do wyrobów medycznych i dodatkowy osprzęt korzystają z obniżonej 8-proc. stawki VAT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił spółce prawa do 8-proc. obniżonej stawki VAT (I FSK 1901/16).
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Dzień podpisania aktu notarialnego jest datą dostawy nieruchomości
W momencie zawarcia umowy przed notariuszem powstaje obowiązek podatkowy w VAT, nawet gdy nie doszło jeszcze wtedy do fizycznego przekazania przedmiotu sprzedaży. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 lipca 2018 r. (0114-KDIP1-1.4012.323.2018. 2.KOM).
Źródło: Urszula Butryn, Rzeczpospolita

E-faktury ważne tak samo jak papierowe
Przedsiębiorcy mogą przesyłać nabywcom dokumenty sprzedaży na adres w poczcie elektronicznej w formacie pdf. Skarbówka potwierdza, że jest to zgodne z przepisami (0115-KDIT1-3.4012.463. 2018.2.EB).
Źródło: Monika Pogroszewska, Janina Fornalik, Rzeczpospolita

Garaż opodatkowany tak jak mieszkanie
Gdy miejsce dla samochodu jest pomieszczeniem przynależnym do nieruchomości mieszkalnej, jest integralnie związane z prawem jej własności i nie może być odrębnym przedmiotem sprzedaży, do całej dostawy stosuje się 8 proc. VAT.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Jak skorygować błędne dane nabywcy
Organy podatkowe uznają, że możliwe jest anulowanie dokumentu sprzedaży wysłanego do kontrahenta i następnie zwróconego przez niego. W takiej sytuacji sprzedawca posiada w swojej dokumentacji dwa egzemplarze faktury.
Źródło: Marcelina Fabia, Rzeczpospolita

Omyłkowa zapłata na rachunek VAT bez konsekwencji w PIT i CIT
Przedsiębiorca nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy błędnie uiści całą należność na rachunek VAT kontrahenta. Jest to bowiem przelew za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Źródło: Marek Piotrowski, Rzeczpospolita

Przy zapłacie na konto kasa nie jest potrzebna
Spółka nie musi ewidencjonować obrotu i kwot podatku na kasie fiskalnej, gdy wszyscy klienci będą jej płacić przelewem, a z dokumentacji będzie wynikało czego dotyczą otrzymane kwoty.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Rozliczenia z agencjami marketingowymi trzeba uregulować w umowie
Gdy do przeniesienia własności nagrody dochodzi miedzy agencją a zlecającym, transakcja musi być opodatkowana i udokumentowana fakturą. Jeśli nie, to zwrot kosztów zakupu prezentu na rzecz agencji ujmuje się np. w nocie obciążeniowej.
Źródło: Mikołaj Jabłoński, Rzeczpospolita

Wykreślenie z rejestru bez utraty prawa do odliczenia VAT
Podmiot, który został przez organy podatkowe wykreślony na pewien czas z rejestru podatników, po aktywowaniu numeru VAT będzie miał prawo do odliczenia podatku wynikającego z zakupów dokonanych w okresie, kiedy nie miał statusu podatnika. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 12 września 2018 r. (C-69/17).
Źródło: Paulina Bąk, Rzeczpospolita

Fiskus może zarabiać na zamianie nieruchomości
Miasta na prawach powiatu muszą zapłacić VAT, gdy oddają nieruchomości należące do zasobów Skarbu Państwa w zamian za własne mienie komunalne. Nie zawsze będzie to transakcja neutralna podatkowo.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Ganek sąsiada nie pozbawia zwolnienia z VAT
Nieruchomość nie jest zabudowana tylko z tego powodu, że na jej teren zachodzi nieistotny element budynku wybudowanego na sąsiedniej działce – orzekł NSA (I FSK 1272/16).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Split payment, czyli jak uciec przed komornikiem
Dłużnik, który zalega swoim kontrahentom z płatnościami lub nie uregulował na czas podatków bądź składek ZUS, może w prosty sposób uniknąć egzekucji.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Jaka stawka VAT na montaż markiz w budynkach
Prowadzę działalność w zakresie montażu i dostawy markiz. Czy świadczenie przedmiotowych usług wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym jest opodatkowane stawką VAT 8 proc.?
Źródło: Rafał Styczyński, Dziennik Gazeta Prawna

Jak rozliczyć naprawę powypadkową auta i odszkodowanie od ubezpieczyciela
Praktyczne opracowanie zagadnienia.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Od dziś lokalizatory, a w kolejce oleje opałowe
Wchodzi w życie obowiązek wyposażenia monitorowanych pojazdów w lokalizatory GPS. To efekt nowelizacji pakietu przewozowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1539). Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów szykuje kolejną. Opublikowany właśnie projekt zakłada, że monitorowane będą również transporty olejów opałowych. Cel jest taki, żeby utrudnić działanie fiskalnym oszustom.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o opodatkowaniu budowli
Stawki amortyzacyjne dla budowli przekraczają 2 proc., więc korzyść ujawnienia środka trwałego na potrzeby CIT lub PIT przekracza koszt podatku od nieruchomości.
Źródło: Łukasz Rogowski, Rzeczpospolita

Czy podnosząc kapitał zakładowy należy sporządzić dokumentację podatkową
Zdaniem sądu, dokapitalizowanie spółki w grupie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego nie wpływa na dochód podatnika i nie powoduje obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych. Fiskus ma jednak inne zdanie na ten temat (0111-KDIB1-3.4010.335.2017.1.APO, I SA/Gl 314/18).
Źródło: Maja Seliga-Kret, Dominik Ruta, Rzeczpospolita

Sprawozdania już teraz tylko cyfrowe
Od dziś bilans oraz rachunek zysków i strat można sporządzać tylko elektronicznie. Opatruje się albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo potwierdzonym profilem zaufanym. Ma to związek z obowiązującymi od 1 października nowymi przepisami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395,ze zm.). Wprowadziła je nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

W jaki sposób ustalić warunki transakcji finansowania w ramach grupy
Podatnik należy do międzynarodowej grupy. Finansuje swoją działalność z pożyczek otrzymywanych od podmiotów powiązanych, a także udziela pożyczek swoim spółkom zależnym. W związku z tym ma wątpliwości, jak powinny być kształtowane warunki ww. transakcji dla celów podatkowych. Jakie działania powinien podjąć, aby zapewnić, że nie narusza wymagań związanych z prawidłowym ustalaniem cen transferowych w tych transakcjach? Problem omawiają eksperci Deloitte –  Rafał Sadowski oraz Igor Fudali.
Źródło: Rafał Sadowski, Igor Fudali, Dziennik Gazeta Prawna

Nowa ulga na złe długi wymaga dopracowania
Celem nowej preferencji jest zapewnienie ochrony małym przedsiębiorcom, którzy miesiącami muszą czekać na uregulowanie należności przez nierzetelnych kontrahentów. Jednak zdaniem ekspertów może być trudno to osiągnąć
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Syn nie rozliczy dochodów zmarłego ojca
Zobowiązania podatkowe dotyczące działalności gospodarczej są ściśle związane z osobą przedsiębiorcy. Wydatki poniesione przez niego przed jego śmiercią nie mogą być ujęte w rocznym rozliczeniu PIT jego następcy prawnego.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Zleceniobiorca na chorobowym ma przychody z innych źródeł
Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy lub macierzyński w związku z umową-zleceniem nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT 2-3.4011.408.2018.2.SJ).
Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Zryczałtowany przychód obejmuje też paliwo
Podatnicy mogą odetchnąć z ulgą. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swój precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Chodzi o orzeczenie sądu kasacyjnego z 1 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1185/16) oraz wyroki NSA z 27 września (sygn. akt II FSK 2430/16) oraz 28 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2654/16).
Źródło: Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Nietypowe wydatki mogą być kosztem. Ale nie u każdego
Profesjonalny fotograf odliczy wydatki na ostronosa wykorzystywanego do filmów reklamowych. Co innego producent czajników turystycznych. Które więc wydatki i kiedy można zaliczyć do kosztów podatkowych? Przedsiębiorcy od lat szukają odpowiedzi na to pytanie. Wskazówką mogą być najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Czy od sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej trzeba zapłacić PIT? Kiedy pobrać podatek od nagród? Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie wyposażenia?
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Luksemburg sądowi nie odpowie, ale sprawa się nie kończy
Gdy Sąd Najwyższy umorzy sprawę, w której wysłał pytania prejudycjalne, upadnie też wydane przez SN zabezpieczenie. Wycofanie przez ZUS skargi w sprawie emerytalnej, na kanwie której Sąd Najwyższy zadał pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będzie miało dalekosiężne konsekwencje.|
Źródło: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita

ZUS wykona, co syndyk każe
Emeryci i renciści skarżą się do rzecznika praw obywatelskich, że w przypadku upadłości konsumenckiej Zakład potrąca im zbyt dużo. Ten się broni, że to wina nieprecyzyjnych przepisów.
Źródło: Paulina Szewioła, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus zarobi na byłych narzeczonych z kredytem
Kto przejmuje od ekspartnera wspólne mieszkanie i spłaca je bankowi, może zapłacić podatek od darowizn. Zależy to od kwoty hipoteki. Wyjaśnia to skarbówka w najnowszej interpretacji (0111-KDIB2-2.4015. 59.2018.5.MZ).
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Nowy podatek od reklam leków
Resort zdrowia chce, by część budżetu na marketing firmy farmaceutyczne przeznaczały na niezależne badania kliniczne prowadzone przez państwo.
Źródło: Karolina Kowalska, Jakub Szulc, Rzeczpospolita

Szybka ścieżka dochodzenia sprawiedliwości jest coraz popularniejsza
Sprawa w sądzie administracyjnym może być rozpoznana w trybie uproszczonym. Trafia wtedy na posiedzenie niejawne, ale tak jak na rozprawie, wyrok jest wydawany przez trzech sędziów.
Źródło: Aleksandra Tarka, Stefan Babiarz, Rzeczpospolita

Sprawa wiatraków w zawieszeniu
Trzeba poczekać na wyrok w sprawie daniny od elektrowni wiatrowych. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga na przepisy dotyczące tej kwestii.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Gminy z szansą na ratunek
Samorządom dobitym przez rewolucję w opodatkowaniu farm wiatrowych zaświeciło światełko w tunelu. Rząd chce wyrównać ich straty. Tylko jeszcze nie wie jak.
Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus sięga po biometrię. Ale co ze zgodą podatnika?
Weryfikacja głosowa dzwoniących na infolinię skarbową może naruszać ich prawo do prywatności. Problemem mogą się też okazać przepisy o RODO.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Coraz więcej podatku dla OPP
W tym roku do organizacji pożytku publicznego trafiło ponad 761 mln zł – podało Ministerstwo Finansów w informacji dotyczącej 1 proc. należnego podatku dochodowego przekazanego w rozliczeniu za 2017 r.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Opinia zabezpieczająca i interpretacje to dwie odrębne instytucje. Podatnik decyduje, którą z nich chce mieć
Profesor Jadwiga Glumińska-Pawlic: Wysokość opłaty za opinię zabezpieczającą stawia barierę przed mniejszymi podatnikami, którzy chcieliby również uzyskać informację, czy planowane przez nich działania nie zostałyby uznane przez szefa KAS za unikanie opodatkowania.
Źródło: Łukasz Zalewski, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Dziennik Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne. Stawki na 2019 rok
Ściągawka.
Źródło: Marcin Mroziuk, Magdalena Sobczak, Dziennik Gazeta Prawna

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?