Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 2 października 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Sprzedaż gruntu zabudowanego przez dzierżawcę bez zwolnienia
Istotą dostawy w rozumieniu przepisu prawa podatkowego jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czyli możliwość faktycznego dysponowania rzeczą. W sprawie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 września 2018 r., sygn. I FSK 1274/16.
Źródło: Agnieszka Bieńkowska, Rzeczpospolita

Nie będzie uchwały w sprawie podsłuchów
Czy fiskus może dowodzić, że podatnik brał świadomy udział w karuzeli VAT, jedynie w oparciu o stenogramy od prokuratury? NSA odmówił wczoraj odpowiedzi na to pytanie (I FPS 2/18).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Samorządowe inwestycje z prawem do odliczenia VAT
Gmina, która wybudowała infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną i przez dwa lata używała jej do czynności niepodlegających opodatkowaniu, może po zmianie jej przeznaczenia odliczyć podatek naliczony. To sedno wczorajszego wyroku 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 294/15).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Odliczenie VAT związanego z budową i utrzymaniem świetlic
Jeśli okaże się, że w danym okresie brak było sprzedaży opodatkowanej związanej z konkretną świetlicą, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT w tym zakresie. Kwestia prawa do odliczenia VAT z wydatków poniesionych przez gminę na budowę i bieżące utrzymanie świetlic była przedmiotem interpretacji wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) z 23 maja 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.215.2018. 1.AJ).
Źródło: Janina Fornalik, Rzeczpospolita

W 2019 r. mniej firm skorzysta z uproszczeń
Limity, od których zależą podatkowe uprawnienia, będą w przyszłym roku niższe niż obecne. To efekt spadku średniego kursu euro.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Przedsiębiorca może świadczyć usługi także poza firmą
Wynagrodzenie z umowy zlecenia i o dzieło rozliczamy inaczej niż przychód z działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy nie oznacza, że wszystkie przychody trzeba rozliczać tak jak przedsiębiorca. Fiskus zgadza się na opodatkowanie umów zleceń i o dzieło na innych zasadach (0114-KDIP3-1.4011. 336.2018.2.KS).
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Ulga termomodernizacyjna bez audytu energetycznego
Z najnowszej wersji projektu zmian ustawy o PIT i o zryczałtowanym podatku wynika, że przeprowadzenie audytu energetycznego nie będzie warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej na ocieplanie domu jednorodzinnego. Rozwiązanie takie przewidywały wcześniejsze wersje projektu.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Gratisowe grabie są przychodem
Jeśli spółka do 10 worków środka ochrony roślin dodaje jedenasty, nasiona bądź narzędzia, to nie jest to sprzedaż z rabatem, tylko premiowa – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 4134/17).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Nie ma PIT od częściowego wycofania wkładu
Zwrot wspólnikowi jedynie części wkładu jest neutralny podatkowo – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2396/16).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Aktywa zlikwidowanej spółdzielni są przysporzeniem
Majątek otrzymany przez członka rolniczej spółdzielni w związku z jej likwidacją jest dla otrzymującego przychodem z kapitałów pieniężnych, od którego trzeba zapłacić PIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 2694/16).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Biznes bez rejestracji to problem
Przedsiębiorca nie płaci składek za kontrahenta, który korzysta z ulgi na start. Ale co z niezgłoszoną działalnością? Rząd postanowił rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia początkujących przedsiębiorców (przez pół roku) z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Źródło: Monika Pogroszewska, Przemysław Ruchlicki, Rzeczpospolita

Firma zapłaci pełne składki za prezesa
W kwietniu 2018 r. do oddziału ZUS w Gdańsku wpłynął wniosek spółki akcyjnej o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek wpłacanych do ZUS. Pytający nie wiedział, czy ma obowiązek odprowadzić daninę od nagrody wypłaconej prezesowi. ZUS wydał decyzję nr DI /100000/43/ 547/ 2018 oddziału ZUS w Gdańsku z 9 lipca 2018 r.
Źródło: Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna

Przy przedawnieniu nic się nie zmieni
Projekt nowej ordynacji podatkowej, rozgraniczając przedawnienie wymiaru i poboru, nie przywróci przedawnieniu funkcji gwarancyjnej. Pozostanie ono instytucją pozorną i spory podatkowe nadal będą prowadzone latami.
Źródło: Andrzej Ladziński, Rzeczpospolita

Pełnomocnik podatnika musi mieć blisko do urzędu
Tymczasowych pełnomocników szczególnych w sprawach podatkowych powinny wyznaczać lokalne, a nie centralne organy samorządu – proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, opiniując projekt zmian w ordynacji podatkowej przygotowany przez resort finansów.
Źródło: Szymon Cydzik, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?