Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 3 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

8 proc. VAT tylko w bezpośrednim wynajmie
Właściciel nieruchomości, który podnajmuje ją profesjonalnemu operatorowi w celach krótkotrwałego zakwaterowania, powinien płacić 23 proc. VAT.
Źródło: Patrycja Dudek, Gazeta Prawna

Jedna ściana czy schody nie przesądzają o opodatkowaniu
Dostawa terenu, w trybie sprzedaży bezprzetargowej z ustawy o gospodarce nieruchomościami, który – zgodnie z planem albo decyzją - nie jest przeznaczony pod zabudowę i na którym znajdują się jedynie pewne elementy przynależne do budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej, jest zwolniona z VAT.
Źródło: Aleksandra Tarka, Łukasz Czekański, Rzeczpospolita

Refaktura mediów z kodem GTU
Czy firmy świadczące usługi najmu lub dzierżawy i odrębnie refakturujące na najemców energie elektryczną, energie cieplną, wodę, ścieki i usługi telekomunikacyjne maja obowiązek ujmowania tych faktur w nowym JP VAT (JPK V7M lub JPKV_7K) z kodami GTU albo z oznaczeniami procedur w ewidencji sprzedaży JPK_V7M albo JPK_V7K?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Sprzedaż węgla bez kodów GTU
Przedsiębiorca, który zbywa węgiel opałowy, nie musi stosować oznaczeń GTU w składanych od października 2020 r. jednolitych plikach kontrolnych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Kiedy zamieszczać na fakturze symbol EE
W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że firmy refakturują część rozmów telefonicznych (usług telefonicznych) na pracowników.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Przerobienie towarów klienta – dostawa czy usługa
W sytuacji, której podatnik otrzymuje od klienta półprodukty lub surowce do stworzenia towaru, który następnie sprzedaje temu klientowi, musi ocenić własny nakład pracy oraz materiałów, aby ustalić czy dominującym elementem jego świadczenia jest dostawa towaru, czy też wyświadczenie usługi.
Źródło: Paweł Terpiłowski, Rzeczpospolita

Brytyjskie firmy nie będą potrzebować przedstawiciela podatkowego
Podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które kontynuują prowadzenie handlu w naszym kraju, będą mogły liczyć na ułatwienia w kontaktach z fiskusem.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Biznes online traktowany jest jak każdy inny
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przez internet, płaci takie podatki jak od zwykłej działalności. W czasie pandemii wiele osób przeniosło swój biznes do internetu. Mogą w ten sposób nie tylko prowadzić sklep, ale np. udzielać korepetycji czy profesjonalnych porad. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć internetową działalność.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Omyłkowa zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy
W określonych przypadkach, podatnicy zostali zobligowani do płatności za pośrednictwem rachunków bankowych ujawnionych w tzw. białej liście. Zdarza się, że zapłata dokonana jest omyłkowo na inny rachunek. Ustawodawca przewidział możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji w takim przypadku.
Źródło: Emilia Wolnowska, Rzeczpospolita

Podatnik nie musi legitymować kontrahenta
W kwestii wykazania braku należytej staranności kupieckiej, której zachowanie pozwoliłoby na ustrzeżenie się przed oszukańczą działalnością kontrahenta, koniecznym jest jednoznaczne wskazanie konkretnych zaniedbań, których dokonanie i uwzględnienie pozwalałoby na stwierdzenie, że zakwestionowane faktury pochodzą od podmiotu fikcyjnego, jedynie firmującego cały lub część obrotu.
Źródło: Aleksandra Tarka, Michał Wojtas, Rzeczpospolita

Niektóre faktury bez oznaczenia FP
Nie wszystkie faktury wystawione dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinny być prezentowane w ewidencji sprzedaży JPK_V7M i JPK_V7K z oznaczeniem przewiedzianym dla faktur wystawionych do paragonów fiskalnych.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Papierowa korespondencja z ZUS zostanie ograniczona
Rezygnację z obligatoryjnego doręczania świadczeniobiorcom decyzji waloryzacyjnych oraz dotyczących 13. emerytury przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w konsultacjach. Zmiany będą dotyczyć decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy emerytalne służb mundurowych.
Źródło: Paulina Szewioła, Łukasz Kozłowski, Gazeta Prawna

Zaliczki uiszcza ten, kto wypłaca premię
Formalnościami z PIT od nagród w komercyjnych konkursach powinien się zajmować ich faktyczny organizator, a nie fundator nagród – twierdzą sądy.
Źródło: Paweł Rochowicz, Justyna Pułka, Rzeczpospolita

Progresja czy podatek liniowy
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą mieć problem z rozróżnieniem formy opodatkowania polegającej na zasadach ogólnych od opodatkowania podatkiem liniowym.
Źródło: Tomasz Balcerak, Rzeczpospolita

Ulga na złe długi w zeznaniu. Tylko dla pracoholików
Firmy mogą odzyskać podatek z niezapłaconych faktur. Każdą jednak trzeba wklepać do deklaracji.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Andrzej Jagiełło, Rzeczpospolita

Wykładnia fiskusa musi być rzetelna
Prawidłowe uzasadnienie prawne interpretacji powinno zawierać nie tylko przytoczenie przepisów, ale i wyjaśnienie ich w kontekście podanego stanu faktycznego.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Kiedy trzeba pobrać podatek u źródła
Wynagrodzenie wypłacane zagranicznym spółkom świadczone przez nie usługi wsparcia informatycznego nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku u źródła. Autorem tekstu jest Krzysztof Chwalenia, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Krzysztof Chwalenia, Rzeczpospolita

Kto może stosować uproszczenia w księgach
Spółki mogą stosować uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg, jeśli nie wypływa to na ich rzetelną i jasno przedstawioną sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. Najczęściej uproszczenia dotyczą jednostek, które spełniają kryteria jako jednostka mała oraz mikro.
Źródło: Anna Matlok, Rzeczpospolita

Problem także dla omijających raje podatkowe z daleka
Paradoksalnie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia br., mogą odczuć również podatnicy, którzy na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego ze sprzedażą ani z zakupami od podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Zapłata za niezrealizowany turnus jest przychodem
Jeśli podatnik dostał zapłatę za niezrealizowane w 2020 r. turnusy sanatoryjne, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., musi zaliczyć je do przychodów podatkowych bieżących okresów.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

NSA: Interpretacje mogą dotyczyć MDR-ów
Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. To oznacza, że skarbówka musi odpowiadać na pytania o MDR-y.
Źródło: Łukasz Zalewski, Piotr Wojciechowski, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?