Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 4 maja 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Posłowie zgodzili się na zmiany w kontaktach ze skarbówką i zapłacie podatków
Fiskus będzie przesyłał pisma podatnikom poprzez konto w e-Urzędzie Skarbowym. VAT i akcyza od importu towarów nie będą mogły być zaliczane na poczet zaległości podatkowych. Obcokrajowiec nie odzyska nadpłaty podatku, jeśli nie poda skarbówce numeru konta bankowego – polskiego lub zagranicznego.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

U menedżera kluczowa jest odpowiedzialność za zarządzanie
Odpowiedzialność menedżera wobec osób trzecich za naruszenie praw autorskich nie oznacza jeszcze, że samodzielnie prowadzi on działalność gospodarczą i że jest podatnikiem VAT –orzekł NSA.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców
Podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, za którą uznaje się każdą aktywność zawodową wykonywaną za wynagrodzeniem we własnym imieniu oraz na własne ryzyko. Jednak pojęcie podatnika VAT nie pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy.
Źródło: Anna Mełgieś, Stanisław Hońko Rzeczpospolita

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze oszacowania
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wyceny dotyczy jedynie przypadków, w których został on nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i brak jest możliwości ustalenia jego ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Podatek u źródła – o czym należy pamiętać w 2022 roku?
Płatnik musi się liczyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości od 10-30 proc. podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której zastosował niższą stawkę WHT lub w ogóle nie pobrał podatku, a powinien był pobrać podatek w wyższej kwocie, czyli również wtedy, gdy niesłusznie zastosował procedurę oświadczenia WH-OSC - piszą Konrad Medoliński i Daria Górka z MDDP.
Źródło: Daria Górka, Konrad Medoliński, Prawo.pl

Fiskus naciąga przepisy, żeby rozszerzyć ograniczenie
Przy wyliczaniu limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a także nadwyżki ponad ten limit nie należy uwzględniać przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest od niego wolny.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rafał Krysa, Rzeczpospolita

Ceny transferowe mimo uproszczeń nie znikną z agendy urzędników
Już od kilku miesięcy firmy funkcjonują w podatkowych realiach Polskiego Ładu. Dynamika zmian, wyzwania związane z ekspresową ewolucją systemu podatkowego i wiele pojawiających się niejasności przysparzają ogromu pracy księgowym, podatnikom i doradcom.
Źródło: Aneta Grzyb, Rzeczpospolita

Obowiązek dotyczący dokumentacji cen transferowych nie tylko dla podmiotów powiązanych
Nowy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych po 1 stycznia 2021 r. dotyczy większego grona podatników. W tym roku pierwszy raz będą miały zastosowanie zmienione przepisy dotyczące tzw. rajów podatkowych. Regulacje te nie dotyczą wyłącznie transakcji kontrolowanych, które do tej pory w głównej mierze kojarzyły się z obowiązkiem dokumentacyjnym.
Źródło: Aleksandra Scąber, Rzeczpospolita

Ceny transferowe także w przetargach
Trudno o bardziej rynkowe warunki niż przy przetargu nieograniczonym. A jednak zamawiający musi przygotować dokumentację cen transferowych, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności wypłaconej za wykonaną dostawę lub usługę jest podmiot rajowy.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dorota Kosacka, Mateusz Paliszewski, Gazeta Prawna

Fiskus zarobi na używaniu środków transportu z RFN
Od wypłaty wynagrodzenia dla niemieckiego kontrahenta za korzystanie z samochodów zastępczych przez klientów polska spółka musi uiścić podatek u źródła.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta obejmuje paliwo
Zryczałtowana kwota przychodu z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także koszt paliwa – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Źródło: Krzysztof Bałękowski, Gazeta Prawna

Wytworzenie środka trwałego przez przedsiębiorstwo
Analizując tematykę wytworzenia środka trwałego przez przedsiębiorstwo, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić i przybliżyć jego praktyczną definicję.
Źródło: Marek Pszczółkowski, Piotr Aleksiejuk, Rzeczpospolita

Powrót z emigracji bez ulgi w PIT
Osoby, które wróciły do Polski przed 2022 r., nie skorzystają z nowego, czteroletniego zwolnienia z podatku.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Udzielone rabaty pomniejszają przychody z działalności nierejestrowej
Podatnik, który uzyskuje przychody z działalności nierejestrowej, obwarowane limitem 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, może je pomniejszyć o wartość udzielonych bonifikat i skont. Potwierdza to skarbówka. Z interpretacji wynika, że nie każde otrzymanie środków pieniężnych musi stanowić przychód.
Źródło: Wiesława Moczydłowska, Prawo.pl

Skutki podatkowe zatrudniania obywateli Ukrainy
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i znacznym napływem obywateli tego państwa do Polski, spora część pracodawców zastanawia się jakie skutki podatkowe wiążą się z ich zatrudnieniem.
Źródło: Joanna Szlęzak-Matusewicz, Katarzyna, Kliszczewska, Rzeczpospolita

Jak bez sekretarki, to z 15-proc. Ryczałtem
Prawnik, który zatrudnia wyłącznie innego prawnika, może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 15 proc., a nie 17 proc. – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przyznał, że w takiej sytuacji nie jest spełniona definicja wolnego zawodu, czyli nie ma zastosowania wyższa, 17-proc. stawka ryczałtu.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Rejestr umów najbardziej pomoże państwu, nie firmom
Rząd pracuje nad stworzeniem obowiązkowego systemu, za pomocą którego firmy będą mogły zawierać umowy o pracę w formie elektronicznej. W założeniu, ma to pomóc najmniejszym podmiotom i odciążyć je od żmudnej biurokracji. Te argumenty wydają się jednak mało przekonujące. Wydaje się, że najbardziej skorzystają na tym skarbówka i ZUS – szczegółowe informacje o zawartych umowach trafią do nich jak na tacy.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?