Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 4 czerwca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Przy podzielonej płatności faktor odpowiada solidarnie
Jeśli nabywca przekazuje należność podatnikowi innemu niż wskazany na fakturze i korzysta ze split payment, to podmiot, który otrzymał zapłatę, odpowiada razem ze sprzedawcą za nierozliczony podatek od tej dostawy.
Źródło: Maciej Kurlit, Rzeczpospolita

Mieszkania dla pracowników bez prawa do odliczenia VAT
Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla zatrudnionych osób, ponieważ obiekt ten nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu w wyroku z 11 kwietnia 2018 r., sygn. I SA/Po 135/18. Sprawę opisała Justyna Szymaszek, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Rafał Borowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło:  Justyna Szymaszek,  Rafał Borowski, Rzeczpospolita

Elementy budynku z sąsiedniej działki, zmieniają charakter gruntu
Jeśli ściana budynku należącego do właściciela sąsiedniej działki wkracza na grunt należący do podatnika, to nie można go sprzedać bez VAT – wynika z najnowszego wyroku NSA z 30 maja 2018 r., sygn. I FSK 889/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Blacha z rozbiórki wiaty z odwrotnym obciążeniem
Surowce wtórne metalowe (38.32.2 PKWiU) są wymienione w poz. 37 załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli zostaną spełnione pozostałe ustawowe warunki, to podatek od ich sprzedaży rozliczy nabywca.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Mieszkanie i części składowe ze stawką 8 proc. VAT
Jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w miejscu postojowym i ogródkiem, to transakcja ta jest jednolitym świadczeniem.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć nabycie usług wynajmu sali gimnastycznej na potrzeby pracowników
Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną VAT. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Od 1 maja 2018 r. wynajmuje od szkoły podstawowej salę gimnastyczną. Fakturę, w związku z centralizacją VAT w samorządach, wystawia jednak gmina – podatnik VAT czynny.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Jaka stawka VAT dla usług hotelarskich
Gdy usługodawca sprzedaje usługi kompleksowe, powinny one być opodatkowane stawką właściwą dla czynności głównej. Prawidłowa klasyfikacja nie jest jednak prosta i nie ułatwiają jej wskazówki zawarte w interpretacjach fiskusa.
Źródło: Małgorzata Gach, Rzeczpospolita

Turystyka wyklucza rekreację
Organizator rejsów wycieczkowych rozlicza VAT od samej marży, ale na 8-proc. stawkę podatku nie ma co liczyć – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 maja 2018 r., sygn. III SA/Wa 2721/17.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Kto odliczy VAT po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W przypadku sprzedaży lub aportu ZCP nabywca jest następcą prawnym. Przechodzą na niego zasady opodatkowania odnoszące się do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych jakie obowiązywały poprzednika.
Źródło:  Michał Samborski, Rzeczpospolita

Darmowy bon zawsze będzie można uznać za MPV
Przy bonach różnego przeznaczenia wartość usługi gotowości opodatkowanej VAT będzie możliwa do ustalenia dopiero po przeterminowaniu bonu, co budzi istotne wątpliwości.
Źródło: Magdalena Majkowska, Andrzej Nikończyk, Dziennik Gazeta Prawna

Producenci trunków smakowych zapłacą wyższy podatek
Dosłodzenie gotowego piwa cukrem lub miodem wpłynie jednak na podstawę opodatkowania akcyzą – wynika z nowelizacji dyrektywy 92/83/EWG dotyczącej akcyzy od napojów alkoholowych.
Źródło: Krzysztof Rutkowski, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe
Ściągawka w formie graficznej.
Źródło: Marcin Mroziuk, Dziennik Gazeta Prawna

Podatki i opłaty nie obniżają marży
Wyliczając marżę podlegającą opodatkowaniu, przedsiębiorca nie uwzględnia w kwocie nabycia towarów używanych sum zapłaconych z tytułu należności publicznoprawnych, np. PCC czy akcyzy.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Nie ma uzasadnienia dla planowanych zmian dotyczących blokady rachunków
Niezgodność z ustawą zasadniczą – to jeden z głównych zarzutów stawianych projektowi nowelizacji ordynacji podatkowej.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Wpłata banku na BFG była kosztem
Opłata ostrożnościowa uiszczona za IV kwartał 2016 r. była kosztem uzyskania przychodów. Nie można jej uznać za składkę na fundusz gwarancyjny kas – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 maja 2018 r., sygn. III SA/Wa 2106/17.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

REIT-y mogą być nieatrakcyjne
Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych faktycznie będą płacić 17,5 proc., a nie 8,5 proc. CIT. Do tworzenia REIT-ów może też zniechęcać skomplikowana struktura holdingowa i ograniczenie inwestycji do nieruchomości mieszkalnych.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

MF: do starych pożyczek nie stosujemy nowych przepisów dotyczących zasad limitowania odsetek. Ale tylko do końca roku
Niektórzy spośród podatników CIT zmuszeni będą stosować roczny limit kosztów uzyskania przychodów jedynie przez część roku podatkowego. Tak niestety wynika z przepisów przejściowych, a potwierdza to także resort finansów.
Źródło: Michał Thedy, Marek Kolibski, Łukasz Zalewski, Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Czy mamy do czynienia z kursem faktycznie zastosowanym
Jak ujmować operacje w walutach obcych w 2018r.
Źródło: Karolina Pawlak, Dziennik Gazeta Prawna

Odszkodowanie nie jest objęte zwolnieniem strefowym
Tylko dochody, które wynikają bezpośrednio ze wskazanej w zezwoleniu działalności produkcyjnej lub usługowej odbywającej się na terenie SSE, mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 kwietnia 2018r., sygn. I SA/Łd 178/18. Sprawę opisał Jakub Oleszczak, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzieliła Karolina Bednarska, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Jakub Oleszczak, Karolina Bednarska, Rzeczpospolita

Nie ma wynagrodzenia, ale jest podatek
Jeżeli członek zarządu pełni swoją funkcję bez zapłaty, to wykonana przez niego praca stanowi dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Skutek taki nie wystąpi, gdy menedżer jest jednocześnie udziałowcem spółki.
Źródło: Marta Olewińska, Rzeczpospolita

Odsetki od kredytu są kosztem przy wynajmie
Wynajmujący rozliczy w rachunku podatkowym odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, które zostały zapłacone po oddaniu jej do używania, a więc po rozpoczęciu najmu.
Źródło: Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

Należność za jazdę własnym autem bez PIT
Świadczenie w postaci zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinno stwarzać dla pracownika przychodu ze stosunku pracy.
Źródło: Monika Bilska, Rzeczpospolita

Czy spłata małżonka uprawnia do ulgi mieszkaniowej
Rozwiązanie problemu: Czy kwota ze sprzedaży mieszkania przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań na rzecz byłego męża stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, który pozwala skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?
Źródło: Lidia Lubińska, Wiesław Żukowski, Dziennik Gazeta Prawna

Kilometrówki bez podpisu ręcznego i kwalifikowanego
Fiskus zmienił zdanie – podatnik, który prowadzi elektroniczną ewidencję przebiegu pojazdu, może ją podpisać, logując się do systemu. Tak wynika z interpretacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  z 21 marca 2018 r., sygn. DPP13.8221.9.2018.GTM
Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Firma zapłaciła 20 tys. zł i nie uniknie opodatkowania
Skorzystanie z pośrednika, żeby osiągnąć stratę na akcjach to obejście prawa podatkowego. Tak wynika z wyroku WSA, sygn. III SA/Wa 2226/17.
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Filip Turzyński, Rzeczpospolita

WSA: Fiskus słusznie odmówił wydania opinii zabezpieczającej
Organ podatkowy miał rację twierdząc, że celem spółki było osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci wygenerowania straty, która zmniejszyłaby wpływy do budżetu – takie jest sedno wyroku WSA w Warszawie z 30 maja 2018 r., sygn. III SA/Wa 2226/17,  w sprawie pierwszej odmowy wydania opinii zabezpieczającej.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Konwencja MLI nie zmieni zasad opodatkowania zakładów
Konwencja Wielostronna MLI od 2019 r. zacznie automatycznie obowiązywać dla większości bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy dotyczące zakładu będą jednak przez Polskę negocjowane dwustronnie.
Źródło: Marcin Jamroży, Rzeczpospolita

Podatnik zapłaci za sporządzenie kopii i odpisów akt sprawy
Koszty sporządzenia kserokopii dokumentów i ich wysyłki obciążają stronę wtedy, gdy nie wynikają z ustawowego obowiązku organu podatkowego prowadzącego postępowanie i zostały poniesione w jej interesie i na jej żądanie.
Źródło: Regina Drabik, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?