Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 5 stycznia 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Nowy system faktur na razie dla ochotników
Od 1 stycznia można już wystawiać dokumenty sprzedaży według nowego wzoru. Warto go sprawdzić zanim stanie się obowiązkowy dla wszystkich. Komentarza udzielił Przemysław Skorupa z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Paweł Rochowicz, Przemysław Skorupa, Rzeczpospolita

Towaru raz wykorzystanego w działalności opodatkowanej nie odsprzedamy bez VAT
Zbywca nie może korzystać ze zwolnienia dostawy towarów od podatku VAT na tej tylko podstawie, że z tytułu ich nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli towary wykorzystywał w działalności opodatkowanej, nawet jeśli działalność ta miała dla niego charakter marginalny. Autorem tekstu jest Andrzej Kudaj z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Andrzej Kudaj, Rzeczpospolita

Nie zawsze brak potwierdzenia zapłaty VAT za granicą oznacza WTN w Polsce
To, że fiskusowi nie udało się potwierdzić opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w innym kraju UE, nie może skutkować nałożeniem obciążeń na polskiego podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Źródło: Krzysztof Bałękowski, Gazeta Prawna

Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące cesji wierzytelności nie rozstrzygają wątpliwości, czy takie transakcje powinny podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych można zaobserwować istotne rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie.
Źródło; Kamila Gancarz, Rzeczpospolita

Nieprawidłowości u kontrahenta nie obciążają podatnika
Organ podatkowy nie może odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT z tego powodu, że kontrahent podatnika nieprawidłowo rozliczał się z fiskusem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Kwartalne deklaracje złożone, a teraz się zmieniły
Są już dane o liczbie złożonych po raz pierwszy elektronicznych kwartalnych deklaracji akcyzowych (AKC-KZ). W ustawowym terminie do 25 listopada 2021 r. złożonych zostało ich 2826, a do 10 listopada – 52 kwartalne deklaracje uproszczone (AKC-UAKZ). Dane te przekazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Specyfika firmy istotna dla odliczenia
Nie zawsze, gdy podatnik pozwala pracownikowi parkować samochód w miejscu zamieszkania i wykorzystywać go w celu dojazdu do i z miejsca pracy, to nie można uznać, że jest wykorzystywany wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą.
Źródło: Aleksandra Tarka, Jarosław Ziobrowski, Rzeczpospolita

Fiskus ma prawo zażądać dokumentów
Oddział w Polsce i spółka macierzysta będąca w Polsce podatnikiem oraz podlegająca tu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako podmioty powiązane, są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Źródło: Aleksandra Tarka, Lidia Rubińska, Rzeczpospolita

Interpretacja ogólna MF: Zwolnienie jest, ale nie wiadomo, kto może z niego skorzystać
Minister Finansów potwierdził, że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety jednak nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.
Źródło: Benedykt Rubak, Prawo.pl

Warunki powstania zakładu podatkowego
Dochody uzyskane przez zagraniczny zakład podatkowy należy opodatkować w miejscu, w którym ten zakład powstał. Zatem, jeśli przedsiębiorca zagraniczny uzyskuje w Polsce dochody za pośrednictwem zakładu, dochodzi do powstania źródła przychodów, które powinno być opodatkowane w Polsce.
Źródło: Katarzyna Kliszczewska, Rzeczpospolita

Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać
Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce trudno będzie skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik będzie współpracował z byłym pracodawcą – i to przez dwa lata. Konieczna jest zmiana przepisów i złagodzenie tej zasady.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Rozliczenie ryczałtem kuszące, ale pełne pułapek
Wielu przedsiębiorców nie wie, jaką stawkę zastosować. Rząd zapowiada uproszczenie, ale od 2023 r.
Źródło: Monika Pogroszewska, Konrad Piłat, Rzeczpospolita

Zamiana nieruchomości w najbliższej rodzinie bez PCC
Jeżeli umowa zamiany na mieszkanie gruntu z domem jest zawarta między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, to ma zastosowanie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Jak zaksięgować podatek od czynności cywilnoprawnych
W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawierają umowy pożyczki, sprzedają rzeczy lub prawa albo zawierają ugody. Umowy takie są odpowiednio opodatkowane i muszą być właściwie zapisane w księgach.
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Podatek odroczony w spółkach komandytowych
Zbliżający się okres sporządzania sprawozdań finansowych niesie dodatkowe obowiązki dla spółek komandytowych, nie tylko w zakresie kalkulacji bieżącego podatku dochodowego. Muszą one pamiętać o ujęciu w księgach rachunkowych odroczonego podatku dochodowego.
Źródło: Marcin Jaros, Grzegorz Mosór, Therese Baginski, Rzeczpospolita

Składka zdrowotna za wysoka i zbyt skomplikowana
Z Polskiego Ładu wynika, że przedsiębiorcy zapłacą bardzo dużo do ZUS, jeśli sprzedadzą towar z 2021 r.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Kto kupił przed 2022 r. Ten stracił na składce zdrowotnej
Ministerstwo Finansów nie zmienia zdania. Różnice remanentowe nie mają znaczenia przy wyliczaniu składki zdrowotnej – twierdzi. To zła informacja dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?