Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 5 marca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Ile VAT można odliczyć świadcząc usługę relokacji pojazdów
Jeżeli spółka używa samochodów na potrzeby swoich klientów, to powinna móc uwzględnić w rozliczeniach 100 proc. podatku z faktur dokumentujących zakup paliwa.
Źródło: Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

Skarbówka nie akceptuje faktur z Facebooka
Zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy promują swoją działalność na Facebooku. Na fakturach za reklamę nie ma daty wystawienia, wydatek nie może więc być podatkowym kosztem – wyniki z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES).
Źródło: Przemysław Wojtasik, Tomasz Piekielnik, Rzeczpospolita

Mało sankcji za spóźnioną wysyłkę JPK_VAT
Fiskus nałożył do tej pory 55 mandaty za nieterminowe przesyłanie jednolitego pliku kontrolnego. I woli to niż kierowanie spraw do sądu.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa o elektromobilności jest, ale nie do końca działa
Przedsiębiorcy na razie nie kupią aut elektrycznych i hybrydowych bez akcyzy. W przypadku tych pierwszych nie odliczą też 30 tys. euro od przychodu.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

O tym, czy podzielona płatność wpłynie na płynność finansową, warto wiedzieć wcześniej
Od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT będą musieli mierzyć się ze skutkami wprowadzenia podzielonej płatności. Z uwagi na ograniczenia w dysponowaniu środkami na rachunku VAT przez podatnika należy już teraz przygotować się do tych zmian, tak aby przewidzieć wpływ tego mechanizmu na płynność przedsiębiorstwa i ewentualnie zminimalizować negatywne skutki.
Źródło: Łukasz Zalewski, Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Przemysław Klim, Dziennik Gazeta Prawna

Korekta dochodowości wpływa na bieżące rozliczenia podatkowe
Ustalenie przez podmioty powiązane wartości transakcji na podstawie cen rynkowych dostarczanych towarów lub usług powoduje obowiązek skorygowania przychodu po stronie dostawcy i kosztów po stronie nabywcy.
Źródło: Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć wierzytelności w kosztach firmy
Od 1 stycznia br. nie ma już wątpliwości, że kwoty odpisane przez przedsiębiorcę jako nieściągalne, umorzone lub sprzedane ze stratą mogą być rozliczone w rachunku podatkowym do wysokości przychodu należnego wykazanego wcześniej w związku z daną należnością.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Drogi samochód można amortyzować korzystniej
Obniżenie stawki amortyzacyjnej może być szczególnie opłacalne w przypadku planowanej sprzedaży auta osobowego o wartości początkowej powyżej 20 000 euro.
Źródło: Krzysztof Rustecki, Rzeczpospolita

Czy przy świadczeniu w miejsce wykonania trzeba zapłacić CIT
Skoro spłata długu nie powoduje przysporzenia po stronie dłużnika, to spełnienie świadczenia rzeczowego w celu spłaty długu (datio in solutum) analogicznie nie powoduje żadnego przychodu – orzekł NSA (II FSK 3144/15). Sprawę opisała Justyna Gołębiowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Hubert Gregorski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Justyna Gołębiowska, Hubert Gregorski, Rzeczpospolita

Bez umowy nie ma odliczenia
Kosztem podatkowym jest katering dla pracowników, ale już nie dla osób, które współpracują z firmą na podstawie kontraktów cywilnoprawnych – stwierdził Dyrektor KIS (0111-KDIB1-1. 4010.174.2 017.2.SG).
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

MF: nie ma CIT od wkładów pieniężnych
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni nie generuje przychodu po stronie podmiotu wnoszącego – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej (nr DD6.8201.1.2018).
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Spółka i jej zagraniczny zakład są podmiotami powiązanymi
Jeżeli roczna wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju między jednostką macierzystą a zakładem przekracza ustalony próg, to wówczas podlegają one udokumentowaniu na zasadach ogólnych.
Źródło: Marcin Jeliński, Rzeczpospolita

W jaki sposób ująć w księdze faktury za domowy prąd
Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, ma prawo zaliczyć do kosztów w odpowiedniej proporcji opłaty za energię elektryczną. Powinien je zaewidencjonować w kolumnie 13 pkpir.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Czy twórca gry komputerowej ma prawo do 50-proc. Kosztów
Działalność scenarzystów, animatorów i twórców muzyki powinna być uznana za wkład twórczy, jeżeli spełnia przesłanki uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
Źródło: Patrycja Zdanowicz-Pastuszak Monika Susałko, Rzeczpospolita

Nie ma integracji, jest PIT
Pracownicy, którym pracodawca dofinansował wycieczkę, uzyskali przychód, od którego trzeba potrącić zaliczkę na podatek – wynika z interpretacji Dyrektora KIS (0111-KDIB2-3. 4011.313. 2017.2.LG).
Źródło: Przemysław Wojtasik, Dziennik Gazeta Prawna

Dyrektor KIS utrudnia cesję umowy leasingu
Nie ma wątpliwości, że leasingobiorca może dowolnie zmieniać harmonogram rat (przedłużać umowę) i nie traci ona z tego powodu swojego podatkowego charakteru. Dlaczego nie może robić tego jego następca?
Źródło: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus weźmie dolę od umorzonej pożyczki
Frankowicz, któremu bank odpuścił spłatę części długu zaciągniętego na zakup mieszkania, musi od tego zapłacić podatek, nawet 32 proc – orzekł NSA (II FSK 495/16).
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Filip Turzyński, Rzeczpospolita

Sportowiec też może być przedsiębiorcą
Klub sportowy zrobił słusznie, nie potrącając zaliczek na PIT od wynagrodzeń siatkarzy – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 538/16).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Firmy unikają programów motywacyjnych, bo boją się podwójnego PIT. Przynajmniej na razie
Nieprecyzyjne sformułowanie obowiązującego od początku br. przepisu ustawy o PIT spowodowało, że polskie spółki w praktyce pozbawiono możliwości wdrażania efektywnych podatkowo programów motywacyjnych, a także realizowania tych, które już od lat funkcjonowały. Błąd ten ma naprawić kolejna nowelizacja, ale sposób wprowadzenia zmian może budzić poważne zastrzeżenia, co rodzi istotne konsekwencje dla organizatorów i uczestników takich programów.
Źródło: Maja Kapiczowska, Magdalena Tyrakowska, Dziennik Gazeta Prawna

W tym roku więcej osób skorzysta z preferencji
Wprawdzie zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej ustawa o PIT) weszły w życie 1 stycznia 2018 r., ale można je zastosować już w rozliczeniu za 2017 r. Z preferencji mogą korzystać nie tylko same osoby niepełnosprawne, lecz także ci, którzy takie osoby mają na utrzymaniu. Możliwość ta jest jednak ograniczona limitem dochodu podopiecznego. Ten natomiast zwiększył się z 9120 zł do 10 080 zł.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Teresa Kozina, Dziennik Gazeta Prawna

Czy Karta Polaka ma znaczenie w PIT
Czy w związku z posiadaniem Karty Polaka lub karty pobytu należy od wynagrodzeń zleceniobiorców pobierać podatek na takich samych zasadach jak od obywateli polskich?
Źródło: Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy tereny pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od podatku
Jeżeli podatnik wykaże, że posiadane przez niego grunty wraz z budynkami i budowlami stanowią cześć infrastruktury kolejowej i są udostępniane przewoźnikom kolejowym, to nie będzie musiał płacić od nich podatku od nieruchomości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (I SA/Gl 970/17). Sprawę opisał Paweł Wowra, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Paweł Pucher, doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Paweł Wowra, Paweł Pucher, Rzeczpospolita

Minister zajmie się trudnymi sprawami podatników
Poszkodowani w outsorcingu pracowniczym i podatkach mogą liczyć na wsparcie nowego specjalnego zespołu w Ministerstwie Finansów.
Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita

Optymalizacje podatkowe mogą wpływać na sprawozdanie i proces badania
Chcąc ocenić potencjalne ryzyko swoich rozwiązań podatkowych, jednostki powinny śledzić ostrzeżenia MF oraz informacje szefa KAS. Gdyby była konieczna korekta zeznań, to w określonych przypadkach oznacza to także zmianę danych finansowych.
Źródło: Alicja Opara-Kozysa, Dziennik Gazeta Prawna

Limity podatkowo-księgowe na 2018 rok
Tabele i schematy.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Pytania i odpowiedzi. Jaka stawka na usługi telewizji kablowej. Czy pobierane przez deweloperów opłaty rezerwacyjne są opodatkowane. Jak rozliczyć korektę faktury ze stawki 23 proc. na odwrotne obciążenie
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Podatkowy flesz
Terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?