Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 5 maja 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

VAT tylko przy sprzedaży profesjonalnej
Jeżeli sprzedaż nieruchomości wykracza poza granice zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, to mamy do czynienia z działalnością opodatkowaną VAT – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.
Źródło: Joanna Adamowicz, Gazeta Prawna

Odrębne źródła przychodów to dla VAT i tak jeden biznes
Na gruncie ustawy o VAT nie funkcjonuje pojęcie prywatnego najmu ani prywatnej dzierżawy, które byłyby wyłączone z działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 tej ustawy – wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej, zmieniając interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna

Firmy zaskoczone nową korektą wstępną w estońskim CIT
Nie da się obecnie rozliczyć w zeznaniu rocznym CIT-8 ujemnej korekty wstępnej związanej z przejściem na estoński CIT – zwracają uwagę eksperci. Ministerstwo Finansów to przyznaje i wyjaśnia w odpowiedzi na pytania DGP, że to skutek zmiany przepisów od 1 stycznia br.
Źródło: Łukasz Zalewski, Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

To, co zwolnione z podatku, nie pomniejsza dochodów CFC
Jeżeli otrzymane dywidendy są zwolnione z opodatkowania w Polsce, to nie można ich odjąć od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

ZUS i skarbówka wymienią się dokumentami i sprawdzą wszystkich przedsiębiorców
Pojawia się ryzyko dużego sporu kompetencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania i wysokości przychodów przedsiębiorców. Skarbówka ma to weryfikować, a rozbieżności sygnalizować do ZUS. Problem jednak w tym, że nie bardzo wiadomo, kto dalej ma się nimi zajmować – zwłaszcza, że fiskus pewnych kwestii nie jest w stanie zweryfikować w trakcie roku.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Jak obliczyć podstawę składki zdrowotnej, gdy przeprowadzono remanent
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z podatku dochodowego rozliczam się według zasad ogólnych (skala podatkowa). Ze względu na działalność handlową sporządzam remanent nie tylko na koniec roku, lecz także w jego trakcie, np. kiedy odchodzi z pracy któryś z pracowników ze wspólną odpowiedzialnością materialną. W najbliższym czasie będzie przeprowadzony taki spis. Na ostatni dzień 2021 r. wartość spisu wyniosła 96 900 zł. Jak obliczyć dochód do ustalenia podstawy składki zdrowotnej z remanentem? Czy należy przyjąć ten sam dochód co dla podatku PIT? Dochód za marzec wyniósł 18 600 zł, a składka 774 zł. Składki społeczne odliczam od dochodu (podstawa standardowa, z ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowa 0,93 proc.).
Źródło: Izabela Nowacka, Gazeta Prawna

Pomoc społeczna lepsza niż darowizna
Wsparcie z charytatywnej fundacji może być zwolnione z podatku. Dużo zależy jednak od tego, w jakiej formie zostało przekazane beneficjentom.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Mateusz Sudowski, Rzeczpospolita

Dojazdy do firmy pracowników tymczasowych są oskładkowane
Jeżeli agencja pracy tymczasowej nie ma stosownego uregulowania dotyczącego zapewnienia pracownikom nieodpłatnych dojazdów do pracy w swoim regulaminie wynagradzania, nie mogą zostać one wyłączone z podstawy wymiaru składek – wynika z interpretacji ZUS.
Źródło: Paulina Szewioła, Gazeta Prawna

Mały i duży płatnik dostaną takie samo wsparcie na projekt bhp
Dotychczas przepisy uzależniały wysokość dofinansowania od liczby zatrudnianych ubezpieczonych. Dla sporych firm nie było ono zbyt atrakcyjne, bo wynosiło zaledwie 20 proc.
Źródło: Anna Kwiatkowska, Gazeta Prawna

Nabycie towarów nie zawsze świadczy o wznowieniu działalności
Do końca stycznia byłam zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Pod koniec okresu wypowiedzenia zachorowałam, a niezdolność do pracy trwała przez prawie cały luty 2022 r. W marcu 2022 r. wznowiłam wykonywanie działalności gospodarczej. ZUS uznał jednak, że działalność wznowiłam już wcześniej, bo dokonałam jakichś drobnych zakupów z nią związanych. W efekcie organ odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego za luty 2022 r. Jakie argumenty mogę zawrzeć w odwołaniu?
Źródło: Anna Kwiatkowska, Gazeta Prawna

Opóźnienie w zgłoszeniu nie skutkuje wyłączeniem z ubezpieczeń
Sam fakt świadczenia pracy przez pracownika czy wykonywania przedmiotu zlecenia przez zleceniobiorcę, w przypadku których nie dopełniono formalności dotyczących zgłoszenia do ZUS, nie może prowadzić do wyłączenia takich osób z ubezpieczeń, chyba że umowa nie byłaby realizowana. Tylko w przypadku, gdy umowa nie była wykonywana, mogłoby to potwierdzać jej pozorność, a tym samym nieważność.
Źródło: Łukasz Chruściel, Rzeczpospolita

Poradnia ubezpieczeniowa
Jakie zadłużenie składkowe nie pozwoli na otrzymanie świadczeń wypadkowych? Czy ZUS może uznać, że zleceniobiorca jest współpracownikiem przedsiębiorcy? Dlaczego czynności powtarzalne nie mogą zostać uznane za wykonywanie umowy o dzieło?
Źródło: Marcin Nagórek, Gazeta Prawna

Ukrainiec rozliczy się bez numeru PESEL
Jeśli zagraniczny zleceniobiorca oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce, płatnik powinien go traktować jak polskiego rezydenta. Nie ma znaczenia brak numeru ewidencyjnego.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Specustawa ukraińska – łatwiej o legalizację pobytu i zatrudnienia
13 marca 2022 r. weszła w życie – z mocą obowiązującą wstecz od 24 lutego 2022 r. – ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830; dalej: specustawa). Niestety, w związku z ekspresowym tempem, w jakim regulacja ta została opracowana i uchwalona, ustawodawcy nie udało się uniknąć błędów i nieścisłości w tekście ustawy. Niekiedy są one bardzo poważne i utrudniają ustalenie praw przysługujących osobom uciekającym przed wojną.
Źródło: Karolina Schiffter, Tomasz Rogala, Maciej Zabawa, Kinga Polewka-Włoch, Aleksander Dżuryło, Ewa Wysocka, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?