Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 6 czerwca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Mniej wyjątków w załącznikach
W Ministerstwie Finansów trwają już prace nad przygotowaniem nowej matrycy stawek podatku od towarów i usług.
Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Fakturę weźmiesz od razu albo nigdy
Od lipca przedsiębiorcy mogą mieć problem z otrzymaniem faktury na podstawie paragonu. Konieczna może być wymiana nawet 85 proc. kas fiskalnych.
Źródło:  Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Fiskus robi psikusa
Od 1 lipca mają zacząć obowiązywać przepisy, które zmienią zasady rozliczeń w handlu. Sprzedawcy stracą możliwość wystawiania faktur na podstawie wydanych wcześniej paragonów, jeśli nie będzie na nich numeru NIP nabywcy.
Źródło: Anna Wojda, Rzeczpospolita

Skarbówka coraz bliżej firmowych kont
Rząd spieszy się z przepisami o śledzeniu miejsc, z których przedsiębiorcy logują się do rachunków bankowych.
Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita

Jak księgować wydatki płacone firmowymi kartami
Sposób ujmowania zakupów z użyciem kart płatniczych powinien być opisany w polityce rachunkowości jednostki. Dobrze zorganizowany pozwoli prawidłowo ewidencjonować koszty i kontrolować rozrachunki z użytkownikami kart.
Źródło: Magdalena Kraszewska-Szuba, Rzeczpospolita

Nie ma zgody na dzielenie kompleksowej usługi restauracyjnej
Stosowanie obniżonych stawek podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej. Tak wynika z orzeczenia NSA z 19 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 1126/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Samir Kayyali, Rzeczpospolita

Zastaw rejestrowy w księgach
Samo zawarcie umowy zastawniczej ujmuje się pozabilansowo – jako „Zobowiązania warunkowe" po stronie zastawcy, a w ewidencji zastawnika na koncie „Należności warunkowe".
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Spóźniona faktura od kontrahenta, bez zaległości u nabywcy
Przedsiębiorca nie powinien płacić odsetek, jeśli z winy dostawcy dopiero po trzech miesiącach wykaże VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu usług.
Źródło: Patrycja Dudek, Mariusz Szulc, Tomasz Michalik, Dziennik Gazeta Prawna

Co nie jest opodatkowane, nie daje korzyści w CIT
Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowej ma związek z działalnością w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie może być kosztem podatkowym. Tak wynika z wyroku NSA z 13 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 1064/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad FilipTurzyński, Rzeczpospolita

Tylko certyfikat oryginalny lub poświadczony w Polsce ma wartość dla fiskusa
Polski przedsiębiorca, który dostanie od zagranicznego kontrahenta kopię zaświadczenia o rezydencji podatkowej potwierdzoną przez tamtejszego notariusza, i tak musi potrącić podatek u źródła. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS z 23 maja 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.191.2018.1.JC
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Stratę odliczamy już w trakcie roku
Spółka może pomniejszyć swój dochód przy wyliczaniu zaliczek na podatek. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0111-KDIB2-1.4510.104.2018.1.JP.
Źródło: Rzeczpospolita

Czy strata z tytułu udzielenia gwarancji przez bank jest kosztem
Z przepisów nie wynika wprost, czy wolno odliczyć straty wynikające z wszelkich gwarancji czy tylko dotyczących spłaty kredytów lub pożyczek. Mimo istniejącego orzecznictwa fiskus nie stosuje tu zasady rozstrzygania na korzyść podatnika.
Źródło: Karol Szelągowski, Mariusz Aleksandrowicz, Rzeczpospolita

Dokumentacja podatkowa musi być sporządzana dla każdego roku trwania transakcji
Dokumentacja cen transferowych dla transakcji lub innego zdarzenia, kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, powinna być corocznie aktualizowana, nawet jeśli nie zaszły żadne istotne zmiany ich warunków. Autorem artykułu jest Tomasz Ulatowski, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Tomasz Ulatowski, Rzeczpospolita

Nagroda od banku nie zawsze z 19-proc. podatkiem
Cashbacki i zwroty rat kredytu to świadczenia związane ze sprzedażą premiową objęte 10-proc. PIT, co innego bony towarowe i bilety do kina, którymi bank obdarowuje klientów. Tak wynika z wyroku NSA z 5 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 1335/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Składanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej
Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Od tego dnia będą one mogły być składane wyłącznie przez internet oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.
Źródło: Agata Kowalik, Rzeczpospolita

Zagraniczny staż da pomostówkę
Trybunał Sprawiedliwości UE podważył polskie zasady przyznawania emerytur za pracę w szczególnych warunkach.
Źródło: Mateusz Rzemek, Wojciech Andrusiewicz, Rzeczpospolita

Ważne terminy w najbliższym czasie
Spis ważnych terminów.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?