Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 6 listopada 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Ulga na złe długi także po dwóch latach
Dostawca towarów, który nie otrzymał zapłaty od nabywcy w ciągu 150 dni od terminu płatności za transakcję, ma prawo do korekty podatku należnego bez względu na to ile czasu upłynęło od końca roku, w którym wystawił fakturę.
Źródło: Eryk Malewski, Rzeczpospolita

Roboty budowlane są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości
Polska firma nie rozpozna importu usług, jeżeli kupuje usługi budowlane realizowane na terytorium Austrii od austriackiego kontrahenta niezarejestrowanego w Polsce dla celów VAT. Nie rozlicza także podatku z tego tytułu.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Obsługa zbytych kredytów hipotecznych bez zwolnienia z VAT
Podmiot, który dokonał cesji na rzecz banku hipotecznego portfela uprzednio udzielonych przez siebie kredytów hipotecznych, nie może zostać uznany za kredytodawcę, który zarządza kredytami na rzecz tego banku - orzekł WSA w Warszawie (III SA/Wa 1814/16). Sprawę opisała Justyna Gołębiowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte. Komentarza udzielił Rafał Łapiński, starszy konsultant w Zespole Instytucji Finansowych Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Justyna Gołębiowska, Rafał Łapiński, Rzeczpospolita

Naprawa usterek przez zastępczego wykonawcę, a co z VAT-em?
Zdaniem NSA, generalny wykonawca nie może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wykonawcy zastępczego, skoro do zrekompensowania mu tej kwoty zobowiązany jest niesolidny podwykonawca – orzekł NSA (I FSK 2173/15).
Źródło: Michał Samborski, Rzeczpospolita

Kto rozliczy wydatki ponoszone przez wykonawcę
Organy podatkowe nie uznają opłat i odszkodowań wynikających z decyzji administracyjnych i wyroków sądowych, uzyskanych w imieniu inwestora, za koszt uzyskania przychodu firmy prowadzącej prace budowlane.
Źródło: Kamil Pociecha, Rzeczpospolita

Fiskus nie wrzuci wszystkich wydatków do jednego worka
W ramach jednej inwestycji podatnik może podzielić prace na remontowe i adaptacyjne. Każdą sytuację trzeba jednak oceniać indywidualnie – orzekł NSA ( sygn. akt II FSK 2704/15).
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Kto rozliczy VAT od usług na rzecz zagranicznego podatnika
Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie w Polsce linii produkcyjnej dla kontrahenta z Iranu będącego podatnikiem podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej - uznał dyrektor KIS (nr 0113-KDIPT1-2.4012.362.2017.2.JS).
Źródło: Piotr Kochanecki, Rzeczpospolita

Zagraniczny sprzedawca spyta polską firmę o unijny VAT
Firma z innego kraju Unii Europejskiej, która sprzedaje towar polskiemu nabywcy, powinna ustalić, czy ma on obowiązek rejestrować się jako podatnik VAT-UE. Jeśli ten się z niego nie wywiązał (mimo że powinien), to transakcję rozlicza się jak wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Tak wynika z interpretacji dyrektora KIS (nr 0114-KDIP1-2.4012.433.2017.1.KT).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy nabywcy towarów i usług są zobowiązani do rozliczania VAT
Do rozliczania VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są zobowiązani co do zasady sprzedawcy (tj. dostawcy towarów lub usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych w art.  7 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o VAT podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – nabywcy towarów i usług.
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus unika odpowiedzi na niewygodne pytania
Firmy chcą wiedzieć, czy mogą odliczać podatek z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT. Ale dyrektor KIS odmawia interpretacji. Takie działanie utrudnia dochodzenie praw przez podatników. Gdyby fiskus przedstawił jasne stanowisko w tej sprawie – nawet negatywne – przedsiębiorca mógłby iść do sądu. A tak musi najpierw wywalczyć o wydanie interpretacji.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Problemy z prewspółczynnikiem mają nie tylko gminy
Przepisy ograniczające odliczenie VAT między innymi w samorządach oraz instytucjach kultury są częściowo niezgodne z dyrektywą – twierdzą eksperci.
Źródło: Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Spółka osobowa nie zawsze jest zakładem dla wspólnika
Gdy dochody spółki osobowej są uzyskiwane częściowo z państwa rezydencji zagranicznego wspólnika, to takie stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności powinno zostać uznane za zakład obydwu wspólników.
Źródło: Tomasz Piekielnik, Michał Sokołowski, Rzeczpospolita

Fiskus ostrzega przed nadużyciem zwolnienia od dywidend
Przedsiębiorcy tworzą skomplikowane struktury, z wykorzystaniem inwestora zagranicznego i podmiotu pośredniczącego, aby nie płacić podatku od dywidendy – wynika z kolejnego komunikatu Ministerstwa Finansów dotyczącego agresywnej optymalizacji.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Czy nieodpłatne udzielenie poręczenia jest przychodem dla kredytobiorcy
Zdarza się, że w grupach kapitałowych jeden podmiot zobowiązuje się, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby on sam tego nie zrobił. Jeśli poręczyciel nie dostaje w zamian wynagrodzenia w żadnej formie, to takie świadczenia powinny być opodatkowane.
Źródło: Agnieszka Krzyżaniak, Adrian Mroziewski, Rzeczpospolita

Dane podatkowe największych firm mają być jawne
Podstawowe dane podatkowe największych przedsiębiorstw rozliczających CIT mają być publikowane przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. Na takie zmiany w prawie zgodziła się już Rada Ministrów.
Źródło: Michał Kozicki, Rzeczpospolita

Jaki koszt przy zbyciu przedmiotu aportu do spółki przekształcanej
W przypadku zbycia przez spółkę przekształconą udziałów będących uprzednio przedmiotem aportu do przekształcanej spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów w spółce zależnej z dnia ustania bytu prawnego spółki jawnej - orzekł WSA w Poznaniu (I SA/Po 231/17). Sprawę opisał Cezary Klepacki, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Mateusz Kołosowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Cezary Klepacki, Mateusz Kołosowski, Rzeczpospolita

Zaniechana inwestycja w kosztach na podstawie protokołu likwidacji
Poniesione koszty inwestycyjne można ująć w kosztach roku podatkowego, w którym podjęto decyzję o likwidacji - uznał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (0111-KDIB1-2.4010.134.2017.2.ANK).
Źródło: Joanna Melcher, Rzeczpospolita

Umorzony podatek jest przychodem, ale odsetki nie
W przypadku umorzenia należności (w tym stanowiących dochód budżetów jednostek samorządu terytorialnego), do zapłaty których zobowiązany był podatnik, co do zasady, wystąpi u niego przychód. Zasady zaliczania do przychodów umorzonych zobowiązań podatkowych były przedmiotem interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2014 r. (IPPB1/415-1103/13-2/KS).
Źródło: Krzysztof Koślicki, Rzeczpospolita

W jaki sposób amortyzować wiatę
Na podatniku ciąży obowiązek prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika może zwrócić się z wnioskiem o wydanie opinii do urzędu statystycznego.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Rzeczpospolita

Firma oddzielona od mieszkania
Jeśli przedsiębiorca nie ma wyodrębnionego pomieszczenia na działalność, fiskus zakwestionuje rozliczenie kosztów.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom
Jak spółka powinna rozliczyć wypłacane wynagrodzenie oraz dodatek za rozłąkę na gruncie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Przedsiębiorca zapłaci PIT
Działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej nie można sprzedać bez podatku po upływie pięciu lat od nabycia, nawet jeśli nie została wprowadzona do ewidencji – stwierdził dyrektor KIS (nr 0113-KDIPT2-1. 4011.215.2017.2.RK)
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Wyższe składki to mniejszy podatek. Ale i tak wyjdziemy na minus
Jak po zapowiadanej likwidacji 30-krotności zmieni się sytuacja pracowników? Jak po zmianach będzie wyglądała sytuacja osoby, która ma prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i w przyszłym roku jej wynagrodzenie przekroczy 30-krotność przeciętnej pensji? Czy przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą pozwoli zoptymalizować obciążenia składkami i podatkami?
Źródło: Katarzyna Rzeżnicka, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Urząd nie może się domyślać, że podatnik ma pracownika
Kto rozlicza się z dochodów na podstawie karty podatkowej, straci prawo do niej, jeżeli nie poinformuje urzędu skarbowego o zatrudnieniu pracownika. Nie wystarczy tylko deklarowanie zaliczek na PIT – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 2908/15; II FSK 2567/15 II FSK 2568/15).
Źródło: Karina Piątek, Dziennik Gazeta Prawna

Spłata zaległych składek ZUS nie zawsze jest kosztem
Pracodawca, który zapłaci po terminie składki na ubezpieczenie społeczne zarówno w części, która przypada na niego samego, jak i na pracowników, nie pomniejszy przychodu o całość tej kwoty – wyjaśnił dyrektor KIS (nr 0115-KDIT2-3.4010.181.2017.1.KP).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Oddział ma prawo posługiwać się NIP nadanym zagranicznemu przedsiębiorcy
Oddział zagranicznej spółki, który nie jest podatnikiem żadnego podatku, a jedynie płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie ma obowiązku posługiwania się odrębnym NIP – orzekł WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 644/17).
Źródło: Jolanta Rajewska, Dziennik Gazeta Prawna

Podatek tam, gdzie biurko i laptop
Przedsiębiorca, który dłużej niż pół roku wykonuje zlecenia w zagranicznym biurze, nie zapłaci od tego zarobku PIT w kraju – wynika z interpretacji dyrektora KIS (nr 0115-KDIT3.4011.256.2017.1.MR).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Zapisy w rejestrach nie zawsze decydują o podatku
Nie trzeba płacić daniny od pojazdu, który spalił się 20 lat temu, a mimo to wciąż znajduje się w ewidencji pojazdów – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 1475/17 i II FSK 1502/17).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Pomoc bez etatu wyklucza uproszczone rozliczenie
Lekarz, który zatrudnia pielęgniarkę na innej umowie niż o pracę, nie może opodatkować przychodów z działalności kartą podatkową – wyjaśnił dyrektor KIS (nr 0115-KDIT3.4011.266.2017.1.DP).
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Zbycie gospodarstwa nie zawsze bez PCC
Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów rolnych o większej powierzchni ma zapobiegać rozdrobnieniu gospodarstw. Resort nie planuje zmian w tym zakresie – odpowiada na wątpliwości posłów Wiesław Janczyk, wiceminister finansów.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Część żłobków nie skorzysta z nowego podatkowego zwolnienia
Przepisy zwalniają z podatku od nieruchomości tylko właścicieli lokali i tych, którzy wynajmują je od gminy.
Źródło: Łukasz Zalewski, Rafał Kran, Michał Nalepkowicz, Łukasz Szatkowski, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Odpowiedzi i wskazówki.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskazówki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy