Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 7 czerwca 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Zmiany w VAT od 2019 r., nie od 1 lipca
Nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie prawdopodobnie 1 stycznia przyszłego roku – dowiedziała się „Rzeczpospolita" w Ministerstwie Finansów.
Źródło: Rzeczpospolita

NIP na paragonie dopiero od przyszłego roku
Jest mało prawdopodobne, że od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy pozwalające wystawiać faktury na podstawie paragonu, jedynie jeśli ma on numer identyfikacyjny klienta.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Szybsza płatność uchroni przed odpowiedzialnością
Firma faktoringowa nie będzie odpowiadała solidarnie za zaległości VAT dostawcy, jeśli zapłaci mu przed 1 lipca br., a sama otrzyma należność na swój rachunek VAT już po tej dacie.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Nagrody z zysku nie są kosztem
Premię dla pracowników lepiej wypłacić ze środków obrotowych.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 

Straty do odliczenia w trakcie roku
Przedsiębiorca uwzględni w zaliczkach straty poniesione w poprzednich latach. Nie musi czekać do rozliczenia rocznego. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0111-KDIB2-1.4510.104.2018.1.JP.
Źródło: Rzeczpospolita

Prywatny lot poza kosztami podatkowymi
Firma, która wynajęła samolot, aby umożliwić amerykańskiemu gościowi z napiętym harmonogramem powrót na czas do Stanów Zjednoczonych, nie ujmie wydatków w kosztach podatkowych. – To reprezentacja – orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 6 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 2517/17.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Przekształcenie nie oznacza nabycia akcji na nowo
Do ustalenia wydatków na zbycie akcji wniesionych do spółki przed przekształceniem przyjmuje się koszt historyczny – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.113.2018.2.BS.
Źródło:  Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Jest bałagan z rozliczaniem daniny od transakcji kryptowalutowych
Przychód powstaje już w momencie zamiany bitcoinów na inną wirtualną walutę–uznał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyrokach I SA/Bk 225/18 oraz I SA/Bk 226/18.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Krzysztof Burzyński, Dziennik Gazeta Prawna

Będzie wyłączenie z podatku minimalnego
Przedsiębiorcy nie będą płacić daniny od nieruchomości komercyjnych, gdy wynajmowana część budynku nie przekroczy 5 proc. powierzchni.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Koniec podatku od spadków i darowizn
Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości: jeśli zgodnie z poleceniem darczyńczy lub testatora kupimy sobie mieszkanie, samochód czy choćby telefon, to fiskus nie dostanie od tego ani grosza. Eksperci mówią wprost: To rewolucja!
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Polska stawka płacy minimalnej także w Bułgarii
Pracownikom oddelegowanym nad Morze Czarne należy płacić nie mniej niż wynosi polskie wynagrodzenie minimalne. Bułgarskie minimum jest bowiem niższe. Przy ustalaniu harmonogramów trzeba zaś uwzględnić tamtejszy kalendarz świąt narodowych.
Źródło: Katarzyna Gospodarowicz, Rzeczpospolita

Przedsiębiorca – menedżer ubezpieczony z kontraktu
Ograniczenie aktywności w ramach działalności gospodarczej do kontraktu menadżerskiego zawartego tylko z jednym podmiotem nie wyłącza tytułu do ubezpieczenia społecznego z prowadzenia działalności. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 maja 2017 r., sygn. I UK 247/16.
Źródło: Katarzyna Małaniuk, Rzeczpospolita

Wyręczenie pracownika tylko na wniosek
Pracodawca musi skompletować dokumentację w sprawie renty wypadkowej i dostarczyć ją do ZUS pod warunkiem uzyskania na to zgody poszkodowanego i przy jego współudziale.
Źródło: Zygmunt Łobejko, Rzeczpospolita

Zastępca i ubezpieczenie OC wykluczają stosunek pracy
Wykonywanie w przeszłości czynności na podstawie stosunku pracy nie oznacza, że nie można ich realizować w ramach umowy cywilnoprawnej. Warunkiem skuteczności tej zmiany jest zmiana sposobu wykonywania tych czynności.
Źródło: Łukasz Chruściel, Rzeczpospolita

Zapracować na świadczenie z obcego systemu
Polacy pracujący za granicą mogą później pobierać emeryturę z systemu danego kraju. Sprawdzamy, w których europejskich krajach są dla takich osób najkorzystniejsze rozwiązania
Źródło: Sebastian Jakubowski, Rzeczpospolita

Zaległości składkowe przedsiębiorcy spłacają także członkowie jego rodziny
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatnika  obowiązek opłacania składek. Jeśli jednak płatnik ma zaległości, w wielu przypadkach do spłaty jego długów będą zobowiązane razem z nim lub zamiast niego inne osoby. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Do składek stosuje się bowiem niektóre przepisy o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe określone w ordynacji podatkowej.
Źródło: Joanna Śliwińska, Dziennik Gazeta Prawna

Bez składek za pracę na podstawie powołania
Prokurent otrzymujący wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały organu spółki nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu .  Tak wynika z decyzji Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 22 maja 2018 (05/1/I/2018).
Źródło: Paulina Szewioła, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?