Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 7 grudnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Brak NIP na paragonie nie uderzy w firmy
Projekt zmian w ustawie o VAT w kontekście obowiązku umieszczania NIP na paragonie jest konsultowany i, co zrozumiałe, do resortu finansów docierają różne uwagi. Także takie, jak te zgłoszone przez resort spraw zagranicznych, a opisane we wczorajszym wydaniu DGP (nr 236, „NIP na paragonie łamie unijną dyrektywę VAT”).
Źródło: Wojciech Śliż, Dziennika Gazeta Prawna

Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT
Jeżeli planowana treść umowy o zarządzanie wskazuje, że tworzony stosunek prawny będzie zawierał uregulowania zbliżone do dotychczasowego opartego na umowie o pracę, to zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT – orzekł WSA w Szczecinie (I SA/Sz 825/17).
Źródło: Aleksandra Tarka, Emilia Wolnowska, Rzeczpospolita

Sprzedając nieruchomości, można wybrać podatek
Kto wybudował lub przebudował budynek i używał go wyłącznie do potrzeb własnej działalności, ten może zdecydować, czy sprzeda go z VAT, czy z PCC – orzekł TSUE (sygn. akt C-308/16).
Źródło: Patrycja dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Jak rozliczyć VAT w przypadku pierwszego zasiedlenia
Rozmowa z Dawidem Milczarkiem, partnerem w kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi.
Źródło: Dawid Milczarek, Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Pojęcie „podwykonawca” trzeba interpretować zgodnie z prawem budowlanym
Jeżeli dany podmiot jest generalnym wykonawcą całego budynku, to wykonując dodatkowe prace w jednym z lokali, związane z wymogami najemcy, nie staje się podwykonawcą, najemca inwestorem, a właściciel budynku generalnym wykonawcą.
Źródło: Radosław Żuk, Rzeczpospolita

Uczciwe firmy pod parasolem fiskusa
Pomożemy przedsiębiorcom w weryfikacji kontrahentów – zapewnia dyrektor z Ministerstwa Finansów.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Usługi podwykonawców w remanencie
W spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia deweloper powinien wpisać usługi kupione od firm budowlanych, będące elementem kosztu wytworzenia budynku budowanego (produkcja w toku) oraz już ukończonego (produkt gotowy).
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć przekazanie samochodu na cele osobiste
W związku z wycofaniem auta z firmy i jego późniejszą sprzedażą przedsiębiorca będzie musiał opodatkować tę transakcję, jeśli przy nabyciu pojazdu odliczył podatek naliczony. Dotyczy to również części zamiennych i wyposażenia.
Źródło: Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

W przyszłym roku ulepszenie od 10 tys. Zł
Jeżeli wartość modernizacji składnika majątku, przekracza w roku 3 500 zł, to poniesionych wydatków nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych. Wydatki te powiększają wartość początkową środka trwałego, od której nalicza się odpisy amortyzacyjne. Od 1 stycznia limit ten wzrośnie do 10 tys. zł.
Źródło: Marek Piotrowski, Rzeczpospolita

Opodatkowanie według innych reguł
Sam fakt wykonywania pracy za granicą nie przesądza o tym, że podatki będą należne w kraju wykonywania pracy. Częstą sytuacją jest także konieczność opłacania podatku w dwóch krajach – Polsce i kraju oddelegowania.
Źródło: Aneta Surmiak, Łukasz Lubicz, Rzeczpospolita

Rok budowy ma znaczenie dla właściwego obliczenia daniny
Biegły, który ma ustalić dla fiskusa wartość rynkową nieruchomości, powinien wybierać do porównania te wybudowane w podobnym czasie – orzekł NSA (II FSK 3216-3217/15).
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy