Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 8 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Krajowy System e-Faktur ruszy już w październiku
Kto zdecyduje się na wysyłkę ustandaryzowanych faktur za pomocą ministerialnej platformy i spełni przy tym dodatkowe warunki, będzie mógł odzyskać VAT już w 40 dni, a nie jak dotąd 60 dni od złożenia wniosku.
Źródło: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska, Wojciech Śliż, Marta Szafarowska, Gazeta Prawna

40-dniowy zwrot VAT z nowych e-faktur tylko do 3 tys. Zł
Od października 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury przez platformę Ministerstwa Finansów – Krajowy System e-Faktur. Dostaną zwrot VAT szybciej, jeśli spełnią odpowiednie warunki.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Jest więcej czasu na odliczenie podatku w JPK_V7M
Od 1 stycznia br. termin na odliczenie VAT naliczonego został wydłużony łącznie do czterech miesięcy. Nie ma zmian w odniesieniu do przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Znów najwięcej sporów o podatki dotyczyło VAT
Ze wszystkich skarg kasacyjnych, które w 2020 r. wpłynęły do NSA, aż 21 proc. było na interpretacje.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Poradnia podatkowa
Jak wykazać w JPK_V7M zwiększenie kwoty podatku naliczonego po uregulowaniu zobowiązania? Czy w związku ze sprzedażą samochodu osobowego trzeba zaktualizować informację VAT-26? W jaki sposób rozliczyć fakturę korygującą wystawioną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii? Czy można opodatkować ryczałtem przychody ze świadczenia usług w zakresie produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych? Jak postąpić w przypadku otrzymania wystawionej przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową faktury bez wymaganego oznaczenia?
Źródło: Tomasz Krywan, Gazeta Prawna

Czy od nadwyżki prądu trzeba płacić VAT
Nie ma podatku, jeśli wytwórca energii z paneli słonecznych nie dostaje za nią wynagrodzenia. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Andrzej Jagiełło, Rzeczpospolita

Co z VAT, gdy auto wycofano do majątku prywatnego
Podatnik zamierza przekazać na cele osobiste samochód osobowy kupiony w listopadzie 2019 r., przy którego nabyciu odliczył 50 proc. Vat. Czy w związku z tym, że przekazanie to będzie opodatkowane Vat, podatnik może odliczyć część podatku, który nie został odliczony przy zakupie?
Źródło: Tomasz Krywan, Gazeta Prawna

WIS miała rozwiązać problem ze stawkami, ale wcale nie jest lepiej
Podatnicy mają trudności z uzyskaniem wiążących informacji stawkowych, m.in. w przypadku świadczeń kompleksowych i pytań o przyszłe produkty. Krajowa informacja Skarbowa domaga się też dzielenia wniosków i wydłuża procedurę.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Zwolnienie możliwe mimo sprzedaży nieruchomości
Kwoty ze sprzedaży lokalu nie wliczamy do limitu zwolnienia podmiotowego w VAt, jeśli podatnik zapłacił podatek od tej transakcji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Zakaz handlu zastępuje uzgodnienia warunków korekty
W momencie zawieszenia z mocy prawa umowy najmu wynajmujący nie musi już uzgadniać z najemcą warunków korekty VAT – wynika z odpowiedzi MF na pytania DGP.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Jak kupujący rozliczy faktury korygujące
O obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę lub usługobiorcę nie decyduje obecnie moment otrzymania faktury, ale data uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Nie zawsze trzeba wydawać paragon
Zasadą jest, że sprzedaż powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, a nabywca ma otrzymać paragon. Istnieje jednak wiele zwolnień z tego obowiązku.
Źródło: Michał Samborski, Rzeczpospolita

Jaki VAT, CIT i PIT przy nieodpłatnym przekazaniu potencjalnym klientom drobnych gadżetów reklamowych
Studium przypadku. Jak rozliczyć na gruncie VAT, CIT i PIT (w zakresie obowiązków płatnika) nabycie, a następnie przekazanie gadżetów reklamowych osobom odwiedzającym skład?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna

Wyższa akcyza na używki sfinansuje walkę z rakiem
Podwyżka stawek podatku od wyrobów tytoniowych i alkoholu oraz utrudnienia dla osób kupujących te produkty za granicą – to pomysły prozdrowotnych zmian w podatkach, które w ubiegłym tygodniu opublikowała Komisja Europejska.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Menedżment na kontrakcie może być firmą
Sposób ukształtowania odpowiedzialności spółek za działania i zaniechania członków ich zarządów nie może decydować o tym, czy czynności wykonywane na podstawie umowy menedżerskiej stanowią opodatkowaną działalność gospodarczą.
Źródło: Aleksandra Tarka, Robert Dudkowiak, Rzeczpospolita

Uczestnik transakcji zza miedzy, a rzeczywisty właściciel w raju
Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy rodzą obawy, że sporządzanie dokumentacji cen transferowych będzie konieczne także w sytuacji, gdy kontrahent podatnika dokona niewielkiego zakupu od podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencją podatkową.
Źródło: Radosław Kowalski, Gazeta Prawna

Pożyczka papierów wartościowych może być ciągłą usługą finansową
Przychód z tytułu pożyczki zdematerializowanych akcji powstaje dla pożyczkodawcy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie, a nie w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych.
Źródło: Bartłomiej Hadrian, Rzeczpospolita

Do raportowania schematów podatkowych przyda się system alarmowy w organizacji
Ponieważ na wywiązanie się z obowiązków dotyczących MDR firmy mają stosunkowo niewiele czasu, należy identyfikować je jak najszybciej, co z kolei wymaga zaangażowania nie tylko personelu odpowiedzialnego za podatki.
Źródło: Krzysztof Koniewski, Maciej Kubica, Rzeczpospolita

Wynagrodzenie za zastaw na udziałach nie jest zyskiem kapitałowym
Zdaniem skarbówki, środki otrzymane z tytułu świadczenia usługi polegającej na ustanowieniu przez spółkę zabezpieczenia na akcjach/udziałach w innych posiadanych przez nią podmiotach należy ująć jako przychód z działalności operacyjnej.
Źródło: Dominika Ksepko, Rzeczpospolita

Wynajem od spółki matki na korzystnych zasadach
Do limitu 2 mln zł nie wlicza się płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych dokonywane przez polską spółkę na rzecz zagranicznej.
Źródło: Monika Pogroszewska, Izabela Andrzejewska-Czernek, Rzeczpospolita

Przekształcone spółki jawne unikną podatkowej pułapki
Spółka jawna, w której choć jeden wspólnik będzie osobą prawną i która powstanie z przekształcenia z innej spółki osobowej, będzie mogła nie płacić CIT.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Dochody z IP Box poza daniną solidarnościową
Dochodów objętych ulgą IP Box, czyli 5-procentową stawką PIT, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej – potwierdził dyrektor Krajowej Infor- macji Skarbowej.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna

Nowe możliwości przesyłania i podpisywania formularzy
Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej podatnicy podpiszą profilem zaufanym i wyślą przez cEIDG, natomiast PIt-28 i PIt-36 będą mogli sygnować podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Fotel do domu bez PIT w czasie pandemii
Przepisy antycovidowe zobo- wiązują pracodawcę do zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej, więc refundacja kosztów fotela lub biurka nie powoduje po- wstania z tego tytułu przychodu u pracownika – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajo- wej Informacji Skarbowej.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Zwrot 180 zł miesięcznie kosztów pracy zdalnej
Związkowcy domagają się wysokiego ryczałtu w zamian za pracę w domu. Pracodawcy chcą refundować tylko rzeczywiste koszty, jakie ona wywołuje.
Źródło: Mateusz Rzemek, Robert Lisicki, Rzeczpospolita

Dofinansowanie dokształcania pracowników bez PIT
Przyznanie osobie zatrudnionej dopłaty na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest dla niej przychodem ze stosunku pracy, ale zwolnionym z podatku dochodowego.
Źródło: Katarzyna Narejko, Rzeczpospolita

Komandytariusz skorzysta ze zwolnienia z PIT
Preferencja znajdzie zastosowanie jedynie do niewielkich przedsiębiorstw, gdyż tylko w ich przypadku możliwe jest spełnienie warunku dotyczącego braku powiązań między wspólnikami.
Źródło: Paweł Janiak, Rzeczpospolita

Lekarz na podatku liniowym może być kierownikiem przychodni
Medyk ma prawo oferować swoje usługi dla przychodni albo szpitala, rozliczać dochody według 19-proc. stawki i jednocześnie pracować dla tej placówki na stanowisku kierowniczym.
Źródło: Tomasz Król, Rzeczpospolita

Podatek od odsetek może zabrać nawet 100 proc. Zysku
Jeśli wartość pieniędzy na koncie oprocentowanym na 0,01proc. będzie niska, to odsetki jakie naliczy bank od tej kwoty, w całości zostaną przeznaczone na zapłatę podatku Belki. To efekt niskiego oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz zasad zaokrąglania daniny, które przewiduje ordynacja podatkowa.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Fiskus: darowizna musi być z konta
Osoba, która dostała od najbliższej rodziny gotówkę i wpłaciła ją na swój rachunek bankowy, nie ma prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – ponownie stwierdził dyrektor KIS. Sądy administracyjne od dawna twierdzą, że jest inaczej.
Źródło: Patrycja Dudek, Gazeta Prawna

Fiskus podważa rodzinne darowizny
Córka musi opodatkować pieniądze od matki, ponieważ wpłynęły na konto innej osoby – twierdzi skarbówka.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Piotr Maksymiuk, Rzeczpospolita

Odwołania od decyzji ZUS. Który sąd właściwy?
Sprawy z odwołań od decyzji organu rentowego zgodnie z konstytucją powinny zostać poddane właściwości sądów administracyjnych – uważa Sąd Rejonowy w Koninie. I kieruje w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.
Źródło: Paulina Szewioła, Paweł Matyja, Gazeta Prawna

Firmom, które krótko działają, też należy się wsparcie
Przedsiębiorca ma prawo do świadczenia postojowego, nawet jeśli nie miał żadnych przychodów w lutym i marcu i nie mógł udowodnić ich spadku.
Źródło: Renata Krupa-Dąbrowska, Rzeczpospolita

Pomoc nie może zależeć od zaległości
Rada gminy nie może uzależnić zwolnienia z podatku od nieruchomości od tego, czy beneficjent nie ma zaległości podatkowych – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?