Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 8 października 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Niższy VAT pomoże e-prasie i e-bookom
Zapowiedź obniżenia stawek VAT na prasę i książki elektroniczne do poziomu stosowanego dla wydawnictw papierowych to dobra wiadomość dla obu rynków. Czy ten impuls okaże się wystarczająco silny, by jego skutki poprawiły sytuację wydawców, przekonamy się w przyszłym roku. Furtkę do obniżenia VAT otworzyła unijna Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), przyjmując dyrektywę umożliwiającą taki ruch państwom członkowskim. Warszawa chce z tego skorzystać.
Źródło: Elżbieta Rutkowka, Dziennik Gazeta Prawna

Opóźnienie w rozliczaniu importu usług może być bardzo kosztowne
Problemy z terminowym rozliczaniem importu usług od lat występowały u dużej grupy podatników. Faktycznie jednak, to dopiero od 2017 r. zagadnienie zyskało na znaczeniu. Mimo że cały czas prowadzone są dyskusje na temat legalności takich rozwiązań, na razie ich sprzeczność z prawem unijnym nie została stwierdzona, a stosowane regulacje są zapisane w ustawie o VAT. Z tego powodu należy zadbać, aby osoby dokonujące w firmie zakupów od zagranicznych kontrahentów miały świadomość, że nie zawsze musi działać na korzyść nabywcy fakt, iż świadczący nie wystawia faktury i nie upomina się o zapłatę mimo wykonania świadczenia. Może się bowiem okazać, że uzyskany tym sposobem kredyt jest dość kosztowny.
Źródło: Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Czy podatnik może stosować obniżoną stawkę VAT dla wyrobów medycznych
Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje wkłady do miski unitu stomatologicznego oraz tacki stomatologiczne, które stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Czy spółka prawidłowo stosuje 8-proc. stawkę VAT na wkłady do miski unitu stomatologicznego oraz tacki stomatologiczne?
Źródło:  Marcin Łukasiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Jak prowadzić ewidencję księgową sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym
Prowadzę działalność gospodarczą – sprzedaż wysyłkową materiałów budowlanych i chemii gospodarczej. Klienci dokonują zakupu głównie za pośrednictwem portalu Allegro, regulując należność za pobraniem. Sprzedaż ewidencjonujemy za pomocą kasy fiskalnej. W jaki sposób ujmować takie transakcje w ewidencji księgowej?
Źródło: Halina Zabrocka, Dziennik Gazeta Prawna

Promocyjny zestaw nie zawsze jest niedozwoloną optymalizacją
Kto proponuje klientom kawę z ciastkiem, może rozdzielić je na paragonie i od każdego naliczyć odrębny VAT. Od napoju 23 proc., a od przekąski 8 proc. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1723/16).
Źródło: Bartosz Mazur, Patrycja Dudek, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Obrót długiem to podstawowa działalność SKOK
Nie można traktować obrotu skryptami dłużnymi jako działalności pomocniczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2018 r., sygn. I FSK 1737/16.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy dostawa laptopów z odwrotnym obciążeniem VAT
Gdy transakcje sprzedaży sprzętu komputerowego są przeprowadzane od czasu do czasu, a kontrahentów nie łączy żadna umowa, podatek rozlicza się według zasad ogólnych.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Podzielona płatność nie gwarantuje braku sankcji VAT
Zachęty mające skłonić przedsiębiorców do zapłaty z zastosowaniem split payment nie są stosowane m.in. wtedy, gdy podatnik wiedział, że faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub że podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

MF: Do odliczenia leasingu potrzebna umowa, nie auto
Resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdza, że firma, która w tym roku podpisze umowę leasingu na samochód, potrąci całość rat.
Źródło:  Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Na jaką kwotę należy wystawić fakturę w przypadku leasingu finansowego
Rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie leasingu finansowego. Zawarłem umowę z klientem (podatnikiem VAT) na leasing sprzętu medycznego o wartości początkowej 90 tys. zł netto. Klient jest zobowiązany do zapłaty w dniu wydania sprzętu kwoty 10 tys. zł jako raty wstępnej. Pozostała kwota zostanie podzielona na 36 rat, płatnych do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca. Oprocentowanie wynosi 10 proc. wartości początkowej przedmiotu leasingu. Dostawa sprzętu medycznego będzie miała miejsce 31 października 2018 r. Kiedy w takim przypadku powinienem rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT i wystawić fakturę oraz na jaką kwotę – obejmującą tylko wartość maszyny czy też odsetki? Jeżeli fakturę muszę wystawić na całą wartość sprzętu, co należy zrobić w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przed terminem?
Źródło: Lidia Adamek-Baczyńska, Olga Palczewska, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Jak rozliczyć wynajem apartamentu za granicą? Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być rolnikiem ryczałtowym? Kiedy można odliczyć VAT z wystawionej przez hotel faktury? W jakiej wysokości należy pobrać podatek z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Łatwiej się obronić przed zapłatą 75 proc. podatku
Sądy stają po stronie podatników. Twierdzą, że to fiskus ma wykazać nielegalne zgromadzenie majątku.
Źródło: Monika Pogroszewska, Violetta Wełnicka, Rzeczpospolita

Nie każda transakcja to działalność gospodarcza
Podział działki i sprzedaż mniejszych nie sprawia, że podatnik działa jak firma. Tak wynika z orzeczenia NSA, sygn. II FSK 2816/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Kiedy wygrane w konkursach są zwolnione z PIT
Otrzymanie nagrody, prezentu lub innego świadczenia w konkursie wiąże się z powstaniem przychodu, który jest opodatkowany 10-proc. ryczałtem. Pod pewnymi warunkami obdarowany nie musi jednak płacić podatku.
Źródło: Mikołaj Jabłoński, Rzeczpospolita

Nabycie usług IT nie zawsze z podatkiem u źródła
Zakup programów komputerowych od zagranicznego kontrahenta nie w każdym przypadku oznacza konieczność poboru oraz odprowadzenia zryczałtowanej daniny. Obowiązek powstanie jednak w przypadku nabycia usługi przechowywania danych.
Źródło: Przemysław Szwed, Rzeczpospolita

Można kontynuować amortyzację nieruchomości nabytych w darowiźnie
Przedsiębiorca, któremu rodzice podarowali lokal w poprzednich latach, ma prawo rozliczać odpisy na tych samych zasadach jak do końca 2017 roku. Mówi o tym interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ.
Źródło: Monika Pogroszewska, Grzegorz Grochowina, Rzeczpospolita

Jak przedsiębiorca ma rozliczyć samochód osobowy otrzymany od ojca w drodze darowizny
Rozwiązanie problemu z zakresu prawidłowego rozliczenia nabytego pojazdu.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus nie zawsze dostanie PIT od tych, którzy planują wrócić do kraju
Emigranci zarobkowi nie muszą rezygnować w Polsce z mieszkań i likwidować rachunków bankowych, żeby nie rozliczać się tu z podatku od zagranicznych dochodów – orzekł NSA w wyroku z 28 września 2018 r., sygn. II FSK 2653/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Już za trzy miesiące konwencja MLI zmieni polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Polacy, którzy zarabiają w Wielkiej Brytanii, Austrii, Nowej Zelandii czy Izraelu, będą musieli złożyć w naszym kraju zeznanie roczne. Nawet jeśli nie zarobili tu ani złotówki.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Ograniczenia dotyczą także kosztów w działalności strefowej
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE ustalają przychody i koszty na takich samych zasadach jak inne podmioty. Dopiero uzyskany przez nich dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Aby go wyliczyć, konieczne jest ustalenie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem limitów wynikających z art. 15c i 15e ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.300.2018.1.PH).
Źródło: Natalia Kowalska, Rzeczpospolita 

Rozliczenie dochodu z kryptowalut za 2018 rok nie będzie łatwiejsze
Rząd wycofał się z pomysłu, aby uregulować zasady opodatkowania walut wirtualnych z mocą wsteczną, od 1 stycznia br. Gracze obracający bitcoinami czy ethereum muszą więc zmierzyć się z dotychczasowymi problemami.
Źródło: Krzysztof Burzyński, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus różnie o rozliczaniu szkoleń dla kontrahentów
Firma zaliczy do podatkowych kosztów wydatki na spotkania z klientami, jeśli ich celem jest reklama jej produktów, a nie budowanie wizerunku.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Pakiet większościowy nie musi pochodzić od jednego udziałowca
Wymiana dokonana przez grupę wspólników, których udziały dają indywidualnie mniej niż 50 proc. prawa głosów, jest neutralna podatkowo w sytuacji, gdy po ich zsumowaniu spółka uzyskuje bezwzględną większość. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2018 r. (II FSK 1722/16). Sprawę opisał Piotr Szewczyk, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Piotr Nadzieja-Nadija, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Piotr Szewczyk, Piotr Nadzieja-Nadija, Rzeczpospolita

Umorzenie odsetek spółce osobowej jest przychodem jej wspólnika
Nieodpłatne przysporzenie dla spółki komandytowej, które odbywa się kosztem jej wspólnika, jest kwalifikowane jako stanowiące przychód nieodpłatne świadczenie po jego stronie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 lipca 2018 r. (III SA/Wa 2764/17). Sprawę opisała Kinga Piotrowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte. Komentarza udzielił Romuald Rzeszutko, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło:  Kinga Piotrowska, Romuald Rzeszutko, Rzeczpospolita

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich
Warunki odliczenia zysków z udziałów w spółce kapitałowej mającej zarząd lub siedzibę w państwie trzecim nie mogą być bardziej rygorystyczne niż zysków z udziałów w spółce krajowej niepodlegającej zwolnieniu z opodatkowania. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 20 września 2018 r. (C-685/16, EV vs Finanzamt Lippstadt).
Źródło: Rafał Krysa, Rzeczpospolita

Nadpłata podatku – czy nie da się prościej?
Projekt ordynacji podatkowej rozbudowuje regulacje dotyczące nadpłaty podatku do ponad 70 jednostek redakcyjnych, co wobec aktualnych przepisów oznacza wzrost o prawie 50 proc. Nadpłata nie jest szczególnie złożonym zjawiskiem. Czy rzeczywiście wymaga tak licznych regulacji, które zajmują ponad 10 stron? Zdecydowanie nie.
Źródło: Andrzej Ladziński, Rzeczpospolita

Posłowie pracują nad ułatwieniami w rachunkowości
Od 2019 r. przedsiębiorcy nie będą musieli trzymać swoich sprawozdań w nieskończoność. Mniejszym firmom ubędzie też obowiązków
Źródło: Agnieszka Pokojska, Maciej Czapiewski, Dziennik Gazeta Prawna

Wiadomo już, które podmioty od przyszłego roku będą musiały zacząć prowadzić księgi rachunkowe
Jednostki dotychczas prowadzące PKPiR, których wartość przychodów za 2018 r. osiągnie kwotę 8 559 000 zł, będą zobligowane zaprowadzić na 1 stycznia 2019 r. pełną księgowość.
Źródło: Katarzyna Trzpioła, Dziennik Gazeta Prawna

Kolejna opinia podważająca polską koncepcję exit tax
Żądanie natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków narusza prawo – uznał rzecznik generalny TSUE w sprawie dotyczącej Niemca, który przeniósł się do Szwajcarii.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc, Łukasz Zalewski, Stanisław Godziałkowski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus musi pilnować upadłości podatnika
Jeśli spółka ogłosiła upadłość, to 14-dniowy termin na odwołanie od decyzji wymiarowej należy liczyć od dnia, w którym pismo zostało doręczone jej syndykowi – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 6 września 2018 r., sygn. I SA/Rz 335/18.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy skarbówka może zakwestionować transakcję
Organy podatkowe, posługując się instytucją „pozorności", nie mają prawa kwestionować skutków podatkowych prawidłowo i ważnie podjętych czynności.
Źródło: Oskar Wala, Bartosz Baran, Rzeczpospolita

Coraz trudniej o interpretacje fiskusa
Wystarczy uzasadnione przypuszczenie potwierdzone przez ministra finansów, że podatnik pyta o niedozwoloną optymalizację, żeby nie dostał on interpretacji. Potwierdzają to najnowsze wyroki NSA. W sześciu wyrokach wydanych 27 września br. NSA potwierdził odrębność obu procedur, tj. interpretacyjnej i klauzulowej (II FSK 640/18).
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Filip Turzyński, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Za firmę bez rejestracji kontrahent płaci ZUS
Kto zleca wykonanie usługi przedsiębiorcy wykonującemu działalność nierejestrową, powinien zapłacić za niego składki.
Źródło: Rzeczpospolita

Sejm goni ze zmianami w podatkach
W ramach usługi „Twój e-PIT” Krajowa Administracja Skarbowa rozliczy niektórych podatników za 2018 r. – uchwalił Sejm.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?