Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 9 maja 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Chcąc pomóc klientowi, biuro może zaszkodzić jemu i sobie
Czy lepiej złożyć JPK_VAT, czy w ogóle nie wysyłać pliku, jeśli podatnik nie dostarczył niezbędnych dokumentów – to cały czas aktualny dylemat wielu księgowych
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych
Podatnik, który m.in. udziela kredytów pieniężnych, wymienia waluty czy świadczy usługi dotyczące instrumentów finansowych, może zrezygnować ze zwolnienia ich z VAT. Wybór tego rozwiązania nie zawsze jest korzystny dla świadczeniobiorcy.
Źródło: Piotr Leonarski, Rzeczpospolita

Nabywca wystawia fakturę VAT RR
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Spółka jawna może być rolnikiem ryczałtowym
Jeżeli przychody netto spółek jawnych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, to nie mają one prawa korzystać ze zwolnienia z VAT.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi
Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
Źródło: Paweł Barnik, Rzeczpospolita

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym
Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Błędnie doręczona decyzja to brak decyzji
Jeżeli organ niewłaściwie doręczył decyzję, to nie weszła ona do obrotu prawnego i w rezultacie podatnik nie mógł wnieść na nią skargi do sądu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Jak prawidłowo rozliczyć w VAT i PIT udzielony rabat, jeżeli przy sprzedaży wystawiono fakturę do paragonu
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Naprawa i remont windy z obniżonym VAT
Remonty i naprawy wind w budynkach mieszkalnych mogą być objęte preferencyjną stawką podatku. Nie dotyczy to usług konserwacji windy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Walka z oszustwami VAT coraz skuteczniejsza
8,1 mld euro odzyskał w 2021 r. fiskus w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Norwegii dzięki wymianie informacji w ramach tzw. sieci analizy transakcji (ang. Transaction Network Analysis, w skrócie TNA).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Nauka w szkole tańca jest objęta VAT
Nauczyciel zatrudniony w prywatnej szkole tańca nie ma prawa do zwolnienia z VAT. Miałby je, gdyby świadczył usługi na własny rachunek i odpowiedzialność – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Wygrana przy reeksporcie aut wciąż niepewna
Firmy reeksportujące samochody osobowe sprowadzone wcześniej do Polski z innego kraju unijnego nadal walczą o zwrot podatku akcyzowego. Korzystne dla nich wyroki sądów wojewódzkich nie dają pewności ostatecznej wygranej.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Fundusz inwestycyjny nie przygotuje local file
Zwolnienie z opodatkowania dochodu (przychodów) funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych.
Źródło: Piotr Szeliga, Aleksander Wieliński, Rzeczpospolita

Zwolnienia podatkowe tylko dla niektórych spółek holdingowych
Wprowadzenie reżimu PSH do krajowych przepisów było od dawna postulowane przez podatników. Ustanowione uwarunkowania mogą jednak spowodować, że w praktyce rozwiązanie to nie będzie zbyt często wykorzystywane.
Źródło: Magdalena Zamoyska, Monika Grobelska, Rzeczpospolita

Jak korzystać z ulgi B+R w specjalnej strefie ekonomicznej
Przy wykładni przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową trzeba stosować dyrektywę interpretacyjną nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.
Źródło: Wioleta Kosińska, Rzeczpospolita

Przejmujący dług ma te same obowiązki co pierwotny kredytobiorca
Odpłatne przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej wywołuje dla nowego dłużnika/kredytobiorcy skutki w CIT analogiczne do zaciągnięcia kredytu. W związku z tym dla przejmującego obciążenie otrzymane wynagrodzenie za przejęcie długu nie stanowi przychodu podatkowego, a spłaty kredytu nie generują kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są jednak odsetki płacone przez przejemcę. Komentarza udzielił Mateusz Zaręba z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Mateusz Zaręba, Katarzyna Harabin, Rzeczpospolita

Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych jest dopuszczalna
Podatnik może obniżyć stawki amortyzacji za ubiegłe lata podatkowe, które nie uległy przedawnieniu, w stosunku do środków trwałych, dla których przyjęto metodę amortyzacji liniowej. O komentarz poproszono Macieja Kaczmarka, starszego menedżera w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Magdalena Gerej, Maciej Kaczmarek, Rzeczpospolita

Zwolnienia podatkowe tylko dla niektórych spółek holdingowych
Wprowadzenie reżimu PSH do krajowych przepisów było od dawna postulowane przez podatników. Ustanowione uwarunkowania mogą jednak spowodować, że w praktyce rozwiązanie to nie będzie zbyt często wykorzystywane.
Źródło: Magdalena Zamoyska, Monika Grobelska, Rzeczpospolita

Obsługa reklamacji może być również zwolniona z CIT
Jeśli czynności związane z obsługą reklamacji stanowią element procesu produkcyjnego, to mieszczą się w podstawowej działalności spółki, objętej zezwoleniem strefowym, nawet gdy nie zostały wprost wymienione w tym zezwoleniu – orzekł NSA.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Jakie trudności mogą się pojawić przy przygotowaniu CIT-8 dla spółki komandytowej
Zrobienie czegoś po raz pierwszy często nie jest łatwe. Sporządzenie zeznania podatkowego za 2021 r. – do końca czerwca bieżącego roku – może okazać się prawdziwym wyzwaniem dla osób zajmujących się rozliczaniem podatkowym spółek komandytowych, w szczególności tych, które stały się podatnikami CIT dopiero od maja 2021 r. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają regulacje przejściowe wskazujące na sposób przyporządkowania przychodów i kosztów.
Źródło: Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Telewizor może być kosztem podatkowym prawnika
Organy podatkowe pozwalają zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w domu, nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Źródło: Wiesława Moczydłowska, Prawo.pl

Kto spóźnił się z zeznaniem, powinien wyrazić skruchę
Przedsiębiorca, który pomylił się w rocznym rozliczeniu podatkowym, powinien je skorygować. Jeśli natomiast zapomniał o obowiązkach wobec skarbówki, to złożenie czynnego żalu pozwoli mu uniknąć kar.
Źródło: Monika Pogroszewska, Łukasz Bączyk, Rzeczpospolita

Można rozliczyć w firmie ubranie, które ją promuje
Przedsiębiorca ujmie w podatkowych kosztach wydatki na garnitury, koszule i kurtkę, jeśli mają w widocznym miejscu jego logo.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Podatnicy powinni móc oszacować, ile dochodu dostaną na rękę
Przedstawiamy skrócony zapis debaty, która miała miejsce podczas gali XVIII Rankingu Urzędów Skarbowych organizowanego przez DGP. Listę zwycięzców tego rankingu oraz relację z gali opublikowaliśmy w DGP nr 82/2022. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Polskiego Ładu. Czy zmiany te faktycznie są potrzebne?
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Agnieszka Pokojska, Jarosław Szatański, Przemysław Krawaczyk, Michał Goj, Dziennik Gazeta Prawna

Poród do końca grudnia, ulga 4+ jest za cały rok
Nowe zwolnienie z podatku można stosować już przy liczeniu zaliczek na firmowy PIT.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Remont zabytkowej kamienicy z podwójną korzyścią w PIT
Wydatki na prace konserwatorskie można zaliczyć do kosztów wynajmu. A także odliczyć od dochodu.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Niejasny ryczałt za pracę zdalną. Firmy chcą doprecyzowania
Projektowane przepisy sugerują, że koszty wykonywania zadań z domu trzeba uzgadniać odrębnie z każdym zatrudnionym. Zdaniem ekspertów można jednak ustalić średnią kwotę dla ogółu pracujących.
Źródło: Łukasz Guza, Dziennik Gazeta Prawna

14 pytań o najnowsze zmiany w pracowniczych programach emerytalnych
Zmiany w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ustawa o PPE) wchodzą w życie w większości 1 lipca 2022 r., a tylko niektóre 1 stycznia 2023 r. Wprowadziła je ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Dziś podpowiadamy, na co zwłaszcza powinni zwrócić uwagę pracodawcy i obsługujące je biura rachunkowe
Źródło: Joanna Śliwińska, Dziennik Gazeta Prawna

Dodatnia wartość firmy jest bez PCC
Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, i dlatego nie podlega opodatkowaniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny związany treścią uchwały siedmiu sędziów NSA z 21 lutego 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/21).
Źródło: Krzysztof Bałękowski, Dziennik Gazeta Prawna

Odsetki od zaległości podatkowych coraz wyższe
Od 6 maja br. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. To skutek kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Rośnie liczba składanych informacji o schematach podatkowych
Resort finansów opublikował najnowsze statystyki dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Wynika z nich, że korzystający, wspomagający i promotorzy w ciągu ostatniego roku złożyli ponad 10 tys. informacji o schematach.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?