Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 9 października 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Nadal bez uproszczeń dla magazynów logistycznych
Jeśli towary są pobierane przez unijnego nabywcę z magazynu logistycznego, to występuje nie jedna czynność opodatkowana VAT, lecz dwie – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło:  Magdalena Majkowska, Roman Namysłowski, Dziennik Gazeta Prawna

Różnicę VAT z paragonu też można odzyskać
Podatnik, który zaniży stawkę VAT na paragonie, musi dopłacić różnicę. Analogicznie więc w sytuacji odwrotnej ma prawo odzyskać nadpłatę – orzekł NSA w wyroku z 27 września 2018 r., sygn. I FSK 1753/16.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Odpłatne udostępnianie przystanków komunikacyjnych poza VAT
Opłaty należne z tytułu udostępniania przystanków na rzecz przewoźników nie stanowią wynagrodzenia za czynności podlegające ustawie o VAT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.202. 2018.1.RH.
Źródło: Janina Fornalik, Rzeczpospolita

Wierzyciel, który skorzysta z ulgi na złe długi, nadal może dochodzić od dłużnika całej należności
Umówiłem się ze swoim kontrahentem, że dostarczę mu urządzenia chłodnicze za 100 000 zł netto. Po uwzględnieniu 23 proc. VAT łączna należność wyniosła 123 000 zł. Niestety kontrahent nie płaci, choć termin upłynął już pięć miesięcy temu. Planuję zatem dokonać wkrótce korekty faktury VAT, czyli skorzystać z ulgi na złe długi. W ten sposób uzyskam zwrot z urzędu skarbowego 23 000 zł VAT. Mam jednak wątpliwość, czy po korekcie będę mógł wystąpić do dłużnika o zapłatę 123 000 zł brutto (na tyle opiewała umowa), czy też tylko o 100 000 zł. Jak się mam zachować, jeżeli płatność należności lub jej wyegzekwowanie przez komornika nastąpi już po dokonaniu korekty?
Źródło: Bartosz Draniewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Status podatnika VAT wiąże się z ryzykiem
Jeśli członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich, to prowadzą samodzielną działalność opodatkowaną VAT. Nie ma znaczenia to, że wykonują pracę przy wykorzystaniu zasobów spółki i otrzymują stałe wynagrodzenie – orzekł WSA w Warszawie w dwóch wyrokach z 5 października 2018 r., sygn. III SA/Wa 3/18 i III SA/Wa 4/18.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Sprzątaczka, dorożkarz i flisak kupią kasę fiskalną
Od 1 kwietnia 2019 r. firmy, które oferują indywidualnym klientom usługi sprzątania, przewozu pasażerów rikszą i dorożką oraz spływu Dunajcem, będą musiały wystawić paragony. Dotyczy to przedsiębiorców kontynuujących świadczenie usług i tych, którzy je dopiero rozpoczynają. Obowiązek taki wynika z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2019 r. W odróżnieniu od obecnego, nowe rozporządzenie będzie obowiązywało przez dwa lata.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Leasing drogiego auta: warto się pospieszyć
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać całe raty leasingowe w podatkowych kosztach, muszą podpisać umowę do końca roku. Później odliczą tylko 150 tys. zł.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Łukasz Czucharski, Rzeczpospolita

Skutki PIT wypłaty odszkodowań po likwidacji ogródków działkowych
Na urzędzie miasta nie ciążą obowiązki płatnika związane z poborem PIT ani obowiązek wystawienia działkowcom otrzymującym odszkodowanie informacji PIT-8C.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Kto wybrał liniowy, nie złoży wspólnego zeznania
Mąż, który w ramach działalności gospodarczej rozlicza się według stawki 19 proc. PIT, nie ma co liczyć na to, że z etatowej pensji rozliczy się razem z żoną – wynika z wyroku NSA z 3 października 2018 r., sygn. II FSK 2837/16.
Źródło:  Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Jest szansa na zwroty
Podatnicy mają jeszcze ponad dwa lata na odzyskanie nadpłaconego podatku od nieruchomości od powierzchni wspólnej budynku.
Źródło: Agata Małecka, Rzeczpospolita

Teren pod szczególnym nadzorem w całości z wyższą daniną
Wszystkie grunty służące do zaopatrywania ludności w wodę, nawet rolne czy nieużytki stanowiące strefę ochronną, są zajęte na działalność gospodarczą. Tak wynika z dwóch orzeczeń NSA, sygn. I FSK 2708/16, II FSK 569/17.
Źródło: Rzeczpospolita

Chory nie dostanie zasiłku tylko za ten czas, gdy pracował
Interpretując przepisy, należy się kierować zasadami sprawiedliwości społecznej i zwykłej przyzwoitości – stwierdził SN w wyroku z 4 października 2018 r., sygn. III UZP 5/18.
Źródło: Michał Culepa, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?