Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 11 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Oznaczenie TP nawet przy niewielkich kwotach
Transakcje realizowane przez podmioty powiązane muszą być zawsze oznaczane w JPK_ V7 symbolem TP, bez względu na wartość transakcji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy definitywnie wykluczeni z Twojego e-PIT
To już pewne: skarbówka nie będzie sporządzać rocznych zeznań PIT podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Ani w tym roku, ani w przyszłości.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc, Joanna Narkiewicz – Tarłowska, Gazeta Prawna

Zagraniczne odsetki bez podatku w Polsce
Niemiecki podmiot, który pożyczył pieniądze od niemieckiego banku na zakup polskiej nieruchomości, nie musi potrącać daniny u źródła od wypłacanych za granicę odsetek.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Drugi podatek od wpływów z reklam
Media zapłacą daninę od przychodów, chociaż mają już CIT od dochodów. A podwójne opodatkowanie jest bezprawne.
Źródło: Przemysław Wojtasik, dr hab. Adam Mariański, Rzeczpospolita

Składka nie będzie firmowym kosztem
Przedsiębiorca, który zapłaci nowy podatek od reklam, nie będzie miał możliwości jego odliczenia.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Składka reklamowa budzi wątpliwości
Warto poczekać na przepisy o podatku cyfrowym wypracowane na forum międzynarowym – mówi Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w MDDP.
Źródło: Monika Pogroszewska, Agnieszka Wnuk, Rzeczpospolita

Kolejny cios w inwestorów, którym obiecano wsparcie
Po odebraniu podatkowych korzyści płynących z projektów brownfield, polegających na rozbudowie lub modernizacji istniejących już zakładów, przyszedł czas na podatkową amortyzację.
Źródło: Patrycja Dudek, Katarzyna Jędrzejewska, Daniel Więckowski, Gazeta Prawna

Niepewne zasady oskładkowania delegowanych osób
Pracodawca nie będzie musiał opłacać składek za pracownika wysłanego służbowo do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., jeśli Polska złoży odpowiednią notyfikację do Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
Źródło: Katarzyna Gospodarowicz, Rzeczpospolita

PPK: czas na ostatnie grupy pracodawców
Firmy prywatne, które dotąd nie utworzyły pracowniczego planu kapitałowego, muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Z tego obowiązku mogą się zwolnić mikroprzedsiębiorcy po spełnieniu kilku warunków.
Źródło: Oskar Sobolewski, Rzeczpospolita

Nie tylko „trzynastka” w raporcie ZUS RPA
Pracodawca, który w tym roku wypłaci zatrudnionym oskładkowane przychody za 2020 r., powinien je wykazać w dodatkowym raporcie rozliczeniowym. Ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy trzeba złożyć ten dokument.
Źródło: dr Tomasz Lewandowski, Rzeczpospolita

Przez rejestr dzieł może przybyć sporów o etaty
Gdy w wyniku kontroli ZUS podważy zawarte przez przedsiębiorcę umowy o dzieło, wykonawca (przyjmujący zamówienie) zyska argument dla sądu pracy, że faktycznie był pracownikiem. To na nim spoczywa jednak ciężar dowodu.
Źródło: Bartosz Wszeborowski, Marcin Szlasa-Rokicki, Rzeczpospolita

Trzeba podsumować zarobki emerytów i rencistów
Płatnicy zatrudniający osoby z prawem do wcześniejszej emerytury lub renty do 1 marca muszą przekazać ZUS zaświadczenia o ich przychodach osiągniętych w 2020 r.
Źródło: Joanna Kalinowska, Rzeczpospolita

ZUS skuteczniej ściągnie długi. A ubezpieczony mniej straci
Organ rentowy będzie mógł potrącać nieopłacone składki i odsetki za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Źródło: Paulina Szewioła, Gazeta Prawna

Wspólnik spółki osobowej nie skorzysta ze zwolnienia ze składek
Dotyczy to także najnowszej ulgi przyznanej rozporządzeniem Rady Ministrów. Może ona objąć jedynie należności opłacane za pracowników lub zleceniobiorców jego firmy.
Źródło: Paweł Ziółkowski, Gazeta Prawna

Przedsiębiorca ma tylko trzy dni na złożenie sprzeciwu na podjęcie kontroli przez ZUS
Aktualnie w naszej spółce trwa kontrola ZUS. Chcemy zaskarżyć czynność organu z powodu niewłaściwego sposobu zawiadomienia o terminie kontroli – nastąpiło ono pięć dni przed podjęciem czynności. W jaki sposób obliczyć termin zaskarżenia postanowienia o kontroli?
Źródło: Marcin Nagórek, Gazeta Prawna

Kontrola zasiłków chorobowych: ubezpieczonego może sprawdzić i ZUS, i płatnik składek
Planowana nowelizacja przepisów ma zmniejszyć skalę wyłudzeń świadczeń poprzez ograniczenie okresu ich wypłaty. Od dawna jednak istnieją mechanizmy, które powinny temu zapobiegać.
Źródło: Anna Kwiatkowska, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?