Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 11 października 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Preferencja dla przedsiębiorców
Zwolnienie z VAT dla usług świadczonych przez niezależne grupy osób nie przysługuje, gdy ich członkami są zwykli konsumenci. Potwierdza to jeden z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący zwolnienia z VAT.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Charytatywne żywienie jest bez zwolnienia
Bar mleczny, w którym podopieczni organizacji pożytku publicznego, jedliby darmowe posiłki, musi rozliczyć podatek z tego tytułu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Konserwacja bez odwróconego VAT
Właściciel budynku ma prawo odliczać VAT od usług konserwatorskich, nawet jeśli ich koszty przerzuca na najemców – wynika z wyroków WSA w Warszawie z 28 września 2018 r., sygn. III SA/Wa 3931/17 oraz III SA/Wa 4095/17.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Wywłaszczenie z gruntów pod drogę poza podatkiem od towarów i usług
Rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie występuje jako podatnik VAT, gdy na mocy wojewody zostaje pozbawiony ziemi w zamian za odszkodowanie – orzekł NSA w wyroku z 5 października 2018 r., sygn. I FSK 1639/16.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Sprytny zapis w umowie pomaga obniżyć podatek
Prezes nie ma przychodu z opłaconej przez spółkę polisy OC, jeśli ubezpieczenie obejmuje członków zarządu, którzy nie są wskazani z nazwiska. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 525/18.
Źródło: Monika Pogroszewska, Grzegorz Grochowina, Rzeczpospolita

Stary laptop i samochód obniży firmowy podatek
Fiskus zgadza się na korzystne rozliczenie w kosztach działalności prywatnych kupionych dawno temu rzeczy. Potwierdza to interpretacja Dyrektora KIS, sygn.15-KDIT3. 4011.363.2018.1.DR.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Marcin Sobieszek, Rzeczpospolita

Zlepek danych dostępnych w sieci nie do rozliczenia w PIT
Wydatki na opracowanie, które w większości składa się z przedruków informacji dostępnych w Internecie, nie mogą być kosztem. Tak wynika z wyroku NSA, sygn. II FSK 2619/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Płatnicy muszą pomyśleć, jak wysłać fiskusowi formularze
Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do pięciu pracowników będą w przyszłym roku przesyłać fiskusowi PIT-11 i PIT-8C wyłącznie elektronicznie. Kto nie jest osobą fizyczną, będzie musiał się postarać o podpis kwalifikowany.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Ryczałt na jazdy lokalne bez dokumentów
Do wypłaty ryczałtu pracownikowi, który w delegacji korzystał ze środków komunikacji miejscowej, wystarczy jego oświadczenie.
Źródło:  Marek Rotkiewicz, Rzeczpospolita

Skarbówka rzadziej spyta rzeczoznawcę o wartość domu
Fiskus będzie mógł samodzielnie określać wartość kupowanego lub darowanego majątku, a po opinię biegłego sięgnie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Źródło: Magdalena Majkowska, Alicja Sarna, Dziennik Gazeta Prawna

Celnikowi wystarczy legitymacja, by zajrzeć do firmy
Kontrole celno-skarbowe dopadną także przewoźników wożących chińskie tekstylia.
Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita

„Mały ZUS” – nowa ulga dla przedsiębiorców
Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS". To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Źródło: Rzeczpospolita

Ulga na start czasami prawie przez 7 miesięcy
Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od 15 października 2018 r. Zamierzam skorzystać z ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Nie wiem jednak, czy nie stracę części ulgi przez rozpoczęcie działalności w środku miesiąca. Może korzystniej byłoby zarejestrować firmę na początku listopada, aby nie tracić połowy miesiąca objętego ulgą?
Źródło: Joanna Śliwińska, Dziennik Gazeta Prawna 

ZUS przeklasyfikuje dzieło na zlecenie
Jeżeli ZUS w trakcie kontroli stwierdzi, że umowa o dzieło posiada cechy właściwe dla zlecenia, to przeklasyfikuje ją odpowiednio na umowę zlecenia lub świadczenia usług. Taka reklasyfikacja oznacza, że umowy zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a firma będzie musiała odprowadzić należne składki. Ten pogląd Sąd Najwyższy potwierdził w postanowieniu z 12 kwietnia 2018 r. (II UK 281/17).
Źródło: Aleksandra Nowakowska, Rzeczpospolita

Plusy i minusy działalności nieewidencjonowanej
Od 30 kwietnia rozpoczynający działalność gospodarczą mogą założyć firmę na próbę, czyli działalność nieewidencjonowaną. Taką możliwość wprowadził art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Źródło: Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna

Brak zarządcy sukcesyjnego pozbawi pracowników zasiłku
Dopóki nie zawrą stosownego porozumienia ze spadkobiercami po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, dopóty nie będą mieli prawa do wynagrodzenia. A jeśli w tym czasie okażą się niezdolni do pracy, to świadczenie chorobowe nie zostanie im wypłacone.
Źródło: Joanna Śliwińska, Dziennik Gazeta Prawna

Wina pracownika nie wykluczy odszkodowania z ZUS dla członków jego rodziny
Będą mieli prawo do świadczeń nawet wtedy, gdy zmarły w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu. Zdaniem ustawodawcy nie można za to karać najbliższych.
Źródło: Ryszard Sadlik, Dziennik Gazeta Prawna

Jak liczyć okres wyczekiwania pracownikowi, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą
Pracownik zatrudniony od 1 września 2018 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim od 19 września do 5 października 2018 r. Poprzednie zatrudnienie zakończyło się 30 czerwca 2018 r. Nie ma on 10-letniego stażu pracy, ale od kilku lat nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą. Czy należy mu się wynagrodzenie chorobowe? Jaką przyjąć podstawę wymiaru chorobowego, jeśli pracownik zatrudniony na cały etat zarabia 18 zł/godz. oraz dostaje premię miesięczną w wysokości 12 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany?
Źródło: Izabela Nowacka, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia ubezpieczeniowa
Dlaczego wypadek na parkingu może zostać uznany za wypadek przy pracy? Jak poważne naruszenie zasad bhp wykluczy świadczenie? Czy za składki nienależnie pobrane można uznać środki bezprawnie wyegzekwowane z rachunku bankowego przedsiębiorcy? Kiedy zadłużenie składkowe wpłynie na prawo do wypłat z ZUS?
Źródło: Marcin Nagórek, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?