Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 13 listopada 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Czy można skorygować zawyżoną stawkę VAT na paragonie fiskalnym
Korekta obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej jest możliwa przy zwrotach towarów, uznanych reklamacjach i oczywistych omyłkach. Wątpliwości powstają jednak w razie zastosowania przez sprzedawcę niewłaściwej stawki podatku.
Źródło: Ewelina Kalita, Rzeczpospolita

Czynności z zakresu pomocy społecznej są zwolnione z VAT
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym zapewnienia pobytu i wyżywienia w domu pomocy społecznej, podlegają opodatkowaniu VAT, lecz jednocześnie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Tak wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 października 2017 r. o sygnaturze 0113-KDIPT1-1.4012.390.2017.2.RG.
Źródło: Tomasz Maicher, Rzeczpospolita

Jak amortyzować składniki firmowego majątku
Podatnik, który chce dokonywać odpisów od środka trwałego, musi ustalić jego wartość początkową. VAT jest jej elementem tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Efekt pakietu paliwowego: mniej i oszustów, i uczciwych
Po wprowadzeniu przepisów ograniczających nielegalny handel liczba koncesji na prowadzenie działalności w tej branży zmalała o niemal 1300. Ubyło też stacji. Zyskały przede wszystkim największe firmy
Źródło: Tomasz Jóźwik, Dziennik Gazeta Prawna

Parkowanie w miejscu zamieszkania pozwala odliczać cały VAT
Firma może odliczać 100 proc. VAT od wydatków związanych z samochodami, jeśli pracujący dla niej handlowcy parkują służbowe auta pod domem, a sama wprowadziła stosowne regulacje i zabezpieczenia – potwierdził po raz kolejny NSA w wyroku z 9 listopada 2017 r., o sygnaturze I FSK 234/16.  Wcześniej tak samo sąd kasacyjny orzekł m.in. 21 lutego br. (sygn. akt I FSK 1200/15, I FSK 1201/15) oraz 23 czerwca br. (sygn. akt I FSK 2151/15).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Od lipca nie tak łatwo kupić węgiel bez akcyzy
Gospodarstwa domowe oraz organy administracji publicznej mogą kupić węgiel do celów opałowych bez akcyzy. Ale z preferencji tej nie skorzysta firma, która im go sprzeda, a nie spełnia wymogów proekologicznych. Tak wynika z interpretacji dyrektora KIS z 3 listopada 2017 r., o sygnaturze 0111-KDIB3-3.4013.218.2017.1.WR.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Protokół zdawczo-odbiorczy nie decyduje o VAT
Firma budowlana rozlicza podatek po faktycznym zakończeniu robót, a nie po otrzymaniu zgody na ich odbiór. Tak orzekł NSA w wyroku z 8 listopada 2017 r., o sygnaturze I FSK 2239/15.
Źródło: Mariusz Szulc, Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Od sprzedaży melasy należy się podatek
Odpady z trzciny cukrowej, które nadają się do spalenia w fajkach wodnych, są opodatkowanym wyrobem tytoniowym. Tak orzekł NSA w wyroku z 7 listopada 2017 r., o sygnaturze I GSK 1864/15.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Podzielona płatność ukróci oszustwa podatkowe
Już za niecałe pół roku każdy przedsiębiorca posiadający firmowe konto będzie miał dodatkowo rachunek VAT kontrolowany przez fiskusa.
Źródło: Monika Pogroszewska, Przemysław Ruchlicki, Rzeczpospolita

Wniosek do KE o zgodę na obligatoryjną podzieloną płatność jest gotowy
Rozmowa z Wojciechem Śliżem, dyrektorem departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, o podzielonej płatności.
Źródło: Łukasz Zalewski, Wojciech Śliż, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus będzie zabiegać o obowiązkowy split payment
Sejm zgodził się na dobrowolny system podzielonej płatności, a Ministerstwo Finansów pracuje już nad obligatoryjnym.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Kreda granulowana jest ze stawką 23 proc.
Wyrok NSA dotyczy rynku o obrotach szacowanych na ok. 12 mld zł rocznie. Zdaniem przedstawicieli branży wyższa stawka podatku może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Jak rozliczyć transport międzynarodowy w PIT oraz w podatku od towarów i usług
Przedsiębiorca zajmuje się świadczeniem usług transportu towarów taborem samochodowym. Podatek dochodowy rozlicza według podatku liniowego, prowadząc księgi rachunkowe. 7 listopada 2017 r. na zlecenie polskiej firmy przedsiębiorca wykonał usługę transportu towarów z Polski na Białoruś za kwotę 14 000 zł. Na udokumentowanie wykonanej usługi przedsiębiorca wystawił 8 listopada 2017 r. fakturę na kwotę 14 000 zł z 14-dniowym terminem płatności, licząc od dnia doręczenia faktury. Przedsiębiorca na poczet wykonanej usługi nie otrzymał zaliczki. Posiada on także kopie listu przewozowego CMR. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT? VAT i zaliczki na PIT opłaca za okresy miesięczne.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Blogerzy dostaną PIT-11 od firmy współpracującej
Firma, która wypłaca należności tzw. influencerom za prowadzenie czynności reklamowych w Internecie, powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż uzyskują oni przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 października 2017 r., o sygnaturze 0113- KDIPT2-2.4011.183.2017.2.ACZ.
Źródło: Patrycja Zalasińska-Jędrzejewska, Rzeczpospolita

Gdzie rozliczą PIT Polacy pracujący za granicą
Obywatel naszego kraju, który od dłuższego czasu mieszka, pracuje oraz płaci podatki w Londynie, staje się rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii i nie ma żadnych obowiązków wobec polskiego fiskusa z tytułu dochodów (przychodów) uzyskiwanych na jej terytorium.
Źródło: Michał Kurek, Rzeczpospolita

Jak jest opodatkowany zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej
Jeśli zagraniczny inwestor zbywa udziały w spółce z siedzibą w Polsce, to przede wszystkim trzeba ustalić miejsce opodatkowania dochodu z tej transakcji. Należy więc odwołać się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Źródło: Patrycja Jefimiuk, Maciej Krokosiński, Rzeczpospolita

Kiedy przychód ze zlecenia jest osiągnięty w Polsce
Polski przedsiębiorca, który wypłaca zagranicznemu podmiotowi należność z tytułu wykonania usługi niematerialnej na podstawie umowy zlecenie, powinien (w razie braku certyfikatu rezydencji) pobrać podatek u źródła w Polsce. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 września 2017 r., o sygnaturze II FSK 3276/16. Sprawę opisała Paulina Rosłon, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Jakub Zbiewski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Paulina Rosłon, Jakub Zbiewski, Rzeczpospolita

O preferencji podatkowej decyduje zakres działalności funduszu
Zagraniczne fundusze inwestycyjne otwarte podlegają zwolnieniu podmiotowemu z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zakres działalności przewidziany przez prawo państwa ich siedziby jest zbieżny z zakresem wskazanym w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2017 r., o sygnaturze III SA/Wa 2621/16. Sprawę opisała Klaudia Kiam, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Mateusz Kołosowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Klaudia Kaim, Mateusz Kołosowski, Rzeczpospolita

Dla fiskusa liczy się cena usługi
Wspólnik, który wykorzystuje prywatnie samochód wzięty w leasing przez spółkę, musi wykazać przychód z tego tytułu.
Źródło: Rzeczpospolita

Ostatnia szansa na poprawki w PIT i CIT
Duża nowelizacja podatków dochodowych jest już na ostatniej prostej. Została przyjęta przez Sejm, a jutro ma się nią zająć Senat. Warto, by wprowadził w niej jeszcze zmiany.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Dla niektórych podwyżki podatków, dla innych większe ulgi
Duża nowelizacja ustaw o PIT i CIT czeka już tylko na przyjęcie przez Senat i podpis prezydenta. Zdaniem ekspertów to ostatni moment na ewentualne poprawki i złagodzenie nowych restrykcyjnych regulacji.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Koszty zostają bez zmian
Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu, aby wydatki były odliczane od podatkowego przychodu w tym samym momencie, w którym obciążają wynik finansowy firmy zgodnie z przyjętą przez nią polityką rachunkowości.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Koszty w PIT i CIT nadal traktowane inaczej niż w księgach
Nie będzie zmiany, która miała ujednolicić zasady odliczania wydatków dla celów podatkowych i rachunkowych. Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Cienka kapitalizacja szersza, ale bardziej kłopotliwa
Od przyszłego roku obowiązywać mają nowe zasady rozliczania w kosztach odsetek i innych wydatków związanych z korzystaniem przez podatników z finansowania dłużnego. Nowe przepisy w wersji, w jakiej zostały uchwalone przez Sejm, są zdecydowanie wyższej jakości niż pierwotny projekt, jednak w dalszym ciągu wymagają kilku poprawek i może Senat je naniesie.
Źródło: Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Warto sprawdzić korzyści, jakie niesie ze sobą nowa premia amortyzacyjna
Spółka z o.o. zajmuje się produkcją i montażem instalacji wentylacyjnych. Podatnik jest właścicielem hali produkcyjnej i bogatego parku maszyn. Większość maszyn i urządzeń jest własnością spółki, stanowią one jej środki trwałe i jako takie podlegają amortyzacji. Ze względu na to, że wśród maszyn przeważają takie, które zostały zakupione krótko po utworzeniu spółki, a ta funkcjonuje od kilkunastu lat, zarząd spółki podjął decyzję o wymianie części z maszyn, a także o uzupełnieniu parku maszynowego o nowe urządzenia, które pozwolą na rozwinięcie działalności w nowych obszarach.
Źródło: Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Master File zgodne z Wytycznymi OECD
W rozporządzeniu doprecyzowano, co oznaczają poszczególne elementy, w tym także to, że w dokumentacji grupowej należy wskazać rynki geograficzne, na których osiągane jest co najmniej 10 proc. zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej.
Źródło: Marta Klepacz, Rzeczpospolita

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP
W raz z deklaracją podatkową CIT-8 za 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 10 mln euro, po raz pierwszy zobowiązani będą do złożenia uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz, analogicznie, od osób fizycznych. Wzór CIT-TP stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z   8 czerwca 2017 r. w   sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w  zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Źródło: Magdalena Marciniak, Marta Klepacz, Ewa Dziedzic, Dziennik Gazeta Prawna

Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o. są tańsze niż kredyt
Czy dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczone na sfinansowanie działań inwestycyjnych przez jednego ze wspólników na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników przy równoczesnym zwolnieniu pozostałych wspólników z obowiązku wniesienia dopłaty będą stanowić przychód podatkowy dla spółki? Jak ująć taką dopłatę w ewidencji księgowej spółki?
Źródło: Halina Zabrocka, Dziennik Gazeta Prawna

Kto nie korzysta, ten nie odlicza
Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodu o koszty wyjazdów pracowników do podmiotów zależnych. Tak orzekł dyrektor KIS w interpretacji z 7 listopada 2017 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.251.2017.1.MM.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo ostrzega przed optymalizacją
Na stronie resortu finansów pojawiła się informacja z ostrzeżeniem przed tworzeniem struktur nakierowanych na nadużycie zwolnienia podatkowego dla dywidend z wykorzystaniem europejskich spółek pośredniczących.
Źródło: Marta Ignasiak, Rzeczpospolita

Wiemy już dokładnie co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych
Finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej została opublikowana. Przedsiębiorcom zostało tylko niecałe pół roku, aby na tej podstawie przygotować dokumentację.
Źródło: Magdalena Dymkowska, Marta Klepacz, Rzeczpospolita

Fiskalny cios w rynek fuzji i przejęć
Wszystkie transakcje debt push down będą uznane za podejrzane podatkowo. Taka walka na skróty z optymalizacją podatkową to wyraz nadmiernego fiskalizmu, który może odbić się negatywnie na polskim rynku fuzji i przejęć.
Źródło: Patrycja Goździowska, Sławomir Mikołajuk, Dziennik Gazeta Prawna

Zaświadczenia ze skarbówki niewiele pomogą
Przedsiębiorca za 17 zł pozna sekrety rozliczeń z fiskusem, ale tylko u swoich aktualnych kontrahentów. Nie dowie się też, czy urzędnicy je zakwestionowali.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Trzydziestokrotność trzeba znieść do końca listopada
Rządzący muszą się śpieszyć z uchwaleniem zmian, by ustrzec się wątpliwości konstytucyjnych.
Źródło: Grzegorz Osiecki, Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna

W końcu wygrał interes podatnika
Gdy dwa lat temu wchodziła klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, nie wierzyłam w jej powodzenie. Nie bardzo wyobrażałam sobie sytuację, w której sądy, a tym bardziej fiskus, będą mieli – jak mówi art. 2a ordynacji podatkowej – „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego”. Po to przecież sędziowie zbierają się na rozprawie, a w ostateczności podejmują uchwałę, by te wątpliwości rozwiać – rozumowałam nie ja jedna. A już na pewno – przewidywano – żadnych obiekcji nie będą miały organy podatkowe. Wyłożą przepis na korzyść fiskusa, zanim jeszcze zrodzi się w nich jakakolwiek rozterka.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Stworzyliśmy jasne reguły gry
Prof. dr hab. Leonard Etel w rozmowie z Pawłem Rochowiczem: Nowa ordynacja podatkowa wyważy interesy podatników i administracji skarbowej – zapewnia przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.
Źródło: Paweł Rochowicz, Leonard Etel, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy