Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 15 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Rabaty i zwroty towarów zmorą dla księgowych
Od 1 stycznia br. Kupujący może być zmuszony do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wcześniej, niż sprzedawca wystawi fakturę korygującą i zmniejszy u siebie obrót oraz VAT należny.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Marta Szafarowska, Gazeta Prawna

Co oznacza przyjęcie metody kasowej rozliczania VAT
Prowadzę księgi małego podatnika, który chce stosować metodę kasową rozliczania VAT. Jakie operacje gospodarcze wymagają ujęcia w księgach rachunkowych?
Źródło: Marek Barowicz, Gazeta Prawna

25. dzień miesiąca to już nie tylko VAT
Niecałe dwa tygodnie dzielą przedsiębiorców od terminu złożenia pierwszej informacji dotyczącej wprowadzonych na rynek napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz obliczenia i uiszczenia opłaty cukrowej za styczeń.
Źródło: Michał Sawicki, Rudolf Michałkiewicz, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć VAT przy krótkoterminowym najmie pojazdów
Obowiązek podatkowy z tytułu najmu powstaje w momencie wystawienia faktury. Otrzymanie zaliczki na poczet tego świadczenia nie wywołuje żadnych skutków.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Poradnia podatkowa
W jaki sposób rozliczyć zakup towaru z polskiego magazynu brytyjskiej firmy? Kiedy rozliczać korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów? Czy sprzedaż towaru wysyłanego do Wielkiej Brytanii na rzecz podatnika z państwa UE to eksport? Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy dokonywani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup wiązanki pogrzebowej?
Źródło: Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

Wewnętrzne rozliczenie w konsorcjum jest bez VAT
Wspólne przedsięwzięcie dwóch firm, z których jedna udostępnia porownywarkę ubezpieczeń, a druga sprzedaje na niej polisy, nie sprawia, że dochodzi między nimi do świadczenia usług – uznał NSA.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

A co z usługami?
Mimo że konsekwencje brexitu są odczuwalne przede wszystkim w obszarze przepływu towarów, to trzeba mieć na uwadze także skutki ww zakresie opodatkowania VAT usług.
Źródło: Jonasz Skrzypkowski, Rzeczpospolita

Import towarów a prawo do odliczenia VAT – potencjalne ryzyka i uproszczenia
Import towarów z kraju trzeciego wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności celnych (jeżeli powstały) oraz VAT. Jednocześnie w zakresie, w jakim importowane towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia tego podatku.
Źródło: Piotr Łabęcki, Rzeczpospolita

Import towarów a wartość celna
Import towarów z Wielkiej Brytanii, jak i z innych państw trzecich stanowi ustalenie ich wartości celnej. W przypadku ustalenia, że cena towaru po wyrównaniu dochodowości w trakcie lub na koniec roku jest wyższa, niż wcześniej przyjęta dla celów wartości celnej, importer może być zobowiązany do uiszczenia zaległego cła oraz VAT importowego wraz z odsetkami.
Źródło: Piotr Łabęcki, Rzeczpospolita

Nowe zasady stosowania stawki zero
Od 2021 r. dostawy towarów między Polską a Wielką Brytanią będą zasadniczo traktowane jako eksport i import.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Wpływ umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a UE na obrót towarowy
W przypadku, gdy towar spełnia reguły pochodzenia wskazane w umowie UE – Wielka Brytania, pochodzenie towarów należy udokumentować poprzez oświadczenie eksportera
 Źródło: Marcela Mrowiec, Rzeczpospolita

Brytyjskie i norweskie firmy bez przedstawiciela podatkowego
Przedsiębiorcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii i w Norwegii nie będą musieli ustanawiać w naszym kraju przedstawiciela podatkowego i to już od początku 2021 r. – zakłada opublikowany projekt rozporządzenia.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Zmiana zleceniodawcy nie likwiduje zakładu
Jeżeli zakres prac budowlanych i miejsce ich wykonywania pokrywają się z dotychczasowym, a zmienił się tylko ich zleceniodawca, to inwestycja nadal powinna być traktowana jako stała placówka zagranicznej firmy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Susz konopny jest z akcyzą
Nadający się do palenia susz z konopi o zawartości THC nie większej niż 0,2 proc. jest objęty akcyzą – wyjaśnił dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dwóch wiążących informacjach akcyzowych.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

­­­Agio pieniężne i aportowe są wyłączone z opodatkowania
Nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych akcji, przekazana na kapitał zapasowy spółki akcyjnej podwyższającej kapitał, nie stanowi dla tej spółki przychodu podatkowego.
Źródło: Karolina Durbacz, Rzeczpospolita

Zwolnienie dywidendy z CIT nie zależy od statusu odbiorcy
Wypłacający dywidendę nierezydentowi nie jest zobligowany do weryfikowania czy odbiorca jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych środków. Autorami tekstu są Kinga Piotrowska oraz Maciej Kaczmarek z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Piotrowska, Maciej Kaczmarek, Rzeczpospolita

Podatnicy CIT dostaną więcej czasu na rozliczenie się z podatku za 2020r.
Zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. będzie można złożyć i daninę wpłacić do 30 czerwca 2021 r., a nie do 31 marca – postanowiła sejmowa komisja finansów publicznych na czwartkowym posiedzeniu.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Dla fiskusa Covid-19 ważniejszy niż rak
Firma musi naliczyć przychód i potrącić podatek dochodowy pracownikom, którym finansuje badania nowotworowe – twierdzi skarbówka.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Zmiany polityki rachunkowości wpływają na podatek bankowy
Podstawą opodatkowania w podatku bankowym powinna być wartość aktywów spółki wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ale uwzględniająca zmianę polityki rachunkowości mającej skutek retrospektywny. W ten sposób będzie zapewniona nie tylko formalna, ale też materialna zgodność podatku bankowego z polityką rachunkowości. Autorami tekstu są Kinga Piotrowska oraz Łukasz Anasiewicz z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Piotrowska, Łukasz Anasiewicz, Rzeczpospolita

Kiedy dostosowanie ceny jest korektą cen transferowych
Podatnik ma obowiązek stosowania cen rynkowych w ciągu roku. Jest to jeden z warunków zaliczenia korekty, zarówno in plus, jak i in minus, do przychodów/kosztów podatkowych.
Źródło: Karolina Stupak, Rzeczpospolita

Korekta cen transferowych wciąż pełna wątpliwości
Rozstrzygnięcie, z jakim rodzajem korekty mamy do czynienia, staje się potrzebą palącą, gdyż nieubłaganie zbliża się czas złożenia zeznań podatkowych. Przy czym należy pamiętać, że formularz CIT-8 wymaga od podatnika potwierdzenia, że dokonał on w roku podatkowym korekty cen transferowych, spełniającej warunki z art. 11e ustawy o CIT. Dokonane teraz potwierdzenie będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości, kiedy to podatnik będzie składał TPR – oczywiście jeśli taki obowiązek go dotyczy.
Źródło: Katarzyna Musialska, Gazeta Prawna

Kiedy komplementariusz z innego kraju ma zagraniczny zakład w Polsce
Działania spółki komandytowej z siedzibą w Niemczech nie zawsze kreują zakład zagraniczny dla komplementariusza. Tym samym, może on nie być zobowiązany do stosowania polskich przepisów w zakresie cen transferowych.
Źródło: Jakub Trela, Rzeczpospolita

Stare zyski można wypłacić jeszcze bez podatku
Zyski wypracowane w poprzednim reżimie prawnym, kiedy to podatnikami podatku dochodowego byli wspólnicy, a nie spółka komandytowa, są objęte regulacjami obowiązującymi przed 1 stycznia 2021 r. – potwierdziło Ministerstwo Finansów.
Źródło: Dominika Widła, Wojciech Kaptur, Gazeta Prawna

Nie ma pewności, jak rozliczyć wsparcie. Firmy chcą informacji
Umorzone subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju mają być zwolnione z podatku. Ale przepisów ciągle brak.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Spadły dochody: zmień sposób uiszczania podatku
Firmie, która podczas epidemii traci finansowo, nie opłaca się odprowadzać uproszczonych zaliczek. Źródło: Przemysław Wojtasik, Rafał Ciołek, Rzeczpospolita

Roczna deklaracja od urzędu skarbowego
Fiskus przygotował zeznania dla pracowników, zleceniobiorców czy wykonujących umowy o dzieło. Przedsiębiorcy muszą wypełnić je sami.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Skarbówka udostępniła wypełnione zeznania
W tym roku do rocznego rozliczenia w ramach Twój e-PIT można się dostać na kilka sposobów, w tym również przez aplikację mObywatel. Niedopłatę podatku można uiścić automatycznie przez system Paybynet.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Praca zdalna: nie ma PIT od refundacji wydatków
Pracownik, który dostaje od firmy zwrot kosztów zakupu służbowego wyposażenia, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Zmiany w informacjach przekazywanych przez ZUS
W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozlicza tych świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A i muszą samodzielnie złożyć zeznanie.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Opieka naprzemienna, ale ulga dla obojga
Jeśli dwoje rodziców po rozstaniu wychowuje dziecko na przemian, bez udziału drugiej osoby, to oboje mogą się rozliczyć jako osoby samotnie wychowujące dziecko – potwierdził WSA w Szczecinie.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Domowa bieżnia daje prawo do ulgi interpretacja
Niepełnosprawny, który w celach rehabilitacyjnych kupił bieżnię elektryczną, może pomniejszyć swój dochód o poniesiony wydatek – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Wybór przez wynajmujących sposobu opodatkowania nadal nie jest prosty
Chociaż poprawiła się sytuacja podatników stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku najmu prywatnego, to jednak niebezpieczeństwo fiskalne nie zostało całkowicie wyeliminowane.
Źródło: Radosław Kowalski, Gazeta Prawna

Jak rozliczyć nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pojazdu służbowego
W razie udostępnienia auta pracownikowi bez pobrania za to wynagrodzenia nie stosuje się przepisów dotyczących miejsca opodatkowania przy wynajmie środków transportu. Nie mamy wtedy bowiem do czynienia z obowiązkiem zapłaty czynszu.
Źródło: Emilia Wolnowska, Rzeczpospolita

Prawnik jeździ na motorze także zimą
Radca prawny może rozliczyć wydatki na wyposażenie firmowego motocykla.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Stabilność orzecznictwa kontra prawa podatnika
W ramach podstawy wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego można powoływać się na zapadły wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Ale tylko taki, który został opublikowany po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu krajowego.
Źródło: Aleksandra Tarka, Mirosław Siwiński, Rzeczpospolita

Fiskus nie może żądać danych bez właściwego trybu
Artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów – orzekł WSA w Krakowie.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Sądy nieugięte w sprawie postojowego dla wspólników spółek
Nadal większość spraw sądowych dotyczących prawa do tego świadczenia kończy się oddaleniem odwołania osoby skarżącej.
Źródło: Paulina Szewioła, Gazeta Prawna

Ruszył system do komunikacji z firmami audytorskimi
Do końca lutego firmy muszą złożyć sprawozdanie roczne z wykonanych przez nie usług. Można będzie to zrobić elektronicznie poprzez indywidualne konto w nowym systemie STREFA udostępnionym przez PANA.
Źródło: Justyna Adamczyk, Gazeta Prawna

Jaka jest księgowa specyfika przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zawsze prowadziłam klientom podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednak nowy klient prowadzący przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna (właściciel) zastanawia się nad księgami rachunkowymi. Jakie operacje gospodarcze będą najczęściej wymagały ujęcia w księgach?
Źródło: Marek Barowicz, Gazeta Prawna

Jak ująć inwentaryzację w księgach rachunkowych
W czasie spisu z natury zostały stwierdzone niedobory i nadwyżki dotyczące materiałów i wyrobów w magazynie. Do kiedy i jak należy je rozliczyć? Jakie dokumenty powinny być przygotowane?
Źródło: Karolina Pawlak, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?