Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 17 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Płatność w split paymencie nie decyduje o oznaczeniu MPP
Przedsiębiorca powinien oznaczać symbolem MPP w JPK_V7 wyłącznie transakcje objęte zgodnie z przepisami mechanizmem podzielonej płatności. Nie ma więc znaczenia to, czy za towar lub usługę zapłacono w split paymencie i że kontrahent dobrowolnie oznaczył fakturę symbolem MPP mimo braku takiego obowiązku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

NSA rzuca koło ratunkowe Komplementariuszom
Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej nie powinna być opodatkowana – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy też spółek komandytowych, które od 1 stycznia br. stały się podatnikami CIT.
Źródło: Mariusz Szulc, Łukasz Zalewski, Mikołaj Kondej, Gazeta Prawna

Sprawozdania finansowe spółek komandytowych w związku z przejściem na CIT
Wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, zmieniło zasady opodatkowania podmiotów dotychczas transparentnych podatkowo.
Źródło: Magdalena Michniewicz, Rzeczpospolita

Ceny transferowe – zmiany w przepisach od 2021 r.
Znowelizowane przepisy o cenach transferowych m.in. rozszerzają katalog podmiotów, które mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.
Źródło: Łukasz Błażewicz, Bożena Wilk, Rzeczpospolita

Kłopotliwe dla firm ulgi kryzysowe
Rządowa pomoc w pandemii może być przedmiotem sporów przedsiębiorców z państwem. Procesy w tych sprawach mogą się ciągnąć latami, co wynika między innymi ze skomplikowanych przepisów o przedawnieniu zobowiązań.
Źródło: Paweł Rochowicz, Paulina Karpińska-Huzior, Rzeczpospolita

Firma, która korzysta z tarczy, musi się liczyć z kontrolą
Skarbówka sprawdzi, czy przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc PFR podali prawidłowy przychód.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Ryczałtowcy mają mało czasu na PIT
Przedsiębiorcy oraz wynajmujący, którzy wybrali uproszczoną formę opodatkowania, muszą złożyć zeznanie do 1 marca.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Patrycja Zdanowicz-Pastuszak, Rzeczpospolita

Opodatkowanie przychodów z dzierżawy żwirowni przez rolnika ryczałtowego
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze nie może być traktowana jako działalność rolnicza i tym samym nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Do spadku nie należy kwota z polisy, którą otrzymuje uposażony
Matka nie zapłaci PIT od kwoty otrzymanej z ubezpieczenia zmarłego syna pozostałej po wypłaceniu należności uprawnionemu do jej otrzymania. Ewentualnie przyjdzie jej uregulować podatek od spadków i darowizn – wyjaśnił dyrektor KIS w dwóch interpretacjach.
Źródło: Patrycja Dudek, Gazeta Prawna

Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Przejściowe różnice pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, wiążą się z obowiązkiem ustalania podatku odroczonego i jego prezentacją w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Źródło: Agnieszka Jurcimierska-Pawlik, Rzeczpospolita

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta
Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania.
Źródło: Piotr Derylak, Rzeczpospolita

Kluczem do oceny raportowanych wyników są noty objaśniające
Nadchodzące tygodnie i miesiące to czas publikacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Będą to pierwsze sprawozdania roczne opublikowane już po wybuchu pandemii. Z jakimi wyzwaniami mierzą się spółki raportujące w tym wyjątkowym czasie? Na co inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę analizując wyniki finansowe?
Źródło: Małgorzata Matusewicz, Rzeczpospolita

Nowy obowiązek dużych podatników
Od 2021 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na wybranych podatników obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Źródło: Karolina Nyk, Rzeczpospolita

Polski fiskus nie dostanie podatku
Źródło dochodu z tytułu odsetek znajduje się tam, gdzie, jest miejsce rezydencji dłużnika.
Źródło: Aleksandra Tarka, Krzysztof Niemiec, Rzeczpospolita

Konsorcjum nie udzieli ulgi na PFRON
Jeśli usługa jest świadczona przez pracowników rożnych podmiotów należących do konsorcjum, wśród których tylko jeden spełnia warunki udzielania obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), to jego klient nie ma prawa do ulgi.
Źródło: Michalina Topolewska, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?