Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 18 lutego 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Wsparcie firm pod kontrolą
Wielu przedsiębiorców skorzystało z dopłat do wynagrodzeń pracowników i subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jednak poczucie ulgi będzie w pełni uprawnione dopiero po pozytywnym przejściu kontroli w tym zakresie. Warto się do niej dobrze przygotować.
Źródło: Michał Hady, Maria Rudzińska, Rzeczpospolita

Część preferencji można wykorzystać w 2021 r.
Stan epidemii wciąż trwa, a wraz z nim wprowadzone tarczą antykryzysową udogodnienia podatkowe.
Źródło: Piotr Andrzejak, Robert Boneczko, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć subwencję z PFR
Z uwagi na brak przepisów podatkowych odnoszących się konkretnie do wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju, interpretacyjne rozstrzygnięcia dyrektora KIS oparte są w głównej mierze na komunikatach Ministerstwa Finansów.
Źródło: Piotr Andrzejak, Robert Boneczko, Rzeczpospolita

Nie całą pomoc trzeba zwrócić
Prawie 61 mld zł z tarczy finansowej PFR 1.0 popłynęło do 340 tys. potrzebujących firm. Część z tych pieniędzy trzeba będzie oddać.
Źródło: Agata Szeliga, Maria Rudzińska, Rzeczpospolita

Wsparcie tylko dla wybranych branż
Miesiąc temu rozpoczęła się dystrybucja środków w ramach tzw. tarczy branżowej. Które firmy mogą liczyć na wsparcie, jakie formy dofinansowań im przysługują i jakich terminów nie można przegapić?
Źródło: Magdalena Krupska-Kacprzyk, Maria Rudzińska, Rzeczpospolita

Pracodawca odliczy koszty epidemii
Wydatki na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy mogą pomniejszyć firmowy przychód.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany...
Rok 2021 przyniósł wiele nowelizacji przepisów, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Źródło: Marcin Zarzycki, Rzeczpospolita

CIT w modelu estońskim – rewolucja czy nieudany projekt
Firmy mogą wybrać nową metodę opodatkowania dochodu – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
Źródło: Grzegorz Niebudek, Rzeczpospolita

Ceny transferowe – nowe wyzwania przed podatnikami
Zmiany na 2021 r. to przede wszystkim uproszczenia obowiązków wprowadzone ze względu na pandemię Covid-19.
Źródło: Anna Kubicz, Rzeczpospolita

Co jeszcze się zmieniło
Nowelizacja to także m.in. prawo do ryczałtu dla większej grupy podatników, limit ulgi abolicyjnej czy rozszerzenie prawa do obniżonej stawki CIT.
Źródło: Kajetan Kubicz, Rzeczpospolita

Inwestycje podatkowo premiowane
Specjalny fundusz jest alternatywą dla rozliczenia w modelu estońskim.
Źródło: Grzegorz Niebudek, Rzeczpospolita

Nowe ryzyka dla spółki jawnej
Znowelizowane przepisy przewidują, że również spółka jawna może zostać objęta CIT.
Źródło: Daniel Więckowski, Rzeczpospolita

Spółki komandytowe stały się podatnikami CIT
Dochody z działalności w formie spółki komandytowej są opodatkowane na poziomie spółki, a nie wspólników.
Źródło: Daniel Więckowski, Rzeczpospolita

Spółki nieruchomościowe mają nowe obowiązki
Spółkom posiadającym grunty i budynki o wartości ponad 10 mln zł powierzono nowe zadania z zakresu sprawozdawczości.
Źródło: Daniel Więckowski, Rzeczpospolita

Strategia podatkowa, czyli kolejny obowiązek dla największych firm
Duże przedsiębiorstwa i PGK muszą publikować informacje o działaniach wpływających na zobowiązania podatkowe.
Źródło: Grzegorz Niebudek, Rzeczpospolita

Chwilówki wyłudzone przez internet bez odliczenia
Firma, która pożycza pieniądze przez internet bez osobistej weryfikacji danych przedstawionych przez klienta nie zaliczy wyłudzonych w ten sposób pieniędzy do kosztów uzyskania przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

MF: nie ma podatku od szkoleń finansowanych przez samorząd
Położne i pielęgniarki, którym izby okręgowe organizują kursy zawodowe, nie zapłacą z tego tytułu PIT – wyjaśnił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w interpretacji ogólnej.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Nie każdy opiekun krewnego ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej
Opieka prawna nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym dalszym krewnym nie daje prawa do skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Patrycja Dudek, Gazeta Prawna

Pomoc indywidualna w kwocie brutto
Pomoc indywidualna jest adresowana do osób fizycznych, które nie są podatnikami Vat. Dlatego ponoszone na nią wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFroN) są finansowane w kwotach brutto.
Źródło: Michalina Topolewska, Gazeta Prawna

28 lutego upływa przedsiębiorcom termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych
Chodzi o tych płatników, którzy chcą być zwolnieni ze składek na podstawie covidowego rozporządzenia Rady Ministrów. Jeśli tego nie zrobią, to stracą prawo do ulgi za grudzień i styczeń.
Źródło: Anna Kwiatkowska, Gazeta Prawna

Czas podsumować informacje z raportów ZUS za 2020 rok
Do 1 marca płatnicy muszą przekazać pracownikom i zleceniobiorcom informacje o wysokości opłaconych za nich składek i wypłaconych im świadczeniach w poprzednim roku. Powinny one obejmować dane w podziale na miesiące.
Źródło: Joanna Kalinowska, Rzeczpospolita

Aktualizacja adresów w ZUS – dlaczego to ważne
Jeśli wskazany przez płatnika adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały płatnika jako adresata.
Źródło: Rzeczpospolita

ZUS odpuszcza długi. Ale nie wszystkim
W 2020 r. liczba wniosków o umorzenie należności z tytułu składek wzrosła o 46 proc. w stosunku do 2019 r. Spadła jednak liczba pozytywnych decyzji wydawanych w tym zakresie
Źródło: Paulina Szewioła, Gazeta Prawna

ZUS nie może (jeszcze) potrącić długów składkowych ze świadczeń
Na razie nie pozwalają na to przepisy, które wymagają przeprowadzenia egzekucji zadłużenia. Po wejściu w życie konsultowanych obecnie nowych przepisów będzie to jednak dopuszczalne.
Źródło: Marcin Nagórek, Gazeta Prawna

ZUS może zmienić kontrolera w każdej chwili
ZUS przeprowadza w naszej firmie kontrolę. W jej trakcie zmienił się jeden z kontrolerów. Czy ma to wpływ na długość całego postępowania? Czy można złożyć sprzeciw?
Źródło: Marcin Nagórek, Gazeta Prawna

Poradnia ubezpieczeniowa
Czy przedsiębiorca, który dotychczas nie występował o świadczenie postojowe, może to zrobić obecnie? Na jakich zasadach przysługuje obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jak zleceniobiorca zwolniony ze składek może uzyskać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego? Dlaczego urlop bezpłatny tuż przed zakończeniem stosunku pracy uniemożliwi pobranie zasiłku chorobowego?
Źródło: Anna Kwiatkowska, Gazeta Prawna

Lekarze za brak rozliczenia muszą zapłacić odsetki
Jeśli medyk wystawił szpitalowi fakturę dotyczącą dodatku covidowego, a podatek od niego zapłacił z dużym opóźnieniem, musi uiścić odsetki od zaległości.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Chory członek zarządu spółki też odpowie
ZUS wydał decyzję, w której stwierdził, że jestem odpowiedzialny za długi składkowe spółki jako były członek zarządu. Chodzi jednak przede wszystkim o okres, w którym przebywałem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i w żaden sposób nie uczestniczyłem w zarządzaniu spółką. Czy na tej podstawie mogę kwestionować decyzję ZUS?
Źródło: Marcin Nagórek, Gazeta Prawna

Są głosy sprzeciwu wobec zmian w podpisywaniu sprawozdań
Członkowie zarządu, którzy nie będą podpisywać rocznego raportu, złożą wyznaczonej do tego osobie oświadczenie, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. Nie będą miały jednak pewności, której wersji dokumentu będzie dotyczyła ich deklaracja.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?