Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 20 kwietnia 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Przemytnik nie uniknie VAT ani akcyzy
Wygaśnięcie długu celnego w związku z zatrzymaniem towaru przemyconego na teren Unii Europejskiej nie oznacza, że wygasa również obowiązek zapłaty akcyzy i VAT od importu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości EU.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji
Przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować, musi być czynnym podatnikiem VAT – przy- pomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Kiedy kaucja nie podlega VAT
Kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, w sytuacji, kiedy podlega zwrotowi klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze zakupionego towaru, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i zasadniczo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Źródło: Kamila Gancarz, Rzeczpospolita

Zwolnienie z VAT dostawy działek niezabudowanych
Jeżeli działka jest tylko w części przeznaczona pod zabudowę, ale brak jest linii rozgraniczających, to całą działkę uznajemy za teren budowalny.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Sprzedaż wielu działek, choćby sąsiadom, to biznes
Podział gruntu i zbycie siedmiu działek w ciągu dwóch lat, a w sumie 50, jeśli wziąć pod uwagę lata wcześniejsze, to przejawy działalności gospodarczej, a nie zarządu majątkiem osobistym – orzekł NSA.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Bez zwrotu podatku nie ma rozporządzania państwowym mieniem
Kolejny sąd orzekł, że uszczuplenie podatkowe nie jest równoznaczne z doprowadzeniem Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna

Będzie więcej czasu na przesyłanie ewidencji
Większość przedsiębiorców prześle fiskusowi księgi w formie elektronicznej od 2025 r. Ministerstwo Finansów przesuwa obowiązek o dwa lata.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Każdą sytuację trzeba badać indywidualnie
Wydatki na reprezentację, co do zasady, obejmują te, których wyłącznym i dominującym celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika w oczach jej kontrahentów, tj. obecnych i przyszłych, potencjalnych klientów.
Źródło: Konrad Piłat, Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Błąd w księgach może pozbawić ulgi w PIT
Kto wskutek błędu w księdze wieczystej nie figuruje w niej jako właściciel nieruchomości, ten nie ma prawa do ulgi mieszkaniowej. Może to naprawić dopiero wyrok sądu rejonowego prostujący zapisy w księdze – potwierdza orzeczenie NSA.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Po osiemnastce dziecko samo składa już własny PIT
Dochody małoletnich pociech zasadniczo rodzice rozliczają we własnym zeznaniu rocznym. W niektórych przypadkach muszą wypełnić za pociechę osobny formularz.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Ulga termomodernizacyjna – warunki skorzystania i co z nich wynika
Ulga termomodernizacyjna to preferencja podatkowa, z której podatnicy mogą korzystać od 2019 roku. Bezpośrednim celem jej wprowadzenia było wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Źródło: Natalia Ołówko, Rzeczpospolita

Ponowny wybór podatku od najmu
Jeśli dla wynajmującego skala okaże się lepsza niż ryczałt, będzie mógł po zakończeniu roku zmienić formę rozliczeń.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Ważne jest miejsce świadczenia pracy
Obywatel Białorusi pracujący zdalnie na terytorium tego państwa, ale na rzecz polskiej firmy, nie podlega ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju.
Źródło: Paulina Szewioła, Gazeta Prawna

Jak zaksięgować dopłatę paliwową obciążającą usługobiorcę
Dopłata paliwowa stanowi dodatkowy koszt ponoszony przez odbiorców usług transportowych, kurierskich czy spedycyjnych. Dostawcy tego typu usług często przerzucają na swoich klientów ponoszone przez siebie wydatki na zakup paliwa. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio rozliczyć.
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym
Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.
Źródło: Magdalena Samborek, Rzeczpospolita

Jak zapisać w księgach opłatę za reklamę piwa
Puby, restauracje, agencje reklamowe, sklepy czy inne podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą z tego tytułu opłatę, którą należy odpowiednio zaksięgować.
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Zbycie środka trwałego sfinansowanego kredytem
Wiele firm zmagając się z wyzwaniami jakie stawia im aktualna rzeczywistość biznesowa, rozporządza aktywami, sfinansowanymi za pośrednictwem instrumentów finansowych, w celu poprawy tzw. płynności finansowej. Decydując się na zbycie środka trwałego finansowanego kredytem, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę w celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.
Źródło: Piotr Aleksiejuk, Marek Pszczółkowski, Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?