Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 20 listopada 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Sprzedaż wysyłkowa bez kasy fiskalnej
Zagraniczni podatnicy, którzy sprzedają polskim konsumentom towary przez Internet i ze względu na przekroczenie limitu transakcji zarejestrowali się tutaj dla celów VAT, zdaniem organów nie muszą stosować kas rejestrujących.
Źródło: Natalia Błażejewska, Magdalena Szczepańska, Rzeczpospolita

Poświadczenie A1 z odwrotnym obciążeniem
Jeżeli polski podwykonawca świadczy usługę budowlaną dla firmy szwedzkiej na nieruchomości położonej w Szwecji, to wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem. Dotyczy to również usługi towarzyszącej wykonanej przez krajowego przedsiębiorcę.
Źródło: Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski, Rzeczpospolita

Kiedy zakład energochłonny nie zapłaci podatku akcyzowego
Zastosowanie zwolnienia podatkowego jest możliwe w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Spółka posiadała wprawdzie status zakładu energochłonnego, ale nie spełniła drugiego z warunków, gdyż nie wdrożyła systemu prowadzącego do podwyższenia efektywności energetycznej – orzekł NSA (I GSK 1155/15). Sprawę opisała Kinga Piotrowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzieliła Renata Łapińska, doradca podatkowy, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Piotrowska, Rzeczpospolita

Kiedy niższy VAT na ciastka
Uzależnienie stosowania obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich jedynie od kryterium ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia jest zgodne z prawem wspólnotowym - orzekł TSUE (C-499/16).
Źródło: Marek Sporny, Rzeczpospolita

Błędna identyfikacja transakcji w łańcuchu dostaw to kłopot dla podatnika
Jeżeli unijny kontrahent nieprawidłowo rozpoznał przeprowadzoną transakcję i wykazał na fakturze kwotę VAT jak dla krajowej dostawy, to polski przedsiębiorca nie może odliczyć podatku naliczonego z tego dokumentu.
Źródło: Dominika Tracz, Rzeczpospolita

Będzie uchwała w sprawie odliczania podatku przez gminy
Poszerzony skład NSA odpowie, czy samorządy, które chcą odzyskać podatek od inwestycji przekazanych zakładom budżetowym, muszą scentralizować wszystkie swoje rozliczenia za 5 lat wstecz. Postanowił o tym zwykły skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1237/17).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Wykup nieruchomości z leasingu daje prawo do odliczenia
Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wykup budynków i budowli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, jeżeli obiekty te będą przez nią wykorzystywane do działalności opodatkowanej wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS (0111-KDIB3-1.4012.441.2017.2.AB).
Źródło: Agnieszka Grudzień, Rzeczpospolita

Sprzedaż budynku po dwóch latach używania też jest bez VAT
Kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, ten powinien sprzedać go bez podatku od towarów i usług – orzekł TSUE w sprawie polskich przepisów dotyczących zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości (sygn. akt C-308/16).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Zmiany w akcyzie niezgodne z prawem UE?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega, że niektóre przepisy projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym mogą zostać zakwestionowane przez Komisję Europejską. Wcześniej podobne zastrzeżenia zgłosiła m.in. Konfederacja Lewiatan.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Senat zgodził się na ułatwienia i ograniczenia dla firm
Przedsiębiorcy więcej odliczą w ramach ulgi na badania i rozwój oraz dowiedzą się o zaległościach podatkowych swoich kontrahentów. W 2018 r. zacznie też obowiązywać pakiet tytoniowy. Senat przyjął w zeszłym tygodniu trzy ustawy podatkowe. Teraz czekają tylko na podpis prezydenta.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Szpital nie rozliczy kary za błędy
Przegrany proces z pacjentem za źle wykonany zabieg nie może być dla placówki kosztem podatkowym – orzeł WSA w Olsztynie (I SA/Ol 524/17).
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Piłat, Rzeczpospolita

Czy kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest kosztem
Spółka rozliczy karę umowną w swoim rachunku podatkowym, ponieważ jest to wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu jakim jest prowadzona działalność gospodarcza - orzekł NSA (II FSK 2054/15). Sprawę opisała Klaudia Kaim, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Mateusz Piech, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Klaudia Kaim, Mateusz Piech, Rzeczpospolita

Fiskus zgadza się na korzystne rozliczenie działalności strefowej
Firma prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie zapłaci podatku od dochodu ze sprzedaży urządzeń na rzecz kontrahenta.
Źródło: Monika Pogroszewska, Izabela Andrzejewska, Rzeczpospolita

Brak wpisu w ewidencji wyłącza wydatek z kosztów
Warunkiem zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych jest uprzednie wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych.
Źródło: Regina Drabik, Rzeczpospolita

Jak płacić uproszczone zaliczki
Podatnicy PIT i CIT muszą w ciągu roku podatkowego odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Po spełnieniu pewnych warunków można rozliczać je w jednakowej wysokości przez cały rok.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Rzeczpospolita

Najem: jak najlepiej rozliczać się z fiskusem
Osoba, która zarabia na wynajmie mieszkania, musi policzyć jaki podatek jest dla niej najkorzystniejszy. Nie zawsze opłaca się prosty ryczałt.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Kiedy właściciel mieszkania płaci PIT jak przedsiębiorca
Jeśli fiskus uzna, że wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, nie może rozliczać się w formie ryczałtu.
Źródło: Rzeczpospolita

Jak zakwalifikować wynagrodzenie prokurenta
Spółka, która wypłaca należności za wykonywanie czynności pełnomocnika, nie pobiera z tego tytułu miesięcznych zaliczek na PIT. Powinna natomiast sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Kolejny błąd w nowelizacji PIT. Znowu winni posłowie?
Pracownicy, którzy dostaną od firmy akcje lub udziały polskich spółek, mogą zapłacić podatek dwa razy. Ci, którzy otrzymają zagraniczne papiery wartościowe – tylko raz. Taki będzie efekt zmian w PIT, które czekają już tylko na podpis prezydenta. Eksperci przyznają, że może to być kolejny błąd ustawodawcy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP wskazuje, że ostateczne brzmienie przepisów zostało ustalone w wyniku poprawki poselskiej.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Odwołanie może być wysłane faksem
Podatnik, który składa pismo za pomocą urządzenia, o którym nie ma mowy w przepisach, wcale nie uchybia terminowi na jego wniesienie – wynika z wyroku NSA (sygn. akt II FSK 2811/15).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Wstęp-Ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 6 – ostatnia)
Ostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje przede wszystkim regulacje uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe. Wprowadzają one zasady, na jakich następuje zmiana dotychczasowej struktury organów podatkowych (skarbowych) i powstanie organów KAS, a także przejęcie prowadzonych postępowań przez nowe organy. Uwzględnia także zasady przejścia pracowników i funkcjonariuszy do tworzonych organów, w tym naczelników urzędów celno-skarbowych.
Źródło: Krzysztof Biernacki, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy elektronicznie, a kiedy na papierze
Niektóre rodzaje dokumentów powinny być zawsze przechowywane w formie papierowej, jeśli w takiej postaci zostały wydane. Jeśli podatnik postąpi inaczej, to musi liczyć się z zakwestionowaniem jego postępowania przez fiskusa.
Źródło: Emilia Wolnowska, Rzeczpospolita

Miejsca postojowe też można amortyzować
Jeżeli firma kupuje lokal mieszkalny, a oprócz tego udział w podziemnej hali garażowej, który jest objęty odrębną księgą wieczystą, to miejsce postojowe może uznać za środek trwały odrębny od nabytego mieszkania.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy