Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 21 maja 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Należyta staranność w VAT. Czy będą nowe objaśnienia?
W kwietniu Ministerstwo Finansów przedstawiło wytyczne, kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT. W pierwszej kolejności zdecydowało się skierować je do aparatu skarbowego, a nie do przedsiębiorców. O znaczeniu tego dokumentu dyskutowali uczestnicy redakcyjnej debaty.
Źródło: Ilona Weiss, Wojciech Śliż, Tomasz Michalik, Michał Kanownik, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Hotelarze zapłacą VAT, a nadal nikt go nie odliczy
Bony i vouchery do wykorzystania na nocleg w hotelu mogą już niedługo zniknąć z rynku – alarmują przedsiębiorcy. Przyszłość branży pozostaje w rękach Trybunału Sprawiedliwości UE.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Do opłat za informacje o osobach trzeba doliczyć VAT
Wynagrodzenie za przekazanie informacji klientowi jest opodatkowane. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0114-KDIP4.4012. 216.2018.1.MP.
Źródło:  Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Split payment a wierzytelności
Mechanizm podzielonej płatności może wywołać pewne problemy dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu, jak i samych faktorów.
Źródło:  Magdalena Barczak, Rzeczpospolita

Błędna stawka na fakturze to kłopot dla nabywcy
Nawet gdy na dokumencie sprzedaży usługodawca nieprawidłowo wpisał stawkę 23 proc. VAT zamiast zerowej, kupujący ma pełne prawo do odliczenia wykazanego podatku.
Źródło: Michał Samborski, Rzeczpospolita

Jak amortyzować rower wodny i żaglówkę
Odpisy od środków trwałych, które są udostępniane turystom jedynie w lipcu i sierpniu, przedsiębiorca może rozliczać w kosztach tylko w okresie ich wykorzystywania, a więc w czasie wakacji.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg, cz. 1.)
Komentarze do ustawy.
Źródło: Dziennk Gazeta Prawna

Sprzedaż praw majątkowych to dla firmy zysk kapitałowy
Podatnik CIT, który sprzedał prawa do utworu opracowanego w ramach działalności gospodarczej, osiąga przychód z zysków kapitałowych – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji z 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Im większe bezrobocie, tym wyższa ulga w CIT
Po wprowadzeniu jednej strefy ekonomicznej kluczowa będzie lokalizacja zakładu. Jeśli mała firma produkcyjna zainwestuje we Wrocławiu 10 mln zł, dostanie 4 mln zł zwolnienia z podatku. Jeśli wybierze Białystok, ulga wyniesie 6,5 mln zł.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Zwrot wydatków na adaptację lokali jest kosztem
Właściciel centrum handlowego, który zwraca najemcy koszty adaptacji lokalu, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów – orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 16 maja 2018 r., sygn. III SA/Wa 2140/17.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Czy warto utworzyć podatkową grupę kapitałową
Odsetki od pożyczek między spółkami z grupy nie są objęte limitem wynoszącym 3 mln zł + 30 proc. EBITDA. Dlatego zawiązanie PGK może być korzystne w zakresie rozliczania kosztów finansowania zewnętrznego.
Źródło: Adam Ossowski, Rzeczpospolita

Kiedy agent jest zakładem
Po 1 lipca br. będzie się domniemywać, że pomiędzy pośrednikiem i jego głównym kontrahentem istnieje stosunek zależności, jeżeli mniej niż 10 proc. jego sprzedaży będzie realizowane na rzecz innych firm.
Źródło: Łukasz Szczygieł, Dominika Tyczka, Rzeczpospolita

Które koszty dają prawo do ulgi B+R
Do końca 2017 r. podatnicy mogli zaliczać wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi podatkowej B+R niezależnie od tego, od jakiego podmiotu przedmiotowe usługi zostały nabyte. Ważne, że koszty te były ponoszone na działalność badawczo-rozwojową. Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 20 lutego 2018 r., sygn. III SA/Wa 1182/17. Sprawę opisał Piotr Szewczyk, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzieliła Anna Wrześniewska, starszy menedżer w Zespole Business Tax Deloitte.
Źródło: Piotr Szewczyk, Anna Wrześniewska, Rzeczpospolita

Ogólnodostępność infrastruktury portowej decyduje o zwolnieniu
Przesłanka ogólnodostępności infrastruktury portowej jest spełniona także w przypadku wydzierżawienia jej innemu podmiotowi. Faktyczne ograniczenia mogą wynikać jedynie z natury obiektów i ich swoistej roli. Tak orzekł NSA w wyroku z 7 marca 2018 r., sygn. II FSK 531/16. Sprawę opisała Justyna Gołębiowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Adam Kałążny, starszy menedżer w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte.
Źródło: Justyna Gołębiowska, Adam Kałążny, Rzeczpospolita

Urząd może rozłożyć na raty spłatę zaległości wobec fiskusa
Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do organu o zgodę na rozłożenie w czasie zapłaty swojego zadłużenia podatkowego. Musi mieć jednak ważny powód i odpowiednio uzasadnić swoją prośbę.
Źródło: Regina Drabik, Rzeczpospolita

Do kiedy interpretacja chroni podatnika
Jeśli adresat interpretacji indywidualnej zastosował się do niej i zaskarżył późniejszą decyzję o jej wygaśnięciu, to do czasu doręczenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, pełni ona dla niego funkcję gwarancyjną.
Źródło: Krzysztof Wiśniewski, Joanna Majcherczak, Rzeczpospolita

Jak ustalić kwotę zaliczek na PIT
Od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zaliczki wpłaca się poczynając od miesiąca, w którym uzyskane kwoty przekroczyły 3091 zł.
Źródło: Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

Syn nie uwzględni w kosztach amortyzacji lokalu otrzymanego od ojca
Istnieje znaczne ryzyko, że skarbówka przyjmie, iż przedsiębiorca nie ma od 1 stycznia br. prawa rozliczać w rachunku podatkowym odpisów od wartości ulepszeń środków trwałych, które dostał kiedyś w darowiźnie.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Nie wszystkie lokale można amortyzować
Wynajmujący nie mogą już zaliczać do kosztów podatkowych wartości mieszkania, które otrzymali w darowiźnie od najbliższej rodziny. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, nr 0115-KDIT3. 4011.145.2018.1.DB.
Źródło: Rzeczpospolita

Dom na ROD bez ulgi mieszkaniowej
Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupił murowany dom położony na terenie rodzinnych ogrodów działkowych musi zapłacić 19-proc. podatek – orzekł NSA w wyroku z 18 maja 2018 r., sygn. II FSK 1128/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Zbycie uprawnień wspólnika to nie działalność gospodarcza
Przychód ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej należy rozliczyć poza firmą – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.105.2018.1.DS.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Szerokie ubezpieczenie z zaliczką na PIT
Pracodawca, który wysyła pracownika w zagraniczną podróż służbową, nie musi potrącać zaliczki na podatek od części składki ubezpieczeniowej obejmującej ochronę, za którą sam musiałby zapłacić – orzekł NSA w wyroku z 18 maja 2018 r., sygn. II FSK 1262/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Ubezpieczenie bagażu od pracodawcy z PIT
Pracownik, któremu firma wykupi ponadstandardową polisę na czas oddelegowania do pracy za granicą, ma przychód z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z orzeczenia NSA z 18 maja 2018r., sygn. II FSK 1262/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Adam Bartosiewicz, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?