Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 23 października 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Bruksela dała zielone światło dla odwrotnego obciążenia
Nie sprzedawca, lecz nabywca twardych dysków rozliczy podatek od towarów i usług. Takie zasady obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r. do końca 2020 r. Pozytywna decyzja Rady UE jest już oficjalna i można ją znaleźć na 21. stronie Dziennika Urzędowego UE z 14 października 2017 r.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Zaległości VAT trudne do odzyskania od oszustów
Egzekucja zobowiązań podatkowych ma być bardziej zelektronizowana. Czy to wystarczy w starciu ze zorganizowanymi grupami przestępczymi?
Źródło: Anna Cieślak-Wróblewska, Dorota Pokrop, Rzeczpospolita

O terminie rozliczenia VAT może zdecydować wola kontrahentów
Strony umowy mogą rozpoznać obowiązek podatkowy dla realizowanych dostaw towarów z upływem ustalonych przez nich okresów rozliczeniowych, a nie na zasadach ogólnych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 26 lipca 2017 r. (I SA/Po 930/16). Sprawę opisał Cezary Klepacki, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzieliła Dagmara Sztenc, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Cezary Klepacki, Dagmara Sztenc, Rzeczpospolita

Zero proc. VAT na cement i pustaki dla ofiar nawałnic
Do 30 listopada do darowizn materiałów budowlanych dla podmiotów poszkodowanych w wyniku silnych wiatrów i deszczy, które miały miejsce w sierpniu br., można stosować zerową stawkę podatku od towarów i usług.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Usługi w zakresie edukacji bez kasy fiskalnej
W przypadku prowadzenia niepublicznej placówki oświatowej i świadczenia usług w tym zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej, nawet pomimo równoczesnego wykonywania usług medycznych.
Źródło: Paweł Sancewicz, Rzeczpospolita

Ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Piąta, przedostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje nieuwzględnione w części czwartej przepisy ustawy o podatku akcyzowym.
Źródło: Krzysztof Biernacki, Dziennik Gazeta Prawna

Handlujący z wykreślonymi z rejestru odzyskają podatek
Fiskus nie może odmawiać przedsiębiorcom prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że ich kontrahenci stracili status podatnika . Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrok z 19 października 2017 r. o sygnaturze  C-101/16.
Źródło: Mariusz Szulc, Tomasz Michalik, Roman Namyłowski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus chce dostawać JPK_VAT na bieżąco, a nie co miesiąc
Ministerstwo Finansów planuje skrócenie okresów elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym – zapowiedział wiceminister Paweł Gruza podczas XVIII ogólnopolskiej konferencji podatkowej, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów ELSA.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Obrona kraju niekorzystna podatkowo
Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług . Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 października 2017r. o sygnaturze
III SA/Wa 3280/16.
Źródło: Karina Piątek, Dziennik Gazeta Prawna

Jak wykazać restrukturyzację w sekcji E formularza CIT-TP
Połączenia, podział i przejęcia podmiotów oraz zmiana ich profilu funkcjonalnego coraz częściej są objęte badaniem w ramach kontroli cen transferowych. Ważne jest zatem, aby poprawnie wykazać te zdarzenia w formularzu CIT-TP oraz w sporządzanej dokumentacji.
Źródło: Karolina Stupak, Ewa Dziedzic, Rzeczpospolita

Podział majątku likwidowanej spółki bez skutków w CIT
Wydanie majątku udziałowcom spółki w ramach jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu, gdyż następuje już po zaspokojeniu zobowiązań. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 sierpnia 2017 r.  o sygnaturze III SA/Wa 2976/16. Sprawę opisała Kinga Piotrowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Mateusz Kołosowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Piotrowska, Mateusz Kołosowski, Rzeczpospolita

Reguły kolizyjne pomogą rozwiązać konflikt rezydencji
Podatnik powinien opodatkować swój dochód w tym państwie, z którym wykazuje szczególne powiązania.
Źródło: Kamil Stefaniak, Rzeczpospolita

Spółka sama zdecyduje, kiedy rozliczy wydatki na rozwój
Podatnicy mogą według własnego uznania wybrać jeden z trzech sposobów rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2017 r.
o sygnaturze 0111-KDIB-3.4010.259.2017.1.MST.
Źródło: Agnieszka Blank, Rzeczpospolita

Wynagrodzenie też trzeba pokazać
Restrukturyzacja może wiązać się z koniecznością wypłacenia podmiotom podlegającym restrukturyzacji odszkodowania (nazywanego również rekompensatą lub opłatą restrukturyzacyjną) z tytułu przeniesienia funkcji, aktywów, ryzyk lub praw.
Źródło: Ewa Dziedzic, Rzeczpospolita

Po przedawnieniu nie ma odliczenia. Zbycie długu nie pomoże
Przedawnione wierzytelności nie mogą być kosztem. Także wtedy, gdy zostaną sprzedane. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 października 2017 r. o sygnaturze II FSK 1196/15.
Źródło: Patrycja Dudek, Rzeczpospolita

Polska, czyli jedna wielka strefa specjalna
Wsparcie państwa będą mogły otrzymać firmy z całego kraju, a nie tylko te ulokowane w wyznaczonych SSE. Z tego powodu budżet nie dostanie 1,7 mld zł CIT rocznie.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Ulgi inwestycyjne nie tylko w specjalnych strefach
Jest już gotowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ulgi podatkowe będą dostępne na terenie całego kraju.
Źródło: Adam Woźniak, Rzeczpospolita

Ekspertyza nie musi być kupiona od jednostki naukowej
Podatnicy nabywający usługi doradcze, analizy i opinie od niezależnych ekspertów mogą rozliczyć poniesione wydatki w uldze B+R. Tak orzekł WSA w Gliwicach
w wyroku z 3 października 2017r., o sygnaturze I SA/Gl 512/17.
Źródło: Bartosz Mroczkowski, Rzeczpospolita

Liczą się zadania, które są faktycznie wykonywane
W ramach ulgi B+R można odliczyć również część kosztów wynagrodzenia pracowników delegowanych czasowo z innych działów do realizacji zadań badawczo-rozwojowych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
w interpretacji z 17 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010. 207.2017.3.MST.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Raportowanie według krajów nie tylko dla największych podmiotów
Z końcem 2017 r. Szef KAS powinien otrzymać pierwsze raporty Country–by–Country. Już do 31 października wiele polskich jednostek wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych musi go jednak powiadomić o tym, że złoży raport.
Źródło: Monika Palmowska, Mateusz Barandziak, Rzeczpospolita

Konsekwencje finansowe, a nawet wytypowanie do kontroli
Na jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków związanych z raportowaniem CbC w Polsce, czekają sankcje.
Źródło: Monika Palmowska, Mateusz Barandziak, Rzeczpospolita

Kontrolowany ma także prawa
Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich udział w kontroli podatkowej nie musi ograniczać się do pilnego wykonywania poleceń organu podatkowego i biernego oczekiwania na werdykt.
Źródło: Kamil Mysłek, Rzeczpospolita

Podatnicy boją się pytać fiskusa o zdanie
W tym roku urzędnicy wydali o ponad jedną czwartą interpretacji mniej niż rok wcześniej. Według resortu finansów może to być efekt opublikowanych przez resort ostrzeżeń.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Od zwróconych składek ZUS jest PIT
Zwrot nadpłaconych składek jest przychodem pracowników w części przez nich finansowanej, niezależnie od tego, czy spółka faktycznie przekaże te pieniądze zatrudnionym. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 października 2017 r.,o sygnaturze II FSK 2610/15.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Sądy stają po stronie pracowników budowlanych
Nie ma PIT, gdy pracodawca zapewnia oddelegowanemu nocleg – wynika z najnowszych wyroków w Warszawie. Fiskus zapowiada, że nie złoży broni i zaskarży te orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Źródło: Karina Piątek, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy