Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 24 września 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Przerwa w dostawie nie ma znaczenia
Transport towarów do danego państwa za pośrednictwem zwykłego magazynu położonego w innym kraju, to jedna nieprzerwana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – orzekł NSA w wyroku z 21 września 2018 r., sygn. I FSK 1500/16.
Źródło:  Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Czy podatnik świadczący usługi geodezyjne może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego
Geodeta zatrudniony dotychczas na umowę o pracę zamierza otworzyć firmę i świadczyć usługi geodezyjne w ramach działalności gospodarczej. Czy otwierając firmę, musi zarejestrować się jako podatnik VAT.
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Jaki VAT na oprawki do okularów
Oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, a nie wyrób medyczny. Do ich dostawy ma zatem zastosowanie podstawowa stawka podatku. Tak twierdzi fiskus, ale NSA ma inne zdanie.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Sprzedaż makulatury z odwrotnym obciążeniem
Przychody z odpłatnego zbycia odpadów - surowców wtórnych z papieru i tektury przedsiębiorca powinien ująć w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Wyłudzenie towaru i brak zapłaty nie zwalniają z obowiązku rozliczenia VAT
Polski przedsiębiorca, który przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe, powinien dochować należytej staranności w celu upewnienia się, że wykonywana przez niego czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym. Takie jest sedno wyroku WSA w Warszawie z 29 czerwca 2018r., sygn. VIII SA/Wa 351/18.
Źródło: Lidia Adamek-Baczyńska, Natalia Błażejewska, Rzeczpospolita

Media i najem trzeba rozliczać odrębnie
Dostawy wody i gazu, których zużycie jest ustalane na podstawie liczników, powierzchni mieszkania lub liczby mieszkańców, są usługami odrębnymi od najmu. Muszą więc być opodatkowane według właściwej stawki VAT – orzekł WSA w Warszawie w wyrokach z 13 września 2018 r., sygn. III SA/Wa 3714/17 oraz III SA/Wa 3715/17.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Nie składam JKP_VAT
Zdzisław Modzelewski: Argumentów za tym, że obowiązek przesyłania plików jest sprzeczny z prawem, jest wiele. Najważniejsze to: niezgodność z konstytucją, z unijną dyrektywą i z ustawą o VAT.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Zdzisław Modzelewski, Dziennik Gazeta Prawna

Jak rozliczyć dotację z powiatowego urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć otrzymaną z powiatowego urzędu pracy dotację oraz sfinansowane nią zakupy na gruncie VAT i PIT?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Jak zaksięgować wyprawkę dla ucznia
W naszej jednostce funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracownikom, którzy złożyli wnioski, finansujemy z jego środków wyprawki dla dzieci. Mogą oni otrzymać maksymalnie 400 zł przelewem na konto za dokonane wydatki. Są to pierwsze świadczenia, jakie otrzymają pracownicy w tym roku. Jak te wypłaty ująć w księgach?
Źródło:  Magdalena Sobczak, Dziennik Gazeta Prawna

Wyprawka bez podatku
Firma obdarowująca pracownika, któremu urodziło się dziecko, nie musi naliczać mu przychodu. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.388.2018.3.MS.
Źródło: Rzeczpospolita

Fiskus nie zachęci do ocieplania domu
Kancelaria premiera obawia się, że ulga podatkowa nie przekona właścicieli do inwestowania w swoje nieruchomości. Dlatego proponuje m.in., aby koszty audytu energetycznego były zwracane.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Wina organu za błędny PIT zdejmie odpowiedzialność z podatnika
Jeżeli urząd skarbowy sporządzi zeznanie z błędami, to sam je poprawi, a podatnik uniknie odsetek za zwłokę. Na ulgowe traktowanie będą mogły liczyć także osoby, których zeznania zostaną zaakceptowane automatycznie, a wynikająca z nich dopłata nie zostanie uregulowana w terminie.
Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu twórcy zatrudnionego przez biuro projektowe
Biuro projektowe Aranż sp. z o.o. zatrudnia na podstawie umowy o pracę architektów wnętrz. Do ich obowiązków należą wykonywanie aranżacji wnętrz w postaci projektów oraz spotkania z klientami, wizyty w sklepach meblarskich, kontakt z dostawcami. Zdarza się, że projekty wykonywane są w dłuższym czasie (do kilkunastu tygodni). Czy spółka może rozliczać wynagrodzenia architektów wnętrz z zastosowaniem 50-proc. kosztów uzyskania przychodów?
Źródło: Paula Koczara, Dziennik Gazeta Prawna

Czy nauczyciel akademicki jest twórcą
Ustawodawca wprost potwierdził, że nauczyciele dydaktyczni uczelni wyższych należą do kręgu beneficjentów preferencji podatkowej i mogą stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów w zakresie, w jakim ich praca ma charakter twórczy.
Źródło: Marcin Kołkowicz, Rzeczpospolita

Czy pracownik powinien zapłacić PIT od narzuconego mu pakietu ubezpieczeń w podróży
Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzi oddział w Niemczech i w związku z tym często wysyła swoich pracowników w podróż służbową samolotem do Niemiec. Spółka wykupiła pracownikom na czas zagranicznej podróży polisę ubezpieczeniową. Pakiet ubezpieczeń obejmuje m.in. koszty leczenia za granicą, assistance i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, nieprzewidziane koszty podróży i akcji ratowniczej. Pracownik odbywający podróż nie ma możliwości rezygnacji z takiego ubezpieczenia. Czy zakup polisy jest przychodem pracownika, od którego trzeba zapłacić podatek i składki ZUS?
Źródło: Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski, Dziennik Gazeta Prawna

Biznes gotówkowy do 15 000 jest kosztem
Ustawa - Prawo przedsiębiorców nie zmieniła zasad rozliczania płatności gotówkowych do 15 000 złotych. Jednak stanowisko w tym zakresie co chwilę zmieniają organy podatkowe.
Źródło: Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski, Rzeczpospolita

Agencja marketingowa nie przejmie funkcji płatnika PIT
Inicjatorem akcji promocyjnej jest podmiot zlecający przeprowadzenie konkursu. Poprzez zawarcie umowy firma marketingowa albo partner handlowy nie wchodzi w jego prawa i obowiązki związane z rozliczeniem podatku od nagród.
Źródło: Mikołaj Jabłoński, Rzeczpospolita

Kiedy program motywacyjny korzysta z preferencji w PIT
W przypadku uczestnictwa w programie motywacyjnym opartym o akcje przychód powstaje dopiero w momencie ich zbycia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 sierpnia 2018 r. (0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ).
Źródło: Filip Kotarski, Rzeczpospolita

Ulga mieszkaniowa nie dla przedsiębiorcy
Właścicielowi firmy, który pieniądze ze sprzedaży firmowej nieruchomości zainwestował w zakup innej, nie przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego. Zasady rozliczenia zysku ze sprzedaży nieruchomości zależą od tego, do jakiego źródła zalicza się uzyskane przychody. Przedsiębiorca nie może skorzystać z ulg przysługujących osobom fizycznym. Przypomniał o tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 września 2018 r. (0114-KDIP3-1.4011.365. 2018. 2.LZ).
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą
TSUE pozwala nałożyć podatek na osoby transferujące majątek do innego kraju. Nie zgadza się jednak na natychmiastowy i bezwzględny pobór daniny.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Niektórzy elektroniczne sprawozdania finansowe złożą już teraz
Od 1 października 2018 r. nowe przepisy dotyczące formy przygotowywania tych dokumentów jako pierwsze zastosują jednostki z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy. Większość zrobi to dopiero w 2019 r.
Źródło: Katarzyna Trzpioła, Dziennik Gazeta Prawna

Limit kosztowy dla samochodów będzie jednak wyższy
Firmy będą mogły uwzględnić w kosztach podatkowych 75 proc., a nie 50 proc. wydatków związanych z użytkowaniem służbowych samochodów wykorzystywanych również do celów prywatnych.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Duzi przestaną tłamsić małych
Koniec z kilkusetdniowymi terminami płatności. Upublicznianie praktyk płatniczych największych firm. To pomysły rządu na walkę z zatorami.
Źródło:  Mariusz Haładyj, Patryk Słowik, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Po co fiskus mnoży klauzule? Na razie używa ich jako straszaka
Problem: Nie milknie dyskusja na temat sensu wprowadzania kolejnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. Ministerstwo Finansów tymczasem wprowadza do przepisów kolejne klauzule szczegółowe i wzmacnia tę generalną, zapisaną w ordynacji podatkowej. Po co, skoro dotychczasowe klauzule nie są stosowane? Zdaniem ekspertów cel jest jeden: wystraszyć podatników i zmusić ich do postępowania zgodnego z oczekiwaniami fiskusa.
Źródło: Łukasz Zalewski, Jadwiga Glumińska- Pawlic, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy zagraniczna spółka inwestycyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce
Austriacka spółka inwestycyjna została założona przez polską osobę fizyczną, austriacką sp. z o.o. oraz inwestora z Wielkiej Brytanii w celu prowadzenia wspólnej inwestycji w Polsce. Działalność utworzonego podmiotu polega na posiadaniu udziałów i zarządzaniu grupą polskich spółek. Spółka wynajmuje biuro w Wiedniu, gdzie posiada pomieszczenia biurowe oraz dostęp do sal konferencyjnych, recepcji i innych części wspólnych. W ramach tej umowy najmu korzysta również z niezbędnego sprzętu biurowego (meble, drukarki itp.). Zarząd spółki składa się z 4 członków, z czego 2 jest rezydentami polskimi, a 2 austriackimi. Ci ostatni pełnią funkcje zarządcze usługowo, w tym również w innych podmiotach niepowiązanych ze spółką. Polscy członkowie zarządu na co dzień mieszkają w Polsce i pełnią funkcje w polskich spółkach zależnych spółki. Czy w tej sytuacji istnieje ryzyko uznania spółki za polskiego rezydenta podatkowego?
Źródło: Justyna Bauta-Szostak, Katarzyna Piasecka, Dziennik Gazeta Prawna

Aport przedsiębiorstwa może opóźnić powstanie obowiązku dokumentacyjnego
Niejednokrotnie przedsiębiorcy podejmują decyzję o przeniesieniu części prowadzonej działalności do odrębnej, powoływanej w tym celu spółki. Powody tego mogą być różne, ale zazwyczaj prowadzenie części biznesu w ramach odrębnego podmiotu ułatwia zarządzanie wyodrębnioną w ten sposób częścią. Jak jednak wpływa aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP) na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zwłaszcza jeśli przekroczenie ustawowych progów przychodów lub kosztów rachunkowych (z czym potencjalnie wiąże się obowiązek dokumentacyjny) wynika tylko z działalności wnoszonego przedsiębiorstwa lub ZCP?
Źródło: Rafał Krysa, Dziennik Gazeta Prawna

Premia dla sprzedawcy piwa podatkowym kosztem producenta
Spółka może odliczyć od przychodu wydatki na akcje promocyjne, nawet gdy bonusami zarządza pośrednik. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.355.2018.1.BM.
Źródło: Rzeczpospolita

Jak ustalić dochód przy wystąpieniu ze spółki
Wysokość wydatków na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej, o które można pomniejszyć przychód z tytułu wystąpienia ze spółki, określa się według wartości wkładu niepieniężnego wyliczonej na dzień wniesienia go do spółki, a nie według tzw. wartości historycznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 5 lipca 2018 r. (I SA/Łd 352/18). Sprawę opisał Jakub Oleszczak, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzieliła Dorota Majcher-Czyż, menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe
Źródło: Jakub Oleszczak, Dorota Majcher-Czyż, Rzeczpospolita

Najem komputerów do biura bez podatku u źródła
Sprzęt komputerowy można uznać za urządzenie przemysłowe jedynie wtedy, gdy jest składnikiem majątku pełniącym pomocniczą funkcję w ramach ciągu działań mechanicznych służących do masowej produkcji towarów. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2018 r. (II FSK 1154/16; I SA/Go 481/15). Sprawę opisała Katarzyna Niemyjska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte. Komentarza udzieliła Aleksandra Rusinek, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Katarzyna Niemyjska, Aleksandra Rusinek, Rzeczpospolita

Transakcje z państwowymi spółkami bez obowiązku dokumentacyjnego
Podmioty powiązane ze sobą bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie poprzez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie sporządzają dokumentacji cen transferowych dla transakcji przeprowadzanych między nimi w ubiegłym roku.
Źródło: Marta Klepacz, Ewa Dziedzic, Rzeczpospolita

Współpraca ze spółką zależną może doprowadzić do utworzenia zakładu
Korzystanie z pomieszczeń należących do spółki zależnej w celu prowadzenia za ich pośrednictwem działalności w innym państwie spowoduje ukonstytuowanie się zagranicznego zakładu.
Źródło: Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak, Rzeczpospolita

Wyliczenie jednej podatkowej EBITDA to za mało
Przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. konieczne może być obliczenie podatkowej EBITDA według dwóch różnych wzorów: na potrzeby ogranicze-nia odliczenia kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego. Tak wynika z wydanej 23 sierpnia 2018 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP2-2.4010.285.2018.1.SO).
Źródło:  Jakub Walczak, Rzeczpospolita

Fiskus o minimalnym podatku od 2019 r.
Na potrzeby rozliczania minimalnego podatku od nieruchomości i ustalania kwoty wolnej w wysokości 10 mln zł trzeba będzie brać pod uwagę wartość początkową budynków na pierwszy, a nie ostatni dzień każdego miesiąca – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 września 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.302.2018.1.BS.
Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Świadek przestanie być anonimowy. Ale dopiero za dwa lata
Organy podatkowe nie podają w zawiadomieniach danych osób, które mają być przesłuchiwane w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym. Ministerstwo Finansów twierdzi, że przepis ordynacji podatkowej nie nakłada na urzędników takiego obowiązku, a sądy to potwierdzają. Ta praktyka ma się jednak zmienić.
Źródło: Grażyna J. Leśniak, Stanisław Gordziałkowski, Dziennik Gazeta Prawna

Podatkowy flesz
Ważne terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?