Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 25 kwietnia 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Fiskus próbuje przymuszać przedsiębiorców do kont firmowych
Zwrot VAT musi być realizowany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością i zgłoszony do urzędu skarbowego jako rachunek właściwy do zwrotu podatku – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Instrukcja Ministerstwa Finansów. Oby nie stała się pułapką dla branży e-commerce
Spóźniona niemal o siedem miesięcy instrukcja Ministerstwa Finansów wprowadza istotne zmiany w zakresie raportowania w zgłoszeniach Intrastat sprzedaży towarów na odległość (WSTO).
Źródło: Magda Olszewska, Gazeta Prawna

Jak skorygować sprzedaż paragonową ze złą stawką VAT
Przedsiębiorca prowadzący sklep spożywczy w lutym oraz marcu br. przez pomyłkę ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż artykułów spożywczych ze stawką 5 proc., zamiast 0 proc. Czy obecnie podatnik może dokonać korekty stosowanej stawki VAT? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien takiej korekty dokonać?
Źródło: Tomasz Krywan, Gazeta Prawna

Wspólne przedsięwzięcie może być bez VAT
Rozliczenia pieniężne między uczestnikami inwestycji nie są opodatkowane. Ale usługi już tak.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Artur Hofman, Rzeczpospolita

Jak jest opodatkowana transakcja łańcuchowa z importem do Polski
Jeśli trzeci uczestnik transakcji łańcuchowej jest podatnikiem z tytułu importu towarów na terenie Polski, to dostawa dokonana przez drugi podmiot w łańcuchu nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.
Źródło: Sara Kuleta, Patrycja Ozdowska-Sitek, Rzeczpospolita

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT
Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.
Źródło: Władysław Varga, Rzeczpospolita

Kiedy rozliczyć VAT od zagranicznej dostawy urządzeń z montażem
Moment przeniesienia ekonomicznego władztwa nad przedmiotem dostawy należy rozpoznać nie wcześniej niż po zakończeniu instalacji potwierdzonej np. końcowym protokołem odbioru.
Źródło: Kamila Gancarz, Rzeczpospolita

Refaktura mediów z obniżoną stawką
W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.
Źródło: Małgorzata Breda, Piotr Kępisty, Rzeczpospolita

Pakiety rekreacyjno-sportowe z prawem do odliczenia
Przedsiębiorca może odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup kart wstępu na siłownię i basen, które są następnie odsprzedawane pracownikom po obniżonej cenie.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Jaki VAT i PIT przy użyczeniu budynku synowi na potrzeby prowadzonej firmy
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna

Jak rozliczać akcyzę w umowach cPPA
Rodzaj umowy cPPA, wynikające z niej relacje pomiędzy stronami oraz jej faktyczny przedmiot, generują odmienne konsekwencje w podatku akcyzowym.
Źródło: Tomasz Kolarczyk, Tomasz Kolarczyk, Rzeczpospolita

Porady
Jak rozliczyć fakturę korygującą wystawianą w związku ze zwrotem towarów w przypadku WDT?
Czy osoba poniżej 26. roku życia pracująca za granicą musi złożyć zeznanie roczne?
Źródło: Tomasz Krywan, Gazeta Prawna

Fiskus coraz chętniej korzysta z klauzuli generalnej
Od połowy lipca 2016 r. do końca marca 2022 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadził 137 postępowań zmierzających do zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Ale w ostatnim czasie ich liczba zdecydowanie rosła.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Fiskus wykorzystuje prawo i ogranicza zwroty nadpłaconych podatków
Niedawny wyrok NSA pokazuje dobitnie, że fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu wygodnie. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. Sąd jednoznacznie stanął po stronie podatników. Niestety jednak, niekorzystną praktykę skarbówki potwierdzają doradcy podatkowi i eksperci.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Polski Ład uchylił limitowanie kosztów. A co z APA?
Zmiana wprowadzona od 1 stycznia jest korzystna, ale jednocześnie powoduje wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z uprzednich porozumień cenowych.
Źródło: Agnieszka Krzyżaniak, Kamil Kaźmierski, Rzeczpospolita

Trwa zamieszanie z terminami w cenach transferowych
W ostatnich miesiącach podatnicy mieli problem z ustaleniem do kiedy powinni wypełnić obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze za 2021 r. Całkowitej pewności nadal nie ma, a sposób wprowadzania zmian pozostawia wiele do życzenia.
Źródło: Marcin Orzechowski, Rzeczpospolita

Zatrudnienie pracownika nie świadczy o powstaniu zakładu
Jeżeli pracownik węgierskiej spółki w Polsce nie wykonuje żadnych czynności, których efektem jest przeniesienie własności towarów należących do spółki, nie ma wpływu na treść umów zawieranych między spółką a nabywcami towarów, nie kształtuje i nie negocjuje tych umów, to nie można uznać, że doszło do powstania w Polsce stałej placówki spółki węgierskiej. Biuro tej spółki w Polsce powinno więc być uznane za mające wyłącznie charakter przygotowawczy i pomocniczy. Komentarza udzielił Krzysztof Chwalenia z działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Krzysztof Piwódzki, Krzysztof Chwalenia, Rzeczpospolita

Nie warto zaniżać ceny sprzedawanych składników majątku
Zbycie samochodu czy laptopa pracownikowi powoduje po stronie pracodawcy obowiązek rozpoznania przychodu. Może on powstać także po stronie nabywcy.
Źródło: Przemysław Szwed, Rzeczpospolita

Równe wsparcie dla biznesu
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przestrzega przed konsekwencjami ustanowienia odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla uchodźców z Ukrainy i polskich przedsiębiorców.
Źródło: Marek Domagalski, Rzeczpospolita

Wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy może być kosztem
Wynagrodzenie wypłacone przez głównego wykonawcę dalszym podwykonawcom w ramach solidarnej odpowiedzialności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
– orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Źródło: Krzysztof Bałękowski, Gazeta Prawna

Reorganizacja polskich spółek niepewna dla nierezydentów
Polski Ład zdublował przepisy ustawy o CIT, a ustawodawca zapomniał ujednolicić je z innymi. Efekt? Mamy sprzeczność norm prawnych, na skutek której zagraniczni wspólnicy nie wiedzą, w jakiej wysokości mają zapłacić podatek. wygląda na to, że potrzebna jest kolejna nowelizacja.
Źródło: Mariusz Kułagowski, Andrzej Zyga, Gazeta Prawna

Transakcje z rajami podatkowymi z obowiązkiem dokumentacyjnym
Transakcja, w której rzeczywistym właścicielem jest podmiot rajowy, nie podlega zwolnieniu z obowiązku raportowania i dokumentowania.
Źródło: Mateusz Paliszewski, Rzeczpospolita

Status osoby nagrodzonej decyduje kto jest płatnikiem
Agencja marketingowa organizująca konkurs na zlecenie zewnętrznej firmy działa jako płatnik PIT w stosunku do nagród przyznanych osobom fizycznym. Natomiast przedsiębiorcy, jeżeli uczestnictwo w konkursie jest związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, powinni klasyfikować wartość otrzymanych nagród jako przychód z tej działalności. Komentarza udzieliła Adriana Brzostowska z Działu Rozwiązań dla Pracodawców w Deloitte.
Źródło: Dominik Bregida, Adriana Brzostowska, Rzeczpospolita

Koniec z rozliczaniem pensji na dwa sposoby
Od lipca firmy nie będą podwójnie obliczać pracowniczych zaliczek na PIT.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Wypłacone w 2021 r. odsetki mogą być z PIT
Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie trzeba rozliczać z fiskusem. Część z nich jest jednak ograniczona limitem, a oprocentowanie od większości takich należności w ogóle nie ma preferencji.
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT za 2021 rok
Kończy się czas na rozliczenie rocznego PIT. MF wskazuje, że najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT. W tej formie złożono już ponad 5 milionów e-PITów. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Prezent od pracodawcy? Sprawdź, kiedy zapłacić podatek
Osoba fizyczna, która przyjęła darmowe świadczenie, może w związku z tym być zobligowana do podzielenia się nim z fiskusem. W wielu przypadkach po otrzymaniu rzeczy, praw czy usług bez konieczności zapłaty za nie po stronie obdarowanego powstaje bowiem przychód podatkowy.
Źródło: Radosław Kowalski, Gazeta Prawna

Rząd przyjął korektę Polskiego Ładu. Teraz czas na Sejm
Obniżka stawki podatkowej z 17 proc. do 12 proc., likwidacja ulgi dla klasy średniej, przywrócenie dotychczasowej preferencji dla samotnych rodziców oraz możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez ryczałtowców i przedsiębiorców płacących liniowy PIT – to najważniejsze zmiany zaakceptowane w piątek przez Radę Ministrów.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

W kilometrówce od lat bez zmian. Jest przychód i PIT
Tylko nieliczne interpretacje i wyroki wskazują, że zwrot kosztów wykorzystywania prywatnego auta lub motocykla do celów służbowych nie jest w ogóle przychodem pracownika. Z reguły potwierdzają, że jest to przysporzenie, od którego należy zapłacić PIT.
Źródło: Mariusz Szulc, Gazeta Prawna

Ulga termomodernizacyjna nie dla wszystkich współwłaścicieli budynku
Właściciel mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku złożonym z trzech wydzielonych mieszkań nie ma prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przewidzianej dla domów jednorodzinnych. Potwierdza to skarbówka. Eksperci podkreślają, że definicja budynku jednorodzinnego zmieniła się i podatnicy muszą każdorazowo weryfikować swoje prawo do ulgi.
Źródło: Wiesława Moczydłowska, Prawo.pl

Poprawiona ulga dla członków związków zawodowych
Jeśli składki związkowe pracownika są potrącane z jego wynagrodzenia przez firmę, będzie musiała ona informować podwładnego o wysokości kwot wpłaconych w ten sposób na rzecz związku (w formie rocznej deklaracji PIT-11). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został właśnie przyjęty przez rząd.
Źródło: Łukasz Guza, Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?