Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 25 października 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Kiedy odliczyć VAT od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem
Jeśli nabywca rozliczy VAT należny po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, VAT naliczony może wykazać dopiero w bieżącej deklaracji. Co to oznacza w praktyce?
Źródło:  Anna Mełgieś, Rzeczpospolita

Umowa zamiast podzielonej płatności
Przedsiębiorcy obawiają się nowych zasad rozliczeń VAT. Doradcy już wiedzą, jak się przed nimi zabezpieczyć.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Zeskanowana faktura nie przekreśla prawa do odliczenia
Podatnik może pomniejszyć podatek należny o naliczony z dokumentów otrzymanych w formie papierowej, nawet jeśli po ich ujęciu w ewidencji VAT i zapisaniu w postaci cyfrowej zdecyduje się na zniszczenie tych pierwotnych wersji.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Lekko wadliwa wykładnia ministra finansów
Najnowsza interpretacja ogólna nie będzie chronić menedżerów, których przychody są kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.  Minister finansów wydał 6 października 2017 r. interpretację ogólną, która miała rozwiać wątpliwości powstałe na skutek objęcia menedżerów zakresem działania tzw. ustawy kominowej.
Źródło:  Rafał Walterowicz, Dziennik Gazeta Prawna

Wynajem M1 na doby to nie firma
Podatnicy, którzy wynajmują na krótkie terminy 26-metrowe mieszkanie nad morzem, mogą traktować to jako najem prywatny. Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 24 października 2017 r., o sygnaturze III SA/Wa 3048/16.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Bariery w rozliczaniu kosztów da się ominąć
Ograniczenia kosztów w PIT i CIT sprawią, że realne opodatkowanie firm wzrośnie.
Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita

Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług
Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników.
Źródło: Aleksandra Tarka, Ryszard Grzelczak, Rzeczpospolita

Jak księgować opłaty ekologiczne
Niezapłacone na dzień bilansowy opłaty za korzystanie ze środowiska czy produktową ujmuje się w pasywach, jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych.
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Sprawozdawczość powinna objąć wszystkie podatki i opłaty lokalne
Przekazywanie szczegółowych informacji do Ministerstwa Finansów ułatwi projektowanie zmian w zakresie podatków lokalnych oraz weryfikację obowiązujących rozwiązań. Rozmowa z Rafałem Dowgierem.
Źródło: Rafał Dowgier, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Rozwiązanie opłacalne dla pracodawcy obciąży zatrudnionych
Zwrot pracownikowi kosztów za używanie pojazdu do celów służbowych w przypadkach, w których przepisy wprost nie przewidują zwolnienia, powinien być traktowany jako przychód ze stosunku pracy.
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Piłat, Rzeczpospolita

Lokalne daniny pod czujnym okiem rządu
Nowa ordynacja podatkowa może poprawić wzajemne zaufanie urzędników i podatników.
Źródło: Rafał Dowgier, Łukasz Zalewski,  Dziennik Gazeta Prawna

Spadek trzeba zgłosić, gdy wiemy, co odziedziczyliśmy
Termin na zgłoszenie fiskusowi spadku należy liczyć od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tym, jakie konkretne rzeczy lub prawa przejął, a nie o nim samym. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 października 2017 r., o sygnaturze II FSK 2827/15.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Spadkobierca wywłaszczonego też musi czekać pięć lat
Potomek byłego właściciela nieruchomości, który sprzeda ją przed upływem pięciu lat od jej zwrotu przez Skarb Państwa, płaci z tego tytułu PIT. Tak stwierdził dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej o sygnaturze nr 0111-KDIB2-3.4011.149.2017.1.KK.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Koszty kredytu nie mają znaczenia przy zbyciu lokalu
Odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup lokalu użytkowego, nie są kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości. Tak orzekł NSA
w wyroku z z 19 października 2017 r., o sygnaturze II FSK 2570/15.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Ważne terminy w najbliższym czasie
Terminy podatkowe
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy