Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 26 lutego 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Czy przemieszczenie do innego kraju UE urządzenia do testów to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Polska spółka (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE) wywozi do innego państwa członkowskiego urządzenie do testów. Jeżeli wypadną one pomyślnie, unijny kontrahent nabywa produkt. Jak rozpoznać tę transakcję dla celów VAT?
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Co z VAT, gdy służbowe auto jest wykorzystywane prywatnie
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku mieszanego.
Źródło: Andrzej Kapczuk, Dziennik Gazeta Prawna

Samorządy muszą rozliczać VAT od odszkodowań
Miasta na prawach powiatu powinny płacić podatek od odszkodowań za wywłaszczenie z gruntu – stwierdził rzecznik generalny TSUE (sygn. akt C-665/16).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Dobra wiara chroni przed akcyzą
Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił koncepcję, na którą wcześniej nie było zgody sądów administracyjnych. To precedensowy wyrok, który przeszedł dotychczas niezauważenie. Mimo że sprawa o sygn. akt I GSK 2247/15 nie zakończyła się uchwałą, a tylko wyrokiem w indywidualnej sprawie, to jest on na tyle precedensowy, że należy przez jego pryzmat oceniać sytuację podatkową uczciwych podmiotów, które nieświadomie obracały towarem nabytym od oszustów akcyzowych. Uzasadnienie wyroku jest jasne i precyzyjne.
Źródło: Dominika Cabaj, Wojciech Kotala, Dziennik Gazeta Prawna

Skonta nie można uwzględnić od razu
Skonto zależy od zachowania nabywcy po wystawieniu faktury. Dlatego może być dokumentowane jedynie korektą – orzekł WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 475/17).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Kolejny wyścig po koncesję
Koniec z importem oleju napędowego z Niemiec i deklarowaniem, że nie będzie on wykorzystany jako paliwo, tylko np. do produkcji oleju smarowego. Ministerstwo Finansów postanowiło uszczelnić przepisy w tym zakresie. Zmiany zapisało w opublikowanym już projekcie nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus żąda podatku od aut wynajętych za granicą
Przedsiębiorca, który choćby raz przejedzie się po Polsce samochodem z innego kraju, powinien rozliczyć akcyzę. Tak wynika z ostatnich interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodzi o dokumenty z 16 lutego 2018 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS) i 19 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS). W obu z nich dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że pojazdy wynajęte w innym kraju są opodatkowane polską akcyzą, jeśli przedsiębiorca używał ich do celów firmowych.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Firmy dadzą radę z JPK, teraz czas na Ministerstwo Finansów
Przedsiębiorcy wywiążą się z obowiązków wobec fiskusa. Żeby JPK skutecznie pozwolił eliminować oszustwa w VAT, organy skarbowe muszą przeanalizować setki milionów plików.
Źródło: Bartek Godusławski, Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna

Resort nie składa broni w walce o VAT
Koniec z wystawianiem faktur w zamian za paragony bez NIP. Sprzedawca, który tak zrobi, zapłaci podwójny podatek. Zakłada to opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw. Przewiduje też wiele innych istotnych zmian. Przykładowo firmy, które zapłacą za wysoki VAT, nie odzyskają nadpłaty, jeśli różnicy nie zwrócą klientom. Kto handluje elektroniką przez internet, nie skorzysta ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł. Łatwiej będzie za to sprzedać nieruchomość w cenie netto.
Źródło: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Kontrahenci mogą odroczyć termin płatności tylko przed jego upływem
Po skorzystaniu z prawa do skorygowaniu podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi, uzgodnienie przez strony nowego terminu zapłaty za fakturę nie wystarczy do powtórnego ich skorygowania do pierwotnych wartości – uznał Dyrektor KIS (0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM).
Źródło: Michał Pępek, Rzeczpospolita

Konsekwencje tak, ale tylko po rzetelnym postępowaniu dowodowym
Uzasadnione podejrzenie, że kontrahent mógł brać udział w oszustwach podatkowych, jest okolicznością niewystarczającą do tego, aby obciążyć podatnika odpowiedzialnością za skutki ewentualnie bezprawnych czynności podejmowanych przez ten nieuczciwy podmiot lub jego partnerów biznesowych – uznał WSA w Warszawie (VIII SA/Wa 830/17).
Źródło: Aleksandra Tarka, Magdalena Kuźniarska, Rzeczpospolita

Czynności administracyjne w szpitalach bez podatku od towarów i usług
Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej (PT1.8101.5.2017.PSG.622). Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych.
Źródło: Adam Wnuk, Rzeczpospolita

Przy sprzedaży mieszkania przez spółkę osobową ważne jest, kim są jej wspólnicy
Podsumowując zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnej przez spółkę osobową, nasuwa się wniosek, iż regulacje w tym zakresie są zawiłe i niejasne. Mogą prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, a podatnicy – czyli wspólnicy spółki osobowej, mogą mieć spore trudności z określeniem prawidłowych konsekwencji podatkowych powstających w związku z taką sprzedażą.
Źródło: Joanna Świerzyńska, Katarzyna Kurzawska-Puchała, Dziennik Gazeta Prawna

Mieszkanie bez podatku, ale miejsce parkingowe z daniną
Kto kupił mieszkanie od dewelopera, a dopiero później podpisał akt notarialny na miejsce postojowe, ten musi odpowiednio długo odczekać ze sprzedażą – wynika z wyroku NSA (sygn. akt II FSK 370/16).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Można łączyć działalność w strefie i w grupie kapitałowej
Spółka, która korzysta ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej, może być zarazem uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej – potwierdził po raz kolejny NSA (sygn. akt II FSK 181/16).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Resort finansów: 10 tys. zł to limit tylko dla nowych środków trwałych
Do wydatków poniesionych na ulepszenie starych – zapisanych w ewidencji w latach poprzednich – stosujemy wciąż 3500 zł. Interpretacja MF zdaje się przeczyć celowi nowelizacji.
Źródło: Tomasz Beger, Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Podróż służbową trzeba udokumentować
Wydatki poniesione przez pracownika w delegacji spółka zaliczy do kosztów podatkowych, jeżeli wyjazd ma związek z jej przychodami, a uiszczenie tych kwot zostało prawidłowo wykazane i potwierdzone.
Źródło: Patrycja Pleskot, Tomasz Bzymek, Rzeczpospolita

Certyfikat rezydencji nie musi mieć formy papierowej
Skoro obca administracja skarbowa uznaje za ważne dokumenty certyfikaty rezydencji pozyskiwane ze stron internetowych podatników w formie plików pdf lub jpg, to brak jest podstaw, aby to kwestionować – uznał WSA w Szczecinie (I SA/Sz 984/17).
Źródło: Aleksandra Tarka, Marcin Bazylczuk, Rzeczpospolita

Jak przygotować raport z przeprowadzonej analizy danych porównawczych
Podmioty powiązane, u których wartość przychodów lub kosztów przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 10 mln euro, mają obowiązek sporządzenia analizy benchmarkingowej i dołączenia jej do dokumentacji lokalnej.
Źródło: Agnieszka Krzyżaniak, Karolina Kozłowska, Rzeczpospolita

Mała transakcja? Zrób dokumentację TP!
Nieco więksi podatnicy – ci, którzy uzyskali przychody albo wygenerowali koszty przekraczające równowartość 2 mln euro (w 2016 r.) – muszą przygotować dokumentację podatkową dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, tzw. dokumentację TP. Natomiast „nieszczęśliwcy”, których przychody lub koszty są jeszcze wyższe, bo przekroczyły równowartość 10 mln euro, dodatkowo muszą przygotować analizę porównawczą.
Źródło: Radosław Kowalski, Dziennik Gazeta Prawna

Jakie są skutki konwersji wierzytelności na udziały lub akcje
Sądy administracyjne twierdzą, że konwersja wierzytelności ma charakter niepieniężny. Taki pogląd wywołuje negatywne skutki dla rozliczeń udziałowców, przez co muszą oni podejmować nieracjonalne działania.
Źródło: Maciej Wilczyński, Rzeczpospolita

Kiedy świadczenie jest nieodpłatne
Zdarza się, że przedsiębiorcy otrzymują towar lub usługę bez obowiązku uiszczenia zapłaty. Nie zawsze oznacza to jednak, że uzyskali w ten sposób jakąkolwiek korzyść majątkową, którą muszą rozliczyć z fiskusem.
Źródło: Dominika Róg-Górecka, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci udzielone ze środków obrotowych pracodawcy
Wynikające z regulaminu wynagradzania dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników (kolonii) stanowi koszty pracownicze i jako takie może być kosztem uzyskania przychodów. Spółka może zatem zaliczyć do nich poniesione wydatki na ten cel w łącznej wysokości 15 000 zł.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Liczy się moment udzielenia pożyczki, a nie jej spłaty
Przedsiębiorca, który przed 2017 r. pożyczył pieniądze firmie powiązanej, nie musi ujmować tej transakcji w dokumentacji za 2017 r. – wyjaśnił dyrektor KIS (0115-KDIT2-3.4010.380.2017.1.JG).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Karta podatkowa nie dla dewelopera
Wśród usług budowlanych, które można objąć kartą podatkową, nie ma budowy i sprzedaży mieszkań – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 3583/15).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Od transakcji kryptowalutami trzeba zapłacić PIT
Kwestia opodatkowania dochodu uzyskanego w związku z transakcjami na rynku kryptowalut nie jest jednoznaczna i łatwa do interpretacji dla podatników. Polskie przepisy nie przewidują bowiem bezpośrednio takiego źródła przychodu.
Źródło: Leszek Marciniak, Dziennik Gazeta Prawna

Korekta roczna VAT wpływa na podatek dochodowy do zapłaty
Po zakończeniu danego roku przedsiębiorcy rozliczający VAT naliczony według tzw. struktury zakupów muszą zrobić korektę odliczonego podatku. Jej skutkiem jest konieczność rozpoznania przychodu albo zwiększenia kosztów.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Menedżer się uczy, fiskus chce PIT
Wiedza zdobyta na szkoleniu to korzyść majątkowa. Trzeba ją opodatkować – uważa skarbówka i sąd.
Źródło: Aleksandra Kasińska-Skiba, Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Kluczowy jest cel nabycia działki rolnej
Aby uzyskać informację o kwocie podatku, należy się zwrócić do gminy, na terenie której znajduje się przedmiotowa działka. Wynika to z faktu, że rada gminy określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz może obniżać cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Ponadto rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe od powyższych podatków.
Źródło: Łukasz Zalewski, Piotr Kalemba, Anna Woszczek, Dziennik Gazeta Prawna

MF: Kasy fiskalne jednak nie dla kantorów
Punkty wymiany walut nie będą musiały kupować od 1 kwietnia 2018 r. kas rejestrujących. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek bankowy firmy
W myśl przepisów, które zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia, Szef KAS zyska uprawnienie do czasowego uniemożliwienia przedsiębiorcy dysponowania przez niego środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie w banku lub SKOK-u.
Źródło: Łukasz Szczygieł, Rzeczpospolita

Jak deweloper powinien ujmować w rozliczeniach wpłaty od klientów
Organy podatkowe potwierdzają, że przekazanie przez nabywców lokali środków pieniężnych na rachunek powierniczy nie powinno być interpretowane jako „otrzymanie" części lub całości zapłaty na poczet przyszłej dostawy.
Źródło: Patrycja Jefimiuk, Maciej Krokosiński, Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Terminy i wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

 

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?