Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 26 września 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Preferencje konsumentów nie mają znaczenia dla wykładni prawa
W postępowaniu interpretacyjnym, dotyczącym stawki VAT na wyroby podobne, fiskus nie musi rozstrzygać czy potencjalnie mogło dojść do naruszenia zasady neutralności. Tak wynika z wyroku NSA z 19 czerwca 2018r., sygn. I FSK 2078/14.
Źródło: Aleksandra Tarka, Michał Krysik, Rzeczpospolita

Split payment coraz popularniejszy
Przybywa firm stosujących podzieloną płatność. Ale fiskus nie blokuje pieniędzy na VAT-owskich kontach.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Podatnicy sięgają po podzieloną płatność w VAT
Ponad 120 tys. firm użyło mechanizmu split payment przy rozliczeniu ok. 2,4 mln transakcji wartych 40 mld zł. To więcej, niż spodziewał się resort finansów.
Źródło: Marek Chądzyński, Wojciech Śliż, Dziennik  Gazeta Prawna

Zmiany w uldze na złe długi w VAT, PIT i CIT
VAT należny będzie można skorygować już po upływie 120 dni niewywiązywania się przez kontrahenta z zapłaty, a nie – jak dziś – po upływie 150 dni.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Nowe zasady rozliczania aut zabolą nieco mniej
W ostatniej chwili rząd złagodził niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany w opodatkowaniu leasingu samochodów osobowych.
Źródło: Piotr Skwirowski, Rzeczpospolita

Firmowe samochody z 75-proc. kosztami uzyskania przychodu
Jeżeli służbowe auto będzie wykorzystywane również do celów prywatnych, to od przychodu będzie można odliczyć trzy czwarte wydatków eksploatacyjnych – zdecydowała wczoraj Rada Ministrów. Projekt trafi teraz do Sejmu.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Sprzedaż długu nie może być próbą obejścia wyłączenia
Straty ze zbycia przedawnionych wierzytelności nie wolno zaliczyć do kosztów, nawet jeśli uprzednio spółka zarachowała je jako przychód należny. Takie jest sedno wyroku NSA z 17 lipca 2018r., sygn. II FSK 2318/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Marcin Zarzycki, Rzeczpospolita

W końcu zielone światło dla REIT-ów
Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych zapłacą podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. i to dopiero wtedy, gdy wypłacą akcjonariuszom dywidendę.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Youtuber nie będzie podróżować na koszt fiskusa
Kto publikuje w internecie filmy z wyjazdów, nie odliczy żadnych wydatków. Jeśli zarabia na reklamach, zapłaci nawet 32 proc. PIT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.332.2018.2.JM.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Resort finansów uderzy w spadkobierców
Czy spadkobiercy płacą podatek od dziedziczonego majątku? Teoretycznie – nie, ale w praktyce fiskus notorycznie łamie tę zasadę. Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian przepisów usankcjonuje tę sprzeczną z prawem praktykę.
Źródło: Marek Isański, Rzeczpospolita

Karnety sportowe dla załogi bez podatku
Otrzymany od pracodawcy abonament na siłownię, sfinansowany w całości z funduszu socjalnego, jest przychodem pracownika, ale zwolnionym z PIT do kwoty 1000 zł rocznie.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Mniej obowiązków informacyjnych
Zniesienie obowiązku zawiadamiania o remanencie pozwoli podatnikom na uwzględnienie jego wyników i urealnienie dochodu w dowolnym miesiącu roku bez obaw, że fiskus zakwestionuje rozliczenie z powodu niedopełnienia formalności.
Źródło: Bożena Nowicka, Rzeczpospolita

Rząd przyjął rewolucyjne zmiany w podatkach
Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) będzie złagodzony. Podobnie – wymogi raportowania schematów podatkowych. Niższa, 9-proc. stawka CIT nie będzie zależeć od rentowności.
Źródło: Łukasz Zalewski, Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Pozostawienie zysku w spółce jawnej może podlegać PCC
Brak jednoznacznego postanowienia wspólników co do tytułu pozostawienia zysków w spółce nie wyklucza opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako pożyczki bądź nieodpłatnego świadczenia. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2018 r. (0111-KDIB4.4014.209.2018.2.MCZ). Autorką tekstu jest Justyna Kołodziejczyk, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Justyna Kołodziejczyk, Rzeczpospolita

Kilka dni do terminu wpłaty drugiej raty na fundusz
Pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają minimum 50 pracowników, tworzą fundusz socjalny oraz obliczają i przekazują odpis na wydzielone konto. Jeśli nie robią tego jednorazowo, drugą ratę muszą wpłacić do 30 września 2018 r.
Źródło: Magdalena Ciałkowska, Rzeczpospolita

Rynek pracy zasila ZUS i pomaga budżetowi
Świetna sytuacja FUS to efekt dobrej koniunktury i wprowadzenia e-składki. W przyszłym roku nie będzie już tak dobrze.
Źródło: Grzegorz Osiecki, Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna

Sejm przyspiesza prace nad PPK
Komisja Finansów proceduje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i zamierza przy gotować sprawozdanie już na najbliższe posiedzenie Sejmu. Możliwe więc, że już w przyszłym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu.
Źródło: Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?