Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 27 listopada 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Jak rozliczyć wydatki na transport międzynarodowy przy imporcie
Spółka jest zobowiązana do ujęcia kosztów transportu międzynarodowego w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów również wtedy, gdy spedytor / przewoźnik wystawił już fakturę dokumentującą ten transport z zastosowaniem 23-proc. stawki podatku. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 października 2017 r., o sygnaturze 0114-KDIP1-2.4012.364.2017.1.KT.
Źródło: Marcela Mrowiec,  Rzeczpospolita

Sprzedaż niezabudowanego terenu budowlanego ze stawką 23 proc.
Przedsiębiorca, który zamierza zbyć niezabudowany grunt, przy którego nabyciu nie mógł odliczyć podatku naliczonego i dla którego jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, zastosuje do tej transakcji podstawową stawkę podatku.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Konsument może nie otrzymać papierowego paragonu
Jeżeli nabywca zażądał wystawienia faktury i zaakceptował zapis w regulaminie sklepu, że będzie ona miała formę elektroniczną, to sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, ale nie musi wysyłać paragonu klientowi.
Źródło: Mirosława Zugaj, Rzeczpospolita

Kto jest podwykonawcą na placu budowy
Gdy podmiot świadczy na rzecz inwestora będącego jednocześnie głównym wykonawcą robót usługi budowlane, wystawia faktury zawierające podatek od towarów i usług, czyli według zasad ogólnych.
Źródło: Patrycja Jefimiuk, Maciej Krokosiński, Rzeczpospolita

„Pierwsze zasiedlenie” jest niezgodne z dyrektywą VAT
Jeżeli podatnik wybuduje budynek na potrzeby własnej działalności gospodarczej, to powinien mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT przy późniejszej sprzedaży tego obiektu.
Źródło:  Bartosz Bogdański, Rzeczpospolita

Spóźniona rejestracja nie pozbawia prawa do odliczania VAT
Przedsiębiorca dokonujący zakupów na cele działalności opodatkowanej przed złożeniem zgłoszenia VAT-R, może od nich odliczyć podatek. Technicznie jest to jednak możliwe dopiero gdy uzyska status podatnika czynnego.
Źródło: Ewelina Kalita, Rzeczpospolita

Poradnia podatkowa
Porady dotyczące deklaracji VAT.
Źródło: Marcin Łukasiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Jak korzystnie rozliczyć sprzedaż dzieła sztuki nabytego od twórcy
Przedsiębiorca prowadzi galerię sztuki. Nabył od artysty rzeźbiarza oryginalną rzeźbę za 7560 zł, w tym VAT 560 zł. Artysta będący twórcą tej rzeźby ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym . Na udokumentowanie tej sprzedaży artysta wystawił fakturę. Rzeźbę i fakturę przedsiębiorca odebrał 27 października 2017 r. Tego samego dnia zapłacił gotówką. 20 listopada 2017 r. przedsiębiorca sprzedał rzeźbę za kwotę 11 250 zł osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nabywca zapłacił gotówką w dniu zakupu. Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, a dodatkowo osoba ta poprosiła o wystawienie faktury. Jakie podatki powinien zapłacić przedsiębiorca w związku z nabyciem, a następnie sprzedażą tej rzeźby?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Już za 3 miesiące powstanie Centralny Rejestr Faktur
Wojciech Śliż podczas rozmowy z Patrycją Dudek: Docelowo chcemy, aby informacje z plików JPK_VAT nie trafiały wyłącznie do Ministerstwa Finansów, lecz także – zwrotnie – do podatników, by mogli zmienić swoje rozliczenia.
Źródło: Patrycja Dudek, Wojciech Śliż, Dziennik Gazeta Prawna

Biała lista fiskusa pod ostrzałem krytyki
Sprzeczny z prawem unijnym, biurokratyczny i w ogóle niepotrzebny – to główne zarzuty pod adresem najnowszego pomysłu Ministerstwa Finansów, aby przedsiębiorcy ryzykowali odpowiedzialnością za VAT przy przelewie na rachunek nieznany fiskusowi.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Karty paliwowe w rękach TSUE
Unijny trybunał odpowie, czy firmy oferujące bezgotówkowe zakupy na stacjach benzynowych tylko kredytują klientów, czy może same też uczestniczą w sprzedaży paliwa. Tak wynika z postanowienia NSA z 23 listopada 2017 r., o sygnaturze I FSK 63/1.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Jak potrącać zaliczki na PIT
Pracodawca jako płatnik powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, począwszy od następnego miesiąca po tym w którym dochody pracownika przekroczyły kwotę 85 528 zł.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Płatnik z własnej kieszeni nie może uzupełniać zaliczki
Zakład pracy, który pomylił się i zaniżył miesięczny podatek pracownika, nie powinien wpłacać brakującej kwoty ze swoich środków. Trzeba ją bowiem pobrać z wynagrodzenia podatnika wraz z zaliczką za bieżący miesiąc.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Konwencja MLI opublikowana. A zmiany w PIT, ordynacji i akcyzie na ostatniej prostej
Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii i mający rodziny w kraju wyczekują regulacji, które zwolnią ich z obowiązków administracyjnych w PIT. Rozmowa z Doktorem Januszem Fiszerem.
Źródło: Janusz Fiszer, Łukasz Zalewski, Michał Goj, Szymon Parulski,  Dziennik Gazeta Prawna

Odprawy i odszkodowania z 70-proc. Podatkiem
Od 1 stycznia 2016 r. do każdej wypłaty odszkodowania należy stosować zryczałtowany 70-proc. podatek, jeśli do końca 2015 r. suma wypłat odszkodowania przekroczyła wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2017 r , o sygnaturze II SA/Wa 2546/16. Sprawę opisała Klaudia Kaim, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Jakub Zbiewski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Klaudia Kaim, Jakub Zbiewski, Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy