Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 28 maja 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Akcja sprzedażowa to także pośrednictwo
Firma, która dzwoni do ludzi i namawia ich na spotkania z ubezpieczycielem, świadczy usługę zwolnioną z VAT – orzekł WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2720/17).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Czy fiskus uszanuje wyrok TSUE korzystny dla browarów
Jeśli po wyroku TSUE (sygn. C-30/17) fiskus będzie odmawiał polskim producentom piwa zwrotu nadpłaty akcyzy, to znajdą się oni paradoksalnie w gorszej sytuacji niż ich zagraniczni konkurenci
Źródło: Krzysztof Rutkowski, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Wysokość akcyzy od piw smakowych ustala się przed dodaniem „cukru”
Aby określić podstawę opodatkowania piw smakowych według skali Plato, bierze się pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej. Nie uwzględnia się przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 maja 2018 r. (C-30/17).
Źródło: Paulina Bąk, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć CIT i VAT od eksportu usług informatycznych do Niemiec
Studium przypadku.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

TSUE: Nie można wybrać zwolnienia z mocą wsteczną
Fiskus musi mieć szansę skontrolować zgłoszenie rejestracyjne do celów VAT, w którym przedsiębiorca wybiera zwolnienie dla najmniejszych firm. Jeśli zaakceptuje zgłoszenie, to preferencja zadziała jedynie na przyszłość – orzekł TSUE (sygn. akt C-566/16).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Darmowe próbki alkoholu z banderolą dla fanów muzyki
Cydr w minipuszkach rozdawany uczestnikom festiwalu muzycznego nie jest zwolniony z obowiązku znakowania akcyzą – orzekł NSA (I GSK 453/16).
Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Co jest podstawą opodatkowania w procedurze VAT marża
W przypadku dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy kwotą sprzedaży i nabycia, pomniejszona o podatek.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Gdzie złożyć wniosek o zwrot akcyzy
Organami pierwszej instancji właściwymi do rozliczenia podatku akcyzowego w Polsce i w związku z obrotem wewnątrz UE są wyznaczeni naczelnicy urzędów skarbowych, natomiast poza Unią – naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
Źródło: Adam Bigas, Marcin Zimny, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć skonto od zagranicznego sprzedawcy
Krajowy nabywca uwzględnia rabat w rozliczeniu za miesiąc powstania obowiązku podatkowego w WNT, jeżeli zapłacił kontrahentowi przed złożeniem deklaracji za ten okres. Gdy zrobił to później, podatek należny obniża w miesiącu uregulowania należności.
Źródło: Lidia Adamek–Baczyńska, Olga Palczewska, Rzeczpospolita

Podzieloną płatność można stosować wybiórczo
Nabywca samodzielnie będzie decydować którą fakturę zapłaci z zastosowaniem split payment, a którą w zwykły sposób.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT możliwa także u notariusza
Zdaniem NSA, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem od towarów i usług może być przez kontrahentów złożone w akcie notarialnym.
Źródło: Michał Samborski, Rzeczpospolita

Nowa strefa zachęci do inwestowania małe firmy. Ale uwaga na optymalizacje
Wprowadzenie jednej strefy ekonomicznej na terenie całego kraju nie oznacza, że inwestorzy wszędzie będą mogli skorzystać z takich samych preferencji. Nowy system zakłada bowiem premiowanie regionów o wysokim bezrobociu.
Źródło: Marta Chyla, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Ulgę w podatku dochodowym może być trudniej uzyskać
Kryterium stopy bezrobocia może okazać się dla przedsiębiorców problematyczne. Inwestycja, która w jednym roku kwalifikowałaby się do wsparcia, w późniejszym okresie może go już nie otrzymać.
Źródło: Rafał Pulsakowski, Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna

Powolny zmierzch stref ekonomicznych
Wbrew deklaracjom rządu przepisy nie pozwolą wszystkim na ulgi inwestycyjne w całym kraju. Dzisiejsi inwestorzy częściej trafiają pod lupę fiskusa.
Źródło: Paweł Rochowicz, Łukasz Karpiesiuk, Rzeczpospolita

Będą zachęty finansowe dla inwestorów
Zezwolenie strefowe zostanie niedługo zastąpione decyzją o wsparciu wydawaną na 10 do 15 lat przez ministra ds. gospodarki. W tym czasie przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać pomoc publiczną w formie zwolnienia podatkowego.
Źródło: Radosław Gabroś, Rzeczpospolita

Na interesach z rodziną i spółką powiązaną dobrze wychodzi tylko fiskus
Prawidłowa identyfikacja podmiotów powiązanych jest pierwszym i najważniejszym krokiem przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Od tego zależy jej kompletność, której brak oznacza ryzyko nałożenia sankcji na podatnika.
Źródło: Krzysztof Wiśniewski, Agnieszka Kalicińska, Rzeczpospolita

Najem urządzenia za granicą z podatkiem u źródła|
Jeśli spółka wypłaca w Polsce kontrahentowi z innego kraju wynagrodzenie za usługi najmu lub dzierżawy urządzenia przemysłowego to musi pobrać zryczałtowaną daninę. I to niezależnie od miejsca zawarcia kontraktu i wykonania czynności.
Źródło: Anna Kiersnowska-Drzewiecka, Kamil Stefaniak, Rzeczpospolita

Podział na źródła przychodów budzi wątpliwości podatników
Przychody i koszty związane z pochodnymi instrumentami finansowymi zabezpieczającymi kurs waluty na transakcjach towarowych należy zaliczyć do dochodu osiągniętego z działalności ogólnej, a nie z zysków kapitałowych – stwierdził Dyrektor KIS (0111-KDIB2-1.4010.72. 2018.2.BKD).
Źródło: Anna Żurawiecka, Rzeczpospolita

Sprzedaż spółki bez podatków jest możliwa
Zbycie przedsiębiorstwa w stanie upadłości poniżej jego wartości godziwej nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Transakcja ta nie podlega także podatkowi od towarów i usług.
Źródło: Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski, Rzeczpospolita

Lepiej skorzystać z operatora niż samemu zmieniać pościel
Właściciel mieszkania, który wynajmuje je na krótkie terminy, płaci 17-proc. ryczałt. Jeśli umówi się z profesjonalnym pośrednikiem lub udostępni lokal na dłużej, odda fiskusowi tylko 8,5 proc. przychodu – orzekł WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2343/17).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus powinien spojrzeć łaskawym okiem na sport
Ustawa bądź np. interpretacja ogólna powinny jasno określić, czy i kiedy piłkarz jest przedsiębiorcą na gruncie PIT oraz VAT, a klub może odliczać VAT z wystawianych przez niego faktur. Przyjęty sposób rozliczeń nie powinien być potem kwestionowany.
Źródło: Łukasz Sekuła, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Sportowcy mogą być przedsiębiorcami, ale są też inne rozwiązania
Czy zawodnik klubu może prowadzić działalność gospodarczą? Wątpliwości w tym zakresie miała rozwiać uchwała NSA z 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FPS 1/15). Wydawało się, że definitywnie rozwiązała ona problem opodatkowania sportowców. Tak się jednak nie stało. W praktyce wciąż zapadają sprzeczne ze sobą wyroki, w których identyczne niemal stany faktyczne są oceniane inaczej.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Mariusz Szluc, Dziennik Gazeta Prawna

Czas na zmianę przepisów
Pytania i odpowiedzi dot. Rozliczeń sportowców.
Źródło: Karolina Tetłak, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Biznes w domu to koszty do odliczenia
Kto prowadzi działalność w mieszkaniu, może odliczyć odsetki od kredytu, wydatki na meble, ekspres do kawy i na remont – stwierdził Dyrektor KIS (0113-KDIPT2-1.4011. 144.2018.2.MD).
Źródło: Monika Pogroszewska, Dziennik Gazeta Prawna

Dokumentacja dla pracownika nie tylko na papierze; wystarczy pdf
Obowiązek przekazania informacji PIT-11 
w formie elektronicznej nie zostanie spełniony w sposób prawidłowy, jeśli pracodawca nie uzyska stosownej zgody osoby zatrudnionej (zleceniobiorcy) – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (0114-KDIP3-3.4011.438.2017.1.JK2).
Źródło: Patrycja Łukasiewicz, Rzeczpospolita

Mąż zaliczy do kosztów faktury od firmy żony
Jeśli małżonkowie prowadzą odrębnie działalność gospodarczą, to mogą sobie nawzajem sprzedawać towary lub świadczyć usługi i poniesione wydatki rozliczać 
w swoich rachunkach podatkowych.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

To już koniec z podatkowymi sekretami
Unijny fiskus chce wiedzieć o tegorocznych schematach optymalizacyjnych. Doradcy podatkowi, radcy prawni i adwokaci prześlą raporty o nich w sierpniu 2020 r.
Źródło: Adam Pawluć, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Pytania i odpowiedzi. Czy w przypadku zlecenia napraw gwarancyjnych ma zastosowanie odwrotne obciążenie. Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów udokumentowane paragonem. Czy spółka cywilna może mieć status rolnika ryczałtowego. Jaką stawką opodatkować usługi szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa. Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom pakietów medycznych podlega opodatkowaniu.
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Plany kapitałowe po gruntownym liftingu
Konsultacje jednego z priorytetowych projektów obecnej ekipy – pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – są na finiszu. Autorzy inicjatywy po analizie ponad tysiąca uwag przygotowali nowy projekt ustawy. O zmianie kursu nie ma mowy, ale nowe brzmienie przepisów ma skłonić pracowników, pracodawców oraz związkowców do ciepłego przyjęcia pomysłu.
Źródło: Bartek Godusławski, Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna

Pieniądze w PPK na pewno prywatne
Obniżenie składek dla najgorzej zarabiających oraz gwarancja prywatności środków – to nowości w projekcie ustawy o PPK.
Źródło: Rzeczpospolita

Podatkowy flesz
Wskaźniki.
Źródło: Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?