Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 29 grudnia 2021 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Przyspieszony zwrot VAT – warunki, termin
Podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego, czyli podatku od zakupów nad należnym – podatkiem od sprzedaży, ma prawo przenieść tę nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.
Źródło: Agnieszka Radecka, Rzeczpospolita

Rozliczenie opakowań zwrotnych
Niezwrócenie opakowania może zobowiązywać sprzedawcę do podwyższenia podstawy opodatkowania. Autorem jest Krystian Klupśch, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Krystian Klupśch, Rzeczpospolita

Zakwaterowanie pensjonariuszy nie dało zwolnienia
Prowadzenie domu pomocy społecznej nie służy zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych spółki, bo przede wszystkim będą tam realizowane usługi opiekuńcze. To oznacza, że lokale nie będą służyć wyłącznie celom mieszkaniowym.
Źródło: Aleksandra Tarka, Michał Wojtas, Rzeczpospolita

Są już nowe wzory jednolitego pliku kontrolnego
Na ePUAP dostępne są już nowe wzory struktur JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Ustawa dostosowująca polskie przepisy akcyzowe do unijnych podpisana
Wprowadzenie do krajowego systemu prawnego unijnych dyrektyw dotyczących m. in ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich, a także ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii Europejskiej – to cele nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent.
Źródło: Krzysztof Sobczak, Prawo.pl

Prosta spółka akcyjna. Podatek może być nawet trzy razy
W prostej spółce akcyjnej obowiązkowe odpisy z zysku na pokrycie strat są opodatkowane. Inaczej jest w zwykłej spółce akcyjnej i w spółce z o.o. To przeoczenie ustawodawcy – uważają eksperci.
Źródło: Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna

Ustawa podpisana – małe browary od stycznia zapłacą niższą akcyzę
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym. Nowela przewiduje m .in preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do standardowych stawek tego podatku. Na rozwiązaniu mają skorzystać m.in. producenci win, miodów pitnych i wódek regionalnych.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Do 31 grudnia trzeba poinformować o realizowanej strategii podatkowej
W sylwestra, 31 grudnia, upływa termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok. W tym czasie konieczne jest także zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Samej strategii do urzędu skarbowego wysyłać jednak nie trzeba.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Prawo.pl

Czy wydatki poniesione na edukację członka zarządu stanowią koszt spółki
Uzasadnione i udokumentowane wydatki ponoszone przez spółkę na rzecz jej prezesa zarządu w związku z pełnieniem przez niego obowiązków mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Autorem jest Damian Serej, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Damian Serej, Rzeczpospolita

Pieniądze dla konkurencyjnej firmy bez rozliczenia
Naruszenie zasad uczciwej konkurencji i wypłata z tego tytułu odszkodowań, nie stanowi naturalnego elementu funkcjonowania podmiotu gospodarczego, dlatego nie można ich uznać za koszt podatkowy.
Źródło: Aleksandra Tarka, Konrad Filip Turzyński, Rzeczpospolita

Wynagrodzenie za zrzeczenie się roszczeń to nie koszt
Wynagrodzenie wypłacone za zrzeczenie się roszczeń nie jest wydatkiem poniesionym w celu zabezpieczenia źródła przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Źródło: Krzysztof Bałękowski, Gazeta Prawna

Rozliczenie pracy obcokrajowca z PESEL–em czy bez?
Z 65 tys. W grudniu 2008 r. do 725, 2 tys. W grudniu 2020 r. wzrosła liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz miały obywatelstwo inne niż polskie – wynika z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Coraz więcej pracodawców zatrudniających cudzoziemców musi więc stale śledzić przepisy, żeby rozliczyć pracę obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem. W tym m.in. wymogi dotyczące posiadania przez obcokrajowców numeru PESEL.
Źródło: Grażyna J. Leśniak, Prawo.pl

Darowizna przedsiębiorstwa bez daniny
Matka będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeśli córka przekaże jej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów najmu
Zwrot ponoszonych przez prezesa zarządu kosztów najmu mieszkania skutkuje u niego powstaniem przychodu z działalności wykonywanej osobiście.
Źródło: Bartłomiej Łukasik, Rzeczpospolita

Nowe obowiązki informacyjne firm
Spółki nieruchomościowe przekażą skarbówce dane o udziałowcach posiadających co najmniej 5 proc., składając raport drogą elektroniczną.
Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

Świadczenia z zakresu medycyny pracy nie są przychodem pracownika
Na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika od świadczeń zdrowotnych zapewnianych w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Elektroniczna spowiedź na bieżąco
Podatnicy dostaną oprogramowanie do wysyłania ksiąg rachunkowych z półrocznym wyprzedzeniem – obiecuje MF.
Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita

Ulga dla klasy średniej – usuwanie bubli trwa
Polski Ład poprawiony, nowe odliczenie dla przedsiębiorców będzie zależeć od klasycznego dochodu.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Polski Ład naprawiany tuż przed sylwestrem
Z datą 27 listopada opublikowana została druga nowelizacja wprowadzająca zmiany do Polskiego Ładu, w tym także na niekorzyść podatników. On sam wejdzie w życie już w sobotę.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Agnieszka Pokojska, Michał Goj, Gazeta Prawna

Większość emerytów zyska, tylko część straci
Emeryci, którzy pobierają świadczenia w wysokości do 2500 zł, w ogóle nie zapłacą w 2022 r. podatku. Z kolei otrzymujący co najmniej 5000 zł brutto zapłacą więcej niż dotychczas – wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna

Prezydent podpisał ustawę o inflacyjnym dodatku osłonowym
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Na dodatek mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.
Źródło: Krzysztof Sobczak, Prawo.pl

Można jeździć służbowym samochodem do domu
Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.
Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita

Ewidencja kosztów operacyjnych w układzie rodzajowo-funkcjonalnym
W zależności od modelu ewidencji kosztów działalności operacyjnej firmy, zastosowanie znajdują różne sposoby określania jej wyniku finansowego.
Źródło: Marek Barowicz, Rzeczpospolita

Jak się przygotować do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dodatkowym, często dość skomplikowanym obowiązkiem, zatem warto się do tej czynności odpowiednio wcześniej dobrze przygotować.
Źródło: Edyta Maciorowska, Rzeczpospolita

Jak zmiany w ustawie o AML wpłynęły na pracę biur rachunkowych
W bieżącym roku miała miejsce zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma realny wpływ na pracę biur rachunkowych.
Źródło: Barbara Sawko, Rzeczpospolita

Krajowy System e-Faktur – rewolucja w fakturowaniu
KSeF to kolejna digitalna rewolucja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie. 15 listopada 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą KSeF – narzędzie, przy pomocy którego podatnicy będą wystawiać faktury sprzedaży w sposób ustrukturyzowany. W jaki sposób wdrożenie systemu wpłynie na codzienną pracę przedsiębiorców i ich działów księgowych?
Źródło: Aneta Bolka, Rzeczpospolita

Nowy rok przyniesie zmiany w naliczaniu daniny za tereny kolejowe
Samorządy więcej zyskają, niż stracą, na nowych zasadach opodatkowania gruntów kolejowych. Zmiany wprowadzi nowelizacja z 17 listopada 2021 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 2192), która co do zasady zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., a niektóre z jej przepisów rok później.
Źródło: Urszula Mirowska-Łoskot, Gazeta Prawna

Kronika Prawa
Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2021 r.
Źródło: Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?