Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 30 maja 2018 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Kto nie kontroluje pracowników musi oddać podatek
W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. A jeśli z tego prawa skorzystał, zobowiązany jest skorygować podatek naliczony – orzekł WSA w Białymstoku.
Źródło: Honorata Adamska-Ast, Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita

Fiskus wysyła wezwania, firmy poprawiają błędy
Trwa akcja sprawdzania rozliczeń VAT. Skarbówka weryfikuje przesyłane przez przedsiębiorców Jednolite Pliki Kontrolne. W lutym po raz pierwszy musiało je złożyć półtora miliona najmniejszych firm. Efekt? 85 tys. podejrzanych faktur, 25 tys. wezwań do poprawienia rozliczeń, 22 tys. korekt – poinformowało „Rz" Ministerstwo Finansów.
Źródło: Rzeczpospolita

Karty paliwowe wygodne dla firm, ale nie dla fiskusa
Sądy administracyjne i organy podatkowe uważają, że zapłata za paliwo przy użyciu karty paliwowej uniemożliwia odliczenie VAT przez nabywcę. Dla rozwiązania tego problemu wystarczające może nabyć odpowiednie zmodyfikowanie treści umowy.
Źródło: Tobiasz Dolny, Rzeczpospolita

Nieodzyskane należności od duńskiego kontrahenta w kosztach
W Danii sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o zakończeniu postępowania. Mimo to polski dostawca może odliczyć wierzytelności nieuregulowane przez podlegającego tamtejszej jurysdykcji odbiorcę – potwierdził dyrektor KIS. Autorką artykułu jest Agnieszka 
Jędryszek, Konsultantka 
w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Agnieszka Jędryszek, Rzeczpospolita

Podatek odroczony jako efekt odrębności prawa bilansowego i podatkowego
Różnice przejściowe są wynikiem innego momentu potrącenia kosztu w księgach i w CIT. Dotyczą głównie takich pozycji jak rezerwy, odpisy aktualizujące, odsetki naliczone a niezapłacone lub nierozliczone różnice kursowe.
Źródło: Magdalena Kraszewska-Szuba, Rzeczpospolita

Podwójne opodatkowanie dochodu jest (przejściowo) dopuszczalne
Spółka, która uzyskała dochód w Niemczech i tam się rozliczyła, musi zapłacić podatek również w Polsce, jeśli niemiecki fiskus nie wyda na czas decyzji o częściowym zwolnieniu z daniny – uznał NSA (sygn. akt II FSK 1134/18).
Źródło: Janusz Fiszer, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej musi trafić do urzędu skarbowego
Spółka z o.o. – wspólnik spółki komandytowej, jest podatnikiem CIT m.in. od dochodów osiąganych przez ten podmiot. Z uwagi na swoją odrębność podmiotowo-prawną nie prowadzi jednak jego ksiąg rachunkowych i nie sporządza jego bilansu.
Źródło: Agata Paul, Rzeczpospolita

Dofinansowanie na zakup środków trwałych a przychody
Dotacja ze środków publicznych na zakup podlegających amortyzacji składników majątku jest neutralna podatkowo. Z tą różnicą, że podatnicy PIT nie wykazują otrzymanych kwot jako przychodów, a u podatników CIT są one zwolnione z daniny.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Najbogatsi solidarni bardziej
Około 10 proc. milionerów objętych nowym podatkiem solidarnościowym dostarczy aż połowę całości wpływów z tej daniny.
Źródło: Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna

Dopiero uchwała NSA rozstrzygnie spór o wiatraki
Siedmiu sędziów będzie musiało odpowiedzieć na pytanie, czy podatek liczyć od całej elektrowni wiatrowej, w tym łopat i układu sterowania, czy tylko od części budowlanych, a więc fundamentu i masztu.
Źródło: Michał Nalepkowicz, Paweł Banasik, Patrycja Dudek, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Co było wyłączone z PCC, nie może podlegać daninie
Spółka kapitałowa przekształcana w osobową nie musi płacić podatku od nieopodatkowanej wcześniej części wkładu – potwierdził NSA. Podobne wyroki zapadły w sądzie kasacyjnym także 19 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3640/15), 17 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2463/15), 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1006/15 oraz II FSK 1007/15). Stanowisko NSA w sprawie, która od lat budziła spory, jest już przesądzone.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?