Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 30 października 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Odwrotne obciążenie w budowlance nie przy każdym zleceniu
Inwestor będący jednocześnie głównym wykonawcą rozliczy VAT na zasadach ogólnych, a nie z zastosowaniem metody reverse chargé – stwierdził Dyrektor KIS (nr 0115-KDIT1-3.4012.394.2017.2.JC).
Źródło: Tomasz Wagner, Rzeczpospolita

Stawka VAT zależy od rodzaju remontowanego budynku
W przypadku montażu bram garażowych, który jest wykonywany w budynku zaliczanym do budownictwa społecznego i przeprowadzany w ramach kompleksowej usługi w całym obiekcie, wykonawca może naliczyć 8-proc. podatek.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy może podlegać VAT
Kwoty wypłacone z tytułu zakończenia umowy przed ustalonym terminem są elementem składowym wynagrodzenia za usługę umówioną między stronami - orzekła WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 566/17).
Źródło: Jacek Matarewicz, Rzeczpospolita

Przychodem jest kwota netto z faktury
Podmiot, który wnosi aport do spółki komandytowej i z tego tytułu wystawia na jej rzecz fakturę, nie zapłaci podatku dochodowego od wykazanej na tym dokumencie wartości VAT należnego. Sprawę opisała Klaudia Kaim, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Bartosz Czajkowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Bartosz Czajkowski, Rzeczpospolita

Minister wskazał kiedy menedżer jest podatnikiem VAT
Umowy zawierane w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie zawsze będą podlegały podatkowi od towarów i usług – wynika z interpretacji ogólnej ministra rozwoju i finansów z 6 października 2017 r. (PT3.8101.11.2017).
Źródło: Krzysztof Bekieszczuk, Rzeczpospolita

Struktura JPK_FA ciągle wywołuje wątpliwości
Nadal nie ma jasności, co do daty, według której należy generować JPK dla faktur. Podatnicy muszą liczyć się z koniecznością tworzenia plików według różnych parametrów sterujących, zgodnie z oczekiwaniami fiskusa w danym przypadku.
Źródło: Rafał Mierkiewicz, Rzeczpospolita

Zerowa stawka VAT dla całego przemysłu stoczniowego
Obowiązujące przepisy nie zawężają prawa do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wyłącznie do dostaw realizowanych bezpośrednio na rzecz finalnego wytwórcy statku.
Źródło: Jarosław Hałoń, Rzeczpospolita

Kiedy dostawa instalacji gazów medycznych jest z obniżoną stawką
Do dostawy wyrobu medycznego (dopuszczonego do obrotu na terytorium Polski), jakim jest instalacja gazów medycznych, spółka może zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w powiązaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Źródło: Marcin Łukasiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

MF: naliczanie 100-proc. VAT tylko do wyłudzeń
Czy podatnikom grozi 100-proc. sankcja VAT za małą, oczywistą pomyłkę na fakturze? Resort opowiedział się za stanowiskiem, które prezentowali eksperci, a więc że sankcja 100 proc. będzie stosowana jedynie w przypadku świadomego działania podatnika uczestniczącego w oszukańczej transakcji.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Uchwała przesądzi, które decyzje II instancji były nieważne
Siedmiu sędziów NSA wskaże, kto powinien był rozpatrywać odwołania zagranicznych firm, które w chwili zakończenia kontroli nie były już zarejestrowanymi podatnikami VAT w Polsce. Uchwała będzie dotyczyć starego stanu prawnego, sprzed reformy KAS, gdy działały jeszcze urzędy kontroli skarbowej (UKS), ale będzie miała poważne skutki na przyszłość. Przesądzi bowiem, które decyzje organów drugiej instancji zostały wydane z naruszeniem właściwości i przez to były nieważne, a podatnicy będą mogli liczyć na ponowne rozpoznanie swoich spraw przez organ dla nich właściwy.
Źródło: Patrycja dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Spóźniony podatek dzieli ekspertów
Polskie przepisy, które nakazują zapłatę odsetek, gdy podatnik wykaże podatek z tytułu WNT lub importu usług dopiero po trzech miesiącach, są niezgodne z unijnymi – orzekła WSA w Krakowie.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Polska sankcja niezgodna z dyrektywą?
Przedsiębiorca, który dopiero po trzech miesiącach wykaże VAT należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, nie musi dopłacać odsetek – orzekł WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 709/17).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Kontrahenci będą mogli wykluczyć split payment
Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje zapłaty w systemie podzielonej płatności – wyjaśnił Paweł Gruza, wiceminister finansów, podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych. Komisja rozpatrywała w miniony czwartek projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący wprowadzenia split paymentu.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Energia z OZE bez akcyzy, ale prąd z sieci już z podatkiem
Prosument, który wytworzy zieloną energię, nie zapłaci akcyzy, gdy udostępni ją w sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Za to prąd, który sam kupi od koncernu, jest już opodatkowany – orzekł WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 544/17).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Należyta staranność obroni też pracownika
Przesłanki należytej staranności (obecnie Ministerstwo Finansów tworzy ich listę) wciąż budzą ogromne zainteresowanie nie tylko podatników, lecz także ekspertów.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Należyta staranność nie tylko dla firm, lecz także dla pracowników
Ministerstwo Finansów opracowuje właśnie listę przesłanek należytej staranności. Ich spełnienie ochroni firmę przed zakwestionowaniem przez fiskusa prawa do odliczenia VAT, gdy w ramach łańcucha transakcji doszło do wyłudzenia zwrotu podatku przez inne podmioty. Czy przesłanki te mogą także ochronić konkretnych pracowników przed zarzutami o przestępstwa podatkowe z kodeksu karnego?
Źródło: Salwador Milczanowski, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus konkurencją dla biur rachunkowych?
Resort finansów chce uruchomić aplikację, dzięki której przedsiębiorca wystawi faktury, automatycznie zarejestruje je w ewidencji i wygeneruje plik JPK_VAT.
Źródło: Marek Kwietko-Bębnowski, Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna

Sejm uchwalił zmiany uszczelniające CIT, PIT i akcyzę
Posłowie zgodzili się na minimalny podatek od galerii handlowych, ograniczenia w odliczaniu wydatków na zakup usług niematerialnych, a także pakiet tytoniowy. Zaakceptowali zmiany w kwocie wolnej w PIT i nowe obowiązki informacyjne dla gmin w zakresie podatków lokalnych.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Opłaty faktoringowe bez podatku u źródła
Wynagrodzenia dla faktora nie należy utożsamiać z płatnościami odsetkowymi wynikającymi z korzystania z cudzego kapitału. Gdy jest wypłacane na rzecz podmiotu zagranicznego, polski przedsiębiorca nie pobierze zryczałtowanej daniny.
Źródło: Lidia Strzelecka, Anna Trojanowska, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć samochody służbowe używane przez pracowników do celów prywatnych
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Kiedy ubruttowienie należności można uznać za KUP
Czy spółka może zliczyć do kosztów podatkowych podatek, który nie był potrącony, lecz jest dopłacany z własnych środków płatnika w wysokości związanej z ubruttowieniem należności?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Czy wydatki związane z ugodą są kosztem
Zapłacona kwota odszkodowania wynikającego z ugody sądowej lub przedsądowej, w sytuacji gdy jej wydatkowanie miało na celu zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, co do zasady może stanowić koszt uzyskania przychodu.
Źródło: Piotr Augustyniak, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Stratę zagranicznego zakładu można rozliczyć w Polsce
Podatnik, który nie może odliczyć straty zagranicznego oddziału w innym kraju UE, ma prawo ją odjąć od dochodu z działalności krajowej – potwierdził po raz kolejny NSA (sygn. akt II FSK 2612/15).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Spółdzielnie rolnicze zapłacą CIT
Wynajem maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym będzie opodatkowany, tak samo jak każda działalność nierolnicza prowadzona na wsi – zapewnił w ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Czasem i w biznesie liczy się zapłata
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest przychodem w momencie jego faktycznego otrzymania – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-3.4010.336.2017.1.APO).
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Kto nie zarabia i tak musi informować
Spółki, które mają siedzibę i zakład w różnych gminach, muszą składać informacje potrzebne do ustalenia udziału samorządów w CIT, nawet wtedy, gdy nie mają żadnych dochodów – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 2623/15)
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

W jaki sposób przeprowadzić analizę funkcjonalną
Jednym z elementów dokumentacji cen transferowych powinna być analiza funkcji pełnionych przez strony transakcji. Musi ona w szczególności uwzględniać aktywa angażowane przez powiązane podmioty i ponoszone przez nie ryzyka.
Źródło: Ewa Ścierska Michał Czech, Rzeczpospolita

Sukcesja rodzinnego biznesu bez podatkowych korzyści
Dzieci, które dostaną firmę od rodziców, nie rozliczą jej w podatkowych kosztach.
Źródło: Adrianna Lewandowska, Krzysztof Wojtasik, Rzeczpospolita

Cios w rodzinne firmy
Sejm uchwalił przepis niebezpieczny dla rodzinnych firm. Zakazuje rozliczania w podatkowych kosztach majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie. Ma zapobiec optymalizacji, a uderzy w rodzinne przedsięwzięcia.
Źródło: Michał Kolanko, Rzeczpospolita

Wynajem mieszkania na doby z 8,5-proc. Ryczałtem
Najem prywatny można opodatkować podatkiem zryczałtowanym. Krótki czas wynajmu nie świadczy o tym, że jest to działalność gospodarcza. Do takiego wniosku prowadzi analiza interpretacji Dyrektora KIS (nr 0111-KDIB-2-2.4011. 175.2017.2.MZA).
Źródło: Krzysztof Koślicki, Rzeczpospolita

Rekompensata za utracone korzyści nie jest zwolniona z PIT
Odszkodowanie, które płaci zakład pracy za to, że nie wywiązał się z zobowiązania i nie sprzedał pracownikowi mieszkania po preferencyjnej cenie, podlega opodatkowaniu – orzekł WSA w Warszawie (sygn. akt  III SA/Wa 3311/16).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Opłacenie kapitału rezerwowego spółki osobowej nie zawsze z PCC
Dla opodatkowania zmiany umowy spółki osobowej tylko w przypadku wniesienia wkładu ustawodawca stawia wymóg, aby zwiększał on majątek spółki. Nie można więc twierdzić, że każda wpłata, która zwiększa majątek spółki, podlega PCC – orzekł WSA w Warszawie (sygn.. akt III SA/Wa 2467/16). Sprawę opisała Kinga Piotrowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Tomasz Ulatowski, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Piotrowska, Tomasz Ulatowski, Rzeczpospolita

Będzie wspólny projekt ordynacji podatkowej
Filip Świtała: Zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną reguły przedawnienia są dla Ministerstwa Finansów mniej korzystne niż obecne. Znacznie ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń. Natomiast za fantastyczny uważam pomysł konsultowania skutków podatkowych transakcji.
Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Patrycja Dudek, Filip Świtała, Dziennik Gazeta Prawna

Fiskus ostrzega przed zagranicznymi spółkami osobowymi
Przedsiębiorcy, którzy zadeklarują posiadanie zakładu w kraju z niskim opodatkowaniem, mogą próbować w ten sposób unikać zapłaty podatku, i to nawet w obu państwach – wynika z kolejnego ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Będzie mała rewolucja w przekazywaniu sprawozdań w sferze budżetowej
Dla niektórych jednostek bieżący rok jest ostatnim okresem sprawozdawczym, za który można jeszcze składać dokumenty w wersji papierowej. Już za przyszły rok będą przygotowywały tylko formę elektroniczną.
Źródło: dr Katarzyna Trzpioła, Dziennik Gazeta Prawna

Jak ująć dotacje do środków trwałych
Spółka planuje zakup maszyny, która zostanie w 50 proc. sfinansowana z dotacji unijnych. Czy otrzymane dotacje można jednorazowo zaliczyć do przychodów? Jak ujmować je w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym?
Źródło: Halina Zabrocka, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Odpowiedzi i wskazówki.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy