Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 30 listopada 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Czy wynajęty magazyn to stałe miejsce prowadzenia działalności
Świadczenie usług na rzecz zagranicznych firm posiadających w Polsce powierzchnie do składowania towarów podlega opodatkowaniu VAT nad Wisłą.
Źródło: Radosław Żuk, Rzeczpospolita

Gdy zagraniczna faktura wyprzedza wykonanie usługi
Dla rozliczenia importu usług, które są udokumentowane przed ich faktycznym zrealizowaniem, nie ma znaczenia data rachunku. Istotny jest tylko termin powstania obowiązku podatkowego, ustalany na ogólnych zasadach.
Źródło:  Tomasz Krywan, Rzeczpospolita

Odsprzedaż wody lub gazu nie przesądzi o rejestracji
Refakturowanie mediów nie ma wpływu na limit, który decyduje o utracie zwolnienia z VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Poznaniu w wyroku z 26 października 2017 r., o sygnaturze I SA/Po 747/17.
Źródło: Aleksandra Tarka, Grzegorz Keler, Rzeczpospolita

Pożyczka, także incydentalna, bez VAT
Odpłatne świadczenie usług podlega podatkowi od towarów i usług. O takim charakterze pożyczania pieniędzy decyduje wynagrodzenie w postaci odsetek. Tego rodzaju czynności są jednak zwolnione z daniny, nawet jeśli nie jest to główna działalność pożyczkodawcy.
Źródło: Marek Piotrowski, Rzeczpospolita

Fiskus nie wymiga się od pytań o poprawne PKWiU
Skarbówka nie może odmawiać interpretacji, gdy podatnik pyta, czy prawidłowo klasyfikuje produkt, bo od niej zależy wysokość stawki VAT. Tak orzekł NSA w wyroku z 29.11.2017r., o sygnaturze I FSK 179/16.
Źródło: Aleksandra Tarka, Jerzy Martini, Rzeczpospolita

Małe firmy na łasce fiskusa?
Dla mikroprzedsiębiorstw mechanizm tzw. podzielonej płatności może okazać się poważnym utrudnieniem w prowadzeniu codziennego biznesu.
Źródło: Anna Cieślak-Wróblewska, Rzeczpospolita

Czy ewidencja w arkuszu wystarczy, aby przygotować jednolity plik kontrolny
Rozmowa Agnieszki Łukasiewicz z Dr hab. Marcinem Jamrożym o jednolitym pliku kontrolnym.
Źródło: Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Jamroży, Rzeczpospolita

Bruksela nie nałoży na nas sankcji za tańsze smoczki dla dzieci
Znamy treść polskiego projektu nowelizacji ustawy o VAT i nie mamy z nią żadnego problemu – tak biuro prasowe Komisji Europejskiej odpowiedziało na pytanie DGP.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Podzielona płatność wystartuje dopiero latem
Rząd pójdzie na rękę bankom i wejście w życie split paymentu w VAT znów zostanie opóźnione. Miał być kwiecień, a będzie prawdopodobnie lipiec.
Źródło: Marek Chądzyński, Bartek Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna

Czy rachunek pobrany ze strony zagranicznego kontrahenta daje koszty
Jeśli wydruk pdf, który jest potwierdzeniem zapłaty w walucie za prawa do wykorzystywania zdjęć z portalu, ma cechy faktury, to przedsiębiorca może go wpisać w podatkowej księdze.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Zasobów piasku i żwiru w kopalni nie ujmuje się w spisie z natury
Niewydobyte złoża nie są wymienione wśród zapasów, które przedsiębiorca powinien wykazać i wycenić w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Pensja małżonka nie obniży podatku
Fiskus nie zgadza się, by jeden ze wspólników spółki jawnej uznał wynagrodzenie żony drugiego za koszt podatkowy. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS,
o sygnaturze 0115-KDIT3.4011. 274.2017.1.AK.
Źródło: Rzeczpospolita

Spór o kontynuowanie ulgi mieszkaniowej przez spadkobierców pozostał
Syn, którego ojciec sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia z zamiarem przeznaczenia pieniędzy na cel mieszkaniowy, ale przed śmiercią nie zdążył tego nawet zadeklarować, może zrealizować ulgę za niego. Tak wynika
z wyroku NSA z 29 listopada 2017 r., o sygnaturze II FSK 2119/15.
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Dłużnik płaci odsetki, urząd skarbowy pobiera podatek
Odsetki za spóźnioną zapłatę za towar lub usługę, regulowane na podstawie kodeksu cywilnego, nie są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego. Tak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 22 listopada 2017 r., o sygnaturze II FSK 3115/15.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Zaświadczenie od kontrahenta można dostać po transakcji
Certyfikat rezydencji potrzebny jest do zastosowania podatkowej ulgi. Nie trzeba go jednak mieć w chwili rozliczania umowy.
Źródło: Rzeczpospolita

Wyższy limit od 2018 r., ale kupić można już teraz
Zakup w 2017 r. środka trwałego o wartości początkowej do 10 tys. zł będzie można jednorazowo odliczyć od przychodu, jeżeli środek ten zostanie przyjęty do używania w 2018 r.
Źródło: Bożena Nowicka, Dziennik Gazeta Prawna

Od 2018 r. restrukturyzacje będą wyjątkowo ryzykowne
Transakcje łączenia i dzielenia spółek, podobnie jak dziś, będą musiały mieć uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli fiskus uzna, że głównym celem była korzyść podatkowa, to firma przejmująca będzie musiała zapłacić karny podatek od przychodu, a nie jak dziś – od dochodu.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Dlaczego IKE i IKZE są godne uwagi
Marcin Żółtek, podczas rozmowy z Mateuszem Pawlakiem: Osoby, które chcą pomnażać swoje oszczędności i myślą przyszłościowo, powinny zwrócić szczególną uwagę właśnie na IKE (indywidualne konto emerytalne) oraz IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), które dodatkowo oferują ulgi fiskalne.
Źródło: Mateusz Pawlak, Marcin Żółtek,  Rzeczpospolita

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy