Artykuł

Przegląd zachęt na działalność badawczo-rozwojową na świecie

Jak świat zachęca do innowacyjności

Międzynarodowe trendy wskazują na umacnianie systemów mieszanych służących wsparciu działalności B+R. Deloitte przedstawia podsumowanie i porównanie dostępnych zachęt podatkowych do prowadzenia działalności B+R w 30 krajach świata.

Polska nadal plasuje się w grupie państw, które niewystarczająco wspierają przedsiębiorców w inwestycjach w badania i rozwój, co ma negatywny wpływ na pozycję polskiej gospodarki na świecie. Obecnie coraz więcej krajów na świecie opracowuje i wdraża systemy różnego rodzaju zachęt dla stworzenia warunków niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności badawczo-rozwojowej.

"Państwa, które oferują zachęty na prowadzenie działalności

B+R, postrzegane są jako atrakcyjne lokalizacje dla

tworzenia i rozbudowy ośrodków badawczo-rozwojowych,

a także rozprzestrzeniania działalności badawczej na inne

kraje. Tego typu działania mogą skutecznie przyczynić się

do dynamicznego rozwoju globalnej działalności B+R oraz

powstania cennych praw własności intelektualnej."

Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider R&D and Government Incentives

Czy ta strona była pomocna?