Śniadanie podatkowe: Podatek u źródła (WHT)

Artykuł

Śniadanie podatkowe: Podatek u źródła (WHT)

Procedura poboru w praktyce organów podatkowych

26 października 2023 r., Wrocław

Na przestrzeni ostatnich 4 lat w polskich przepisach dotyczących poboru podatku u źródła zaszła największa rewolucja od czasu ich dostosowania do przepisów unijnych w latach 2004-2005. W ramach ostatnich zmian przepisów zrezygnowano z dotychczasowego systemu opartego o zastosowanie preferencji już u źródła (relief at source) na rzecz systemu opartego o zwrot (pay and refund). Nowym reżimem objęto międzynarodowe transakcje wewnątrzgrupowe mające pasywny charakter (odsetki, należności licencyjne oraz dywidendy).

Ustawodawca nałożył na płatników dodatkowy obowiązek dochowania tzw. należytej staranności w przypadku korzystania z preferencji podatkowych w tym zakresie.

Podatek u źródła stał się obecnie jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli i postępowań.

Liczne już doświadczenia wynikające z tych postępowań, a także z procesów uzyskiwania opinii o stosowaniu preferencji (zwolnienia) czy też postępowań o zwrot/nadpłatę podatku u źródła, pozwalają na dostrzeżenie zarysowujących się trendów interpretacyjnych i orzeczniczych. Trendy te w najbliższym czasie mogą okazać się kluczowe z punktu widzenia prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu podatku u źródła, a w konsekwencji wpłyną nie tylko na pozycję podatkową płatnika, ale również na osobistą odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.
Podczas spotkania eksperci Deloitte omówią aktualną praktykę organów podatkowych oraz sądów administracyjnych (w tym w kontekście orzecznictwa ETS) w zakresie podatku u źródła od transakcji wewnątrzgrupowych z perspektywy ostatnich zmian legislacyjnych.


Agenda:

 1. Ogólne zasady zastosowania procedury pay & refund:
  • katalog przedmiotowy,
  • wyjątki od obowiązkowej procedury,
  • narzędzia wyłączające obowiązkowość pay & refund.
 2. Praktyczne aspekty weryfikacji prawa do zwolnień i preferencji wynikających z przepisów ustawy implementujących Dyrektywy Parent-Subsidiary oraz Interest Royalty oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • Obowiązek badania statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela w przypadku dywidend,
  • Interpretacja pojęcia „rzeczywisty właściciel”,
  • Rzeczywista działalność gospodarcza w kontekście struktur holdingowych.
  • „Faktyczne” opodatkowanie w kraju rezydencji odbiorcy płatności a prawo do zwolnienia,
  • Przesłanki sztuczności struktury w kontekście stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ETS,
  • pozostałe aspekty praktyczne.
 3. Należyta staranność w podatku u źródła w praktyce:
  • Zakres należytej staranności w kontekście dotychczasowych stanowisk organów i sądów.
  • Oświadczenie zarządu a należyta staranność.

Szczegóły

Data:
26 października 2023 r.
Godz. 10:00 – 12:00

Miejsce:
Biuro Deloitte,
Świdnicka 40,
Wrocław

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?