Dofinansowanie kosztów zielonej transformacji

Analizy

Dofinansowanie kosztów zielonej transformacji

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Kredytu ekologicznego

Strefa Ulg i Dotacji (10/2023) | 15 czerwca 2023

13 czerwca 2023 r. rozpoczął się pierwszy konkurs w ramach działania Kredytu ekologicznego finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – instrumentu, który wspierać będzie działania proekologiczne, wpisując się w szeroką ofertę wsparcia w zakresie działań związanych ze zmniejszaniem wpływu sektora przedsiębiorstw na środowisko.

Wnioski składać będzie można do 17 sierpnia 2023 r.

 

Beneficjenci wsparcia

Wnioski w konkursie składać będą mogły:

 • przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • small-mid-caps, czyli duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 499 pracowników i których wysokość rocznych obrotów nie przekracza 50 mln EUR, a wysokość rocznej sumy bilansowej 43 mln EUR,
 • mid-caps - podmioty spełniającego definicję dużego przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 tyś. pracowników.

 

Działania kwalifikujące się do wsparcia

Finansowane mogą być koszty związane z:

 • modernizacją infrastruktury produkcyjnej,
 • termomodernizacją budynków,
 • zakupem, instalacją i uruchomieniem odnawialnych źródeł energii.

Działania realizowane w projekcie muszą wynikać z rekomendacji przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (element obowiązkowy) oraz audytu efektywności energetycznej i prowadzić do oszczędności energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30% (dla obszaru objętego przedsięwzięciem).


Forma wsparcia

Wsparcie wypłacane jest w formie tzw. premii ekologicznej przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest promesa / umowa warunkowa udzielenia kredytu przez bank komercyjny.

 

Koszty kwalifikowane i wysokość wsparcia

Koszty inwestycyjne:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, innych praw własności intelektualnej.

Nie określono minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 50 mln EUR.

Dofinansowanie, w zależności od rodzaju pomocy publicznej, wynosić może:

 • od 20 do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
 • od 30 do 65% dla pomocy na wspieranie efektywności energetycznej,
 • od 30 do 80% dla pomocy na wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • od 45 do 80% dla pomocy na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Zapraszamy do kontaktu

Oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 • szczegółową weryfikację kwalifikowalności projektu,
 • zbudowanie koncepcji przedsięwzięcia wpisującej się w zakres konkursu,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami, w tym wymaganym audytem,
 • monitoring oceny wniosku, wsparcie w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczeniu projektu.

Wsparcie Deloitte

Fundusze Europejskiedla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Kredyt ekologiczny

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?