Dotacje wspierające kompleksowe projekty badawczo – rozwoje i inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców (ścieżka SMART)

Analizy

Dotacje wspierające kompleksowe projekty badawczo – rozwoje i inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców (Ścieżka SMART)

Ogłoszono pierwszy w 2024 r. konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ścieżka SMART

Strefa Ulg i Dotacji (10/2024) | 27 maja 2024 r.

23 maja 2024 r. ogłoszony został kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania Ścieżka SMART finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – instrumentu wspierającego kompleksowe projekty przedsiębiorców związane z rozwojem i prowadzeniem działalności badawczo – rozwojowej, inwestycyjnej i zieloną transformacją, wpisujących się w szeroką ofertę instrumentów dostępnych dla przedsiębiorców w 2024 r.

W ogłoszonej edycji konkursu na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 3 mld PLN, w tym ponad 2,1 mld PLN na projekty realizowane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz 890 mln PLN na wsparcie dużych przedsiębiorców.

Wnioski składać będzie można od 27 czerwca do 24 października 2024 r.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Beneficjenci

Wnioski w konkursie składać będą mogły przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości.

Instytucją organizującą konkurs dla podmiotów z sektora MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a dla dużych przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

Działania kwalifikujące się do wsparcia

Wniosek o dofinansowanie obejmować może kompleksowe projekty zbudowane z jednego lub więcej dostępnych modułów:

 • B+R,
 • Wdrożenie innowacji,
 • Infrastruktura B+R,
 • Cyfryzacja,
 • Zazielenianie przedsiębiorstw,
 • Internacjonalizacja,
 • Rozwój kompetencji.

Każdy projekt będzie musiał zawierać przynajmniej moduł obligatoryjny: duży przedsiębiorca zawsze będzie zobowiązany do realizacji modułu B+R, mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli wybrać jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: B+R lub Wdrożenie innowacji.

Mapa pomocy regionalnej

Dowiedz się więcej
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Moduły fakultatywne:

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej względem poprzednich edycji naboru

 

Zmiana sposobu oceny wniosków

Wnioski w obecnie ogłoszonej edycji konkursu będą oceniane w dwóch etapach (dotychczas ocena była jednoetapowa):

Etap 1

Ocena:

 • 2 kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu - kwalifikowalność wnioskodawcy oraz zgodność z zakresem naboru (jeżeli dotyczy),
 • 2 kryteriów dotyczących modułu B+R (jeżeli zostanie ujęty w projekcie) - charakter badawczo – rozwojowy modułu oraz innowacyjność rezultatu prac B+R,
 • 2 kryteriów dotyczących modułu Wdrożenie innowacji (jeżeli zostanie ujęty w projekcie) - wyniki prac B+R jako przedmiot wdrożenia oraz innowacyjność przedmiotu wdrożenia.

Na tym etapie oceny wnioskodawcy nie będą mieć możliwości poprawy wniosku.

Etap 2

Ocena pozostałych kryteriów, w tym nowego kryterium dotyczącego zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe zmiany to usunięcie kryterium Spójność projektu oraz Istota modułu (dla modułu B+R i Wdrożenie innowacji).

Nowym kryterium rozstrzygającym jest tzw. ekoinnowacja na poziomie krajowym.

Czas oceny wniosków

Wydłużenie czasu oceny wniosków z 115 do 150 dni.
 

Minimalna oraz maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu oraz dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kalikowanych dla modułu B+R wynosić będzie obecnie 3 mln PLN dla wszystkich wnioskodawców niezależnie od ich wielkości (w poprzednich naborach minimalny próg określony był tylko dla dużych przedsiębiorców na poziomie 1 mln PLN). W przypadku realizowania w projekcie zarówno modułu B+R, jak i Wdrożenie innowacji, limit 3 mln PLN odnosi się do jednego z nich.

Wprowadzono maksymalną wartość dofinansowania całego projekt na poziomie 70 mln PLN. Dotychczas limity wsparcia wynikały z zasad określonych w Rozporządzeniu 651/2014.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania omawianymi programami – oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szczegółową weryfikację kwalifikowalności projektu,
 • zbudowanie koncepcji przedsięwzięcia wpisującej się w zakres konkursu,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami, w tym wymaganym audytem,
 • monitoring oceny wniosku, wsparcie w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczeniu projektu.
Czy ta strona była pomocna?