Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

Artykuł

Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

2,5 mld zł dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w związku z COVID-19

Strefa Ulg i Dotacji (8/2020) | 10 czerwca 2020 r.

8 czerwca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy, w ramach których średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią COVID-19, będą mogły otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Aplikacje w ramach obu konkursów ogłoszonych przez PARP będą przyjmowane od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Nabór może zostać skrócony w przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy alokację na konkurs.
 

2 konkursy i 2,5 mld zł dla średnich firm w związku z COVID-19

Dotacje dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwach:

 • lubelskim,
 • podkarpackim,
 • podlaskim,
 • świętokrzyskim,
 • warmińsko - mazurskim,

dofinansowane będą ze środków Działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach którego na wsparcie przeznaczono 500 mln zł.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w pozostałych województwach mogą aplikować o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Suma środków alokowanych na ten konkurs wynosi 2 mld zł, w tym 400 mln zł na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

W przypadku wyczerpania alokacji o udzieleniu wsparcia decydować będzie kolejność składania wniosków.
 

Warunki otrzymania dotacji

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r.

Realizacja projektu może zacząć się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, a czas jego trwania nie może być krótszy, niż 1 miesiąc i dłuższy, niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów wpisujących się w średnich przedsiębiorstw – tj. podmiotów:

 • zatrudniających co najmniej 50 i mniej, niż 250 pracowników,
 • o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro
 • lub rocznej sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 mln euro.

Przy analizie statusu należy brać pod uwagę podmioty powiązane.

 • Nabór konkursowy
 • Termin naboru: od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Konkurs może zostać skrócony w przypadku przekroczenia alokacji przez złożone wnioski.

Koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa rozliczane przez stawki jednostkowe, które są uzależnione od wielkości zatrudnienia.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi iloczyn zatrudnienia w firmie wyrażonego w pełnych etatach (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bezpośrednio przez Wnioskodawcę) na moment składania wniosku o dofinansowanie i liczby miesięcy, na które wnioskuje się o wsparcie (maksymalnie 3).
 • Stawka jednostkowa dla podmiotu wykazującego 1 etat to 6 248 PLN, a w przypadku 249 etatów: 143 275,83 PLN.
 • Maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu: 429 827,49 PLN.

 

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19) limit 800 tys. EUR na przedsiębiorstwa powiązane (do limitu włączane są również inne formy pomocy publicznej wypłacane w oparciu o Tymczasowe ramy).

Czy ta strona była pomocna?