Możliwość łącznego rozliczania zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Analizy

Możliwość łącznego rozliczania zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Pierwszy i przełomowy w tym zakresie, korzystny dla inwestorów wyrok WSA w Rzeszowie

Strefa Ulg i Dotacji (14/2020) | 9 października 2020 r.

W wyroku z 8 października 2020 r. (sygn. I Sa/Rz 340/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną i potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym może on prowadzić jedną wspólną ewidencję do celów ustalenia wyniku podatkowego z działalności zwolnionej z podatku dochodowego - dla zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz decyzji o wsparciu (DoW) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - i rozliczać chronologicznie limity zwolnienia dostępnego na ich podstawie.

Istota zagadnienia

Kwestia prowadzenia wspólnej ewidencji jest szczególnie istotna dla podatników posiadających zezwolenia strefowe (SSE) oraz decyzję o wsparciu (lub też rozważających uzyskanie decyzji o wsparciu) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W przypadku braku możliwości prowadzenia wspólnej ewidencji, podatnicy musieliby dokonywać wyodrębnienia księgowego działalności na podstawie DoW i osobno działalności prowadzonej na podstawie zezwoleń. Ponadto konieczne byłoby ustalenie odrębnie jaki dochód będzie mógł podlegać zwolnieniu na podstawie zezwoleń, a jaki na podstawie DoW.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydawał do tej pory interpretacje, w których odmawiał możliwości łącznego i chronologicznego rozliczania zezwoleń SSE i DoW. Wyrok WSA w Rzeszowie jest pierwszym wyrokiem wydanym w wyniku zaskarżenia takiej interpretacji, który wprost potwierdza prawidłowość prowadzenia jednej, wspólnej ewidencji dla zezwoleń i DoW i chronologicznego wykorzystywania limitu zwolnienia podatkowego z nich wynikającego.

Wyrok WSA

Sąd zgodził się z podatnikiem, że z językowej (gramatycznej, literalnej) treści przepisów wynika możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania zezwoleń (SSE) i DoW (Polska Strefa Inwestycji), a stanowisko DKIS przewidujące konieczność odrębnego ustalania wyniku nie jest oparte na przepisach prawa. Sąd zgodził się również z zarzutem podatnika, że obowiązek podatnika do prowadzenia odrębnej ewidencji nie może wynikać z treści Objaśnień podatkowych z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, tylko musi on być ustanowiony w przepisach prawa, a podstawą praw i obowiązków podatnika nie mogą być same Objaśnienia.

Co to oznacza dla inwestorów „strefowych”?

Potwierdzenie przez Sąd w omawianym wyroku możliwości łącznego rozliczania jest bardzo istotne z perspektywy podatników prowadzących (lub planujących prowadzić) zarówno działalność na podstawie zezwoleń jak i DoW. Uznane przez Sąd za prawidłowe prowadzenie wspólnej ewidencji i chronologiczne rozliczanie limitu zwolnienia usprawnia korzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie obu tych instrumentów pomocy, przede wszystkim ułatwia jego rozliczanie, ze względu na brak dodatkowych obowiązków księgowych (w praktyce zresztą często niemożliwych do wypełnienia). Zatem wydanie przez Sąd pierwszego wyroku potwierdzającego niniejsze należy ocenić jako bardzo istotne i korzystne dla wielu inwestorów oraz zwiększające atrakcyjność Polskiej Strefy Inwestycji, również dla podmiotów które działały już do tej pory w SSE.

W uzyskaniu niniejszego wyroku podatnika wspierały Zespoły Deloitte ds. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE oraz ds. Postępowań spornych (Litigation).

 

Autorzy: Marek Sienkiewicz, Bartłomiej Węgrzyn, Sebastian Galant

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?