CRS: nowe obowiązki dla instytucji finansowych | Deloitte

Analizy

CRS: nowe obowiązki dla instytucji finansowych

1 maja weszły w życie przepisy o CRS

taxCube news 6/2017

Raportujące Instytucje Finansowe muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych obowiązków raportowych. Do 31 sierpnia 2017 r. będą musiały przekazać Szefowi KAS dane za 2016 r.

1 maja weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS) dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Treść ustawy została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 648. Warto pamiętać, że termin na pierwsze raportowanie danych za 2016 r. upływa 31 sierpnia 2017 r.

Jednym z obowiązków, jakie ustawa o CRS nakłada na raportujące instytucje finansowe jest obowiązek wdrożenia procedur sprawozdawczych umożliwiających weryfikację rachunków finansowych oraz identyfikację rachunków podlegających raportowaniu, a także przekazywanie informacji o tych rachunkach do Szefa KAS. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku raportowania FATCA, jedynym sposobem wymiany informacji będzie droga elektroniczna. Oznacza to, że raportujące podmioty będą w sposób pośredni zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania i połączenia ich z bramką Ministerstwa Finansów.

Choć z początkiem maja instytucje finansowe zobowiązane są wdrożyć procedury należytej staranności w poszukiwaniu nierezydentów podatkowych, pierwsze obowiązki sprawozdawcze (raportowanie do Szefa KAS) przypada na koniec sierpnia tego roku. Instytucje finansowe mają niecałe pół roku na przygotowanie się do nowych wymogów w zakresie raportowania. Choć na pierwszy rzut oka podobne do regulacji tzw. amerykańskiej FATCA, wymogi CRS w pewnych obszarach istotnie odbiegają od obowiązujących już regulacji FATCA.

Warto także podkreślić, że same wzorce raportów, jak wynika z opublikowanych testowo formularzy CRS-1, zawierają szereg odmienności od nowych, opublikowanych testowo formularzy FAT-1(2).

Pośpiech i skoncentrowanie wysiłków na dostosowaniu systemów informatycznych do nowych regulacji nie dziwi. Niedopełnienie obowiązku raportowania może skutkować karą pieniężną do 1 miliona złotych. Właściwa interpretacja przepisów i odpowiednie dostosowanie programów komputerowych do nowych wymogów raportowania jest wyjątkowo istotne również z tego powodu, że błędy w tym zakresie mogą skutkować złamaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?