Korekty JPK_VAT: oznaczanie plików i testy JPK w aplikacji MF

Analizy

Korekty JPK_VAT: oznaczanie plików i testy JPK w aplikacji MF

Nieprawidłowe oznaczenie może sprowadzić kontrolę

taxCube news 9/2017

Ministerstwo Finansów wydało komunikaty w sprawie korekt plików JPK oraz obowiązku przesyłania tylko jednego pliku odpowiadającego jednej deklaracji. Resort udostępnił również kolejną wersję Aplikacji Klient JPK z ograniczonymi możliwościami weryfikacji poprawności danych.

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów poinformowano, że w przypadku stwierdzenia błędów w pliku JPK_VAT konieczne jest przesłanie korekty pliku. Wersja struktury, która obowiązuje od początku 2017 r. umożliwia oznaczenie w polu „cel złożenia” pierwotnego pliku jako „1”, a każdej kolejnej wersji jako „2”.

Resort finansów wyjaśnił, że jeżeli pole to ma taką samą wartość w więcej niż jednym pliku przesłanym przez podatnika za dany okres, decydująca jest data złożenia pliku. Jeżeli pliki zostały złożone w tym samym dniu, decyduje godzina złożenia.

Korekty JPK w praktyce

W praktyce, złożenie korekty sprowadza się do ponownego wygenerowania pliku JPK_VAT z wszystkimi transakcjami z danego okresu (wraz z poprawionymi danymi) oraz wpisanie w polu „cel złożenia” cyfry „2” odpowiadającej korekcie. Należy o tym pamiętać, również wysyłając kolejne korekty.

Przestrzeganie powyższych zasad ma wyeliminować sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach. Jak wskazuje MF, w przypadku nieprawidłowego oznaczenia pliku, istnieje ryzyko uznania go przez organ podatkowy za ten, który będzie podlegał analizie.

Jeden plik dla jednej deklaracji

Resort finansów przypomniał również, że dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik. Odrębne pliki powinny być scalone przed wysłaniem. Drugi i kolejny plik jest traktowany jak korekta poprzedniego pliku.

Część podatników przesyła kilka plików JPK_VAT pomimo składania jednej deklaracji VAT. Może to wynikać ze struktury przedsiębiorstwa lub funkcjonowania kilku systemów finansowo-księgowych. Z komunikatu MF wynika, że w takim przypadku ANALIZATOR_JPK przeanalizuje tylko jeden z plików. Efektem tego będzie wykrycie nieprawidłowości – w szczególności plik nie będzie się uzgadniał z deklaracją VAT-7.

Testy plików JPK_VAT w aplikacji MF

Weryfikacja prawidłowości danych wprowadzonych do plików JPK to z punktu widzenia podatników obecnie jeden z najbardziej aktualnych problemów związanych z rozliczaniem VAT. Nieczytelna struktura XML oraz brak możliwości jednoczesnej weryfikacji większej ilości kontrahentów za pomocą ogólnodostępnych serwisów spowodowała, że przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po komercyjne rozwiązania do testowania JPK.

Naprzeciw potrzebom podatników próbuje wyjść resort finansów, który udostępnił 14 czerwca 2017 r. kolejną wersję Aplikacji Klient JPK. Z komunikatu MF wynika, że do aplikacji dodano m.in. funkcjonalność pozwalającą na weryfikację plików JPK. W przypadku nieprawidłowego wyniku weryfikacji aplikacja wyświetla komunikat ostrzeżenia lub błędu. MF podkreśla, że wynik weryfikacji nie blokuje wysyłki i należy go traktować wyłącznie informacyjnie.

Weryfikacji podlega w szczególności numer identyfikacyjny kontrahenta. Dotyczy to tylko polskich NIP. Oznacza to, że w przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, numer VAT-UE zostanie potraktowany jako potencjalny błąd. To samo dotyczy polskich numerów z przedrostkiem „PL” lub numeru ze znakami specjalnymi (np. myślnikami).

Aplikacja ministerialna weryfikuje NIP z wykorzystaniem słownika prefiksów: początkowe trzy wartości numeru NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. Jeżeli trzycyfrowy numer jest przypisany do urzędu skarbowego, weryfikacja przebiega pomyślnie. Oznacza to, że aplikacja nie umożliwia sprawdzenia, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT ani czy numer NIP został wskazany poprawnie.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od przedstawicieli MF wynika, że aplikacja wykonuje w praktyce jeszcze dwa testy. Pierwszy z nich powtarza reguły, które funkcjonują w deklaracji VAT-7. Aplikacja JPK sprawdza, czy sumy wartości w poszczególnych polach uzgadniają się z sumą podatku należnego. Test polega w praktyce na zsumowaniu wartości pól: K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36, K_37 oraz pomniejszeniu ich o sumę wartości pól K_38 i K_39. Tak obliczoną kwotę porównuje się z sumą podatku należnego wykazaną w sekcji kontrolnej sprzedaży.

Aplikacja sprawdza również poprawność dat i kodów pocztowych za pomocą wyrażeń regularnych. Nie zostało jednak wprost wskazane, w jaki sposób zostały one zaimplementowane do aplikacji.

Warto podkreślić, że na chwilę obecną aplikacja przygotowana przez MF nie zapewnia kompleksowej weryfikacji danych z JPK i nie sprawdza rejestracji podmiotu jako podatnika VAT czynnego. Podatnicy, którzy korzystają z oprogramowania ministerialnego, muszą wciąż ręcznie weryfikować, czy kontrahenci są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT lub VAT-UE. To samo dotyczy pozostałych testów, za pomocą których ANALIZATOR_JPK kontroluje podatników. Przedsiębiorcom, którzy chcą poczuć się pewnie przed wysyłką pliku JPK, pozostaje skorzystać z rozwiązań komercyjnych oferowanych na rynku.

Pełna treść powołanych komunikatów znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów:

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?