Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę dotyczącą JPK_VDEK

Analizy

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę dotyczącą JPK_VDEK

taxCube news | 11 lutego 2020 r

Na stronie BIP Ministerstwa Finansów została opublikowana broszura informacyjna dotycząca nowej struktury JPK_V7M, która będzie obowiązywać dużych podatników od rozliczeń za kwiecień 2020 roku, zaś pozostałych podatników – za okresy od lipca 2020 roku. W broszurze nie tylko zostały opisane struktury schematów JPK_V7M i JPK_V7K, ale także zaprezentowano praktyczne przykłady i wyjaśnienia jak przygotować nowe struktury JPK.

W broszurze Ministerstwo potwierdziło, że nowa formuła będzie miała zastosowanie wyłącznie do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, nie będzie ona dotyczyła pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14), do których będą stosowane dotychczasowe przepisy.

W swojej broszurze Ministerstwo wyjaśniło, że oznaczenia grup towarowych i usług (GTU) nie będą nadawane w przypadku zbiorczych informacji o sprzedaży czyli m.in. sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Ponadto, oznaczeń tych nie należy stosować do transakcji zakupowych skutkujących pojawieniem się VAT należnego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług). Oznacza to, że w obu tych przypadkach podatnicy nie będą musieli nadawać znaczników GTU. Potwierdzono jednocześnie, że w przypadku transakcji sprzedaży towarów lub usług, klasyfikowanych w kilku kategoriach GTU, udokumentowanych fakturą – wówczas znacznik „1” należy wskazać w kilku znacznikach GTU.

W broszurze pojawiły się także wyjaśnienia w zakresie znacznika „MPP” (transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności). Ministerstwo wyjaśniło, że w zakresie podatku naliczonego oznaczenie w polu „MPP” w pliku JPK_V7M trzeba stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy niezależnie od tego, czy znacznik ten znalazł się na fakturze od dostawcy. Warto zatem zaznaczyć, że nabywca będzie musiał także weryfikować otrzymane faktury pod kątem prawidłowości oznaczenia ich jako dotyczące towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności.

W broszurze Ministerstwo dokonało także objaśnień znaczników, wskazując m.in. jakich dokumentów mogą dotyczyć, np. znacznik „WEW” – dokument wewnętrzny może dotyczyć dokumentu rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

Wprawdzie wyjaśnienia Ministerstwa są istotną wskazówką w procesie przygotowania podatników do nowego obowiązku, to warto pamiętać, że na stronach Ministerstwa wciąż widnieje informacja o tym, że opublikowane schematy JPK_V7M i JPK_V7K są schematami roboczymi. Pozostaje mieć nadzieję, że w ślad za wyjaśnieniami – Ministerstwo opublikuje finalne wersje struktur nowych plików JPK.

Ponadto na stronie Ministerstwa opublikowano także komunikat informujący o pracach nad środowiskiem testowym dla JPK_V7M i JPK_V7K – środowisko to powinno być gotowe do końca lutego 2020 roku.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?