Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT | Deloitte

Analizy

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT

Resort finansów pracuje nad stworzeniem definicji dobrej wiary

taxCube news 7/2017

MF podaje, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta. Resort pracuje też nad listą działań wskazujących na należytą staranność.

Wątpliwe okoliczności transakcji

Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami. Należy również dokładnie przyjrzeć się okolicznościom towarzyszącym nawiązaniu współpracy i prowadzeniu interesów z kontrahentami. Wątpliwości podatnika powinny, zdaniem MF, wzbudzić te okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem. Mogą to być w szczególności następujące sytuacje:

  • podmiot, szczególnie przy dużej skali działalności, zgłasza siedzibę firmy pod adresem, pod którym brak jest oznak prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiada zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia tego rodzaju działalności;
  • dostawcy i odbiorcy w łańcuchu dostaw często zmieniają się bez żadnego ekonomicznego uzasadnienia (pojawiają się nowe firmy, ponownie uruchamiane są przedsiębiorstwa po zmianach udziałowców);
  • dostawca nie dąży do zawarcia kontraktu handlowego przewidującego dłuższą współpracę;
  • organizatorzy procederu bez wyraźnego powodu wskazują, od kogo towar można lub trzeba kupić albo do kogo można lub należy sprzedać;
  • stosunkowo krótkie terminy płatności, biorąc pod uwagę rozmiar transakcji;
  • odwrócony łańcuch płatności - ostatni podmiot w łańcuchu finansuje cały zakup poprzez wpłaty zaliczek;
  • marże na transakcjach są stosunkowo niskie dla większości firm w łańcuchu i często stanowią stałe kwoty, a negocjacje cenowe z reguły nie mają miejsca;
  • zachodzi szybka wymiana handlowa, towary są odsprzedawane natychmiastowo kolejnym podmiotom bez magazynowania.

Wystąpienie tego typu zdarzeń powinno wzbudzić u podatnika wątpliwości co do uczciwości kontrahenta. Innymi słowy, jeżeli wystąpią powyższe okoliczności, podatnik powinien szczegółowo zweryfikować, czy kontrahent istnieje i czy jest uczciwym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wytyczne dla należytej staranności

Ministerstwo Finansów uznało, że przedstawiona w interpelacji propozycja stworzenia definicji lub wytycznych określających listę działań, których realizacja wskazywałaby na działanie podatnika w dobrej wierze lub zachowanie należytej staranności zasługuje na uwagę. Dzięki takiej liście uczciwi przedsiębiorcy wiedzieliby, jakie czynności mieliby podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania im przez organy podatkowe prawa do odliczenia. Z odpowiedzi wynika, że w resorcie finansów trwają obecnie prace zmierzające do wypracowania takiej listy.

Z drugiej jednak strony, Ministerstwo Finansów wskazało, że nawet w przypadku dokonywania transakcji takimi samymi towarami, to okoliczności faktyczne towarzyszące każdej z takich transakcji będą przesądzać o tym, czy podatnikowi można przypisać dobrą wiarę lub należytą staranność. Ponadto, zbyt daleko posunięta konkretyzacja powinności w treści zobowiązania mogłaby prowadzić do tego, iż taki obowiązek nie obejmowałby wszystkich sytuacji, a w szczególności sytuacji nietypowych. Dodatkowo tworząc taką listę należy – zdaniem resortu finansów – uważać, aby nie posłużyła ona nieuczciwym nabywcom do upozorowania działania w dobrej wierze.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CCB4F56774E8473BC12580FB0049DD30

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?