E-kasa albo obowiązek składania dodatkowego pliku JPK

Analizy

E-kasa albo obowiązek składania dodatkowego pliku JPK

Uszczelnianie systemu podatkowego obejmuje również paragony

taxCube news 8/2017

Ministerstwo Rozwoju planuje zachęcać podatników do wymiany kas rejestrujących na e-kasy. Firmy, które tego nie zrobią, będą musiały składać dodatkowy plik JPK dla paragonów.

W fazę opiniowania wszedł właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Projekt zakłada, że forma dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę w postaci elektronicznej, będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej JPK, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej. Można to traktować jako oficjalną zapowiedź wprowadzenia pliku JPK dla paragonów fiskalnych.

Firmy, które będą posiadały e-kasę, nie będą musiały składać odrębnych plików JPK. Obowiązek ten prawdopodobnie będzie dotyczył tylko przedsiębiorców, którzy nie zdecydują się na wymianę kasy fiskalnej na nową. Nie są jednak jeszcze znane szczegóły dotyczące zakresu raportowanych danych.

Rozporządzenie definiuje elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy, a także reguluje sposób przekazywania przez producenta kas kluczy publicznych do repozytorium.

Wprowadzone zmiany mają m.in. umożliwić przesyłanie danych z kas fiskalnych w formie cyfrowej do centralnego repozytorium, co pozwoli organom podatkowym prowadzić ich automatyczną analizę.

Projekt rozporządzenia znajduje się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288904/katalog/12373934#12373934

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?